Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola i Halmstad
Projektet omfattar nybyggnad av skola i tre våningar med 900 elevplatser för F-9 samt 60 elever på anpassad grundskola. Skolan innehåller två fullstora idrottshallar med läktarplatser för 400 respektive 150 personer samt tillagningskök för 1700 portioner. Nybyggnad ca 18 500 kvm BTA yta.
Nybyggnad av studenlägenheter i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av 400-500 studentlägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Halmstad
Planer finns för att kunna förvärva tre fastigheter vid Högskolan i Halmstad och på sikt kunna bygga mellan 500-600 studentbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Harplinge, Halmstad
OBOS planerar för cirka 200 bostäder och ambitionen är att bygga en trädgårdsstad med olika boendeformer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av ca 90 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av ca 90 hyreslägenheter.
RFI- industriellt byggande av flerbostadshus i Knebildstorp, Halmstad
HFAB tittar i dialog med kommunen på möjligheten att bygga nya bostäder på den mark som kommunen äger inom detaljplan för Halmstad 1:47 med flera vid Knebildstorps gård.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamheter i Halmstad
Inom området föreslås flerbostadshus i 4- 6 våningar. Området bedöms inrymma cirka 125 bostäder samt verksamheter i bottenvåning.
Nybyggnad av skola i Harplinge, Halmstad
Planer finns för nybyggnad av grundskola i Harplinge, öster om nuvarande Lyngåkraskolan. Skolan ska ha plats för tre paralleller i årskurs 4–9, det vill säga cirka 450 elever och vara klar år 2028.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Markområde i centrala Harpling finns för ca 40-tal nya bostäder. Kommunen äger markområdet.
Nytt bostadsområde i Simlångsdalen
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Backen-området i Simlångsdalen. Avser 35 bostäder i form av småhus samt radhus.
Nybyggnad av radhus och parhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 27 bostadsrättslägenheter i radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder i Sofieberg. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åled/Himmelkulla, Halmstad
Avser flerbostadshus i Åled. En tomt, fyra våningar, ca 6800 kvm BTA.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola intill Halmstad Arena med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer på nybyggnad av ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand, Halmstad
Planer finns för nybyggnad av kallbadhus i Tylösand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns för bostadsrätter, en tomt två våningar, ungefär 2200 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av bostäder, förskola samt kontor och handel i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för handel, kontor och hälsovård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder i Rotorp. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanearbetet är avbrutet på grund av att det inte bedömdes lämpligt att utveckla området för bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder/lågenergi i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av lågenergihus.
Slopning av plankorsning vid Halmstad Central
Ny gång- och cykeltunnel samt ändring av färdvägar och parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Industrimark till försäljning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).