Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Nybro kommun
Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Grindtorpet” i Nybro kommun. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län. Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter.
Byte luftledning i Nybro
130 kV MLTP-NBO linbyte.
Ny planskildhet för gång- och cykeltrafik i Nybro
Befintlig korsning väg 558/Mineralvägen stängs, väg 558 dras i en ny sträckning längre västerut.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av LSS boende i Nybro
Nybyggnad av 4 parhus Månskenet 1,2.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).