Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av fjällanläggning i Lofdalen
Avser tillbyggnad av fjällanläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av fritidshusområde, Björnrike
Avser 49 nya tomter för bostäder i form av friliggande småhusbebyggelse (en- och tvåbostadshus). Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet.
Nybyggnad av avloppsreningsverk inkl. ny utloppsledning samt va-ledningar i Vemdalen
Planerat projekt, nybyggnation av avloppsreningsverk placerat i Björnrike inkl. ny utloppsledning för 15 000 – 20 000 personer. Processen beräknas bestå av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket ska även inrymma, verkstad, förråd, kontor, omklädning och övernattning mm. Reningsverket beräknas vara i drift senast under 2027.
Om- tillbyggnation eller nybyggnad av vattenverk i Funäsdalen
Planerat projekt, en ny vattenförsörjning ska uppföras som omfattar hela Funäsdalsområdet (Funäsdalen, Ljusnedal, Tänndalen, Hamra, Fjällnäs, Bruksvallarna och Ramundberget) och ska preliminärt dimensioneras för ca 35 000 personer.
Nybyggnad av va-ledningar samt pumpstationer i Vemdalen
Planerat projekt, nya avloppsledningar från befintlig pumpstation (mellan Vemdalen by och Vemdalsskalet), förbi Vemdalen by till det nya reningsverket vid Björnrike samt eventuell ledning från Björnrikes nuvarande avloppsreningsverk. I samband med förläggning av nya avloppsledningar skall även nya ledningar för dricksvatten förläggas. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas. Den totala sträckan från den befintliga pumpstationen till det nya reningsverket är ca 13 km.
Om- tillbyggnation eller nybyggnad av vattenverk i Funäsdalen
Planerat projekt, en ny vattenförsörjning ska uppföras som omfattar hela Funäsdalsområdet (Funäsdalen, Ljusnedal, Tänndalen, Hamra, Fjällnäs, Bruksvallarna och Ramundberget) och ska preliminärt dimensioneras för ca 35 000 personer.
Nybyggnad av va-ledningar samt pumpstationer i Funäsdalen
Planerat projekt, nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten mellan Tänndalen och Funäsdalens nya avloppsreningsverk om ca 13 km. Ledningarna ska samförläggas och består delvis av sjöledning. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas
Nybyggnad va-ledningar samt pumpstationer i Funäsdalen
Planerat projekt, nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten mellan Ramundberget och Bruksvallarna om ca 8 km. Ledningarna ska samförläggas. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas. Ska färdigställas till 2026.
Nybyggnad av vattenverk samt va-ledningar i Lofsdalen
Planerat projekt, nybyggnation av ett vattenverk dimensionerat för ca 10 000 personer. Nytt miljötillstånd kommer att krävas och tillståndsansökan är inte påbörjad. Preliminär byggstart 2028. Samt nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten för att koppla på de nya anläggningarna ovan på befintligt distributionsnät samt att eventuellt bygga ihop Lofsdalens by, Strådalen och Västvallen.
Om, till- eller nybyggnad av avloppsreningsverk i Lofsdalen
Planerat projekt, om- och tillbyggnad av befintlig anläggning alternativt genom att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Omfattningen är ca 10 000 pe. Nytt miljötillstånd kommer att krävas och tillståndsansökan är inte påbörjad. Preliminär byggstart 2028. "
Nybyggnad av konstgräsplan i Ytterhogdal
Avser nybyggnad av konstgräsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).