Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Visborg på Gotland
Avser ett nytt bostadsområde i södra Visby.
Nybyggnad av bostäder i Gotland
Projektet avser nybyggnad av cirka 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Visborgsområdet i Visby
Planen möjliggör nybyggnation av ca 400 bostäder i kv Ljuset och Lyktan på Visborgsområdet i Visby.
Nybyggnad av bostäder på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av ekoby i Väskinde
Planer finns för nybyggnad av ekoby med ca 350 bostäder (villor, radhus flerfamiljshus). I norra delen, kring den Gamla kvarnen, föreslås en utåtriktad verksamhet med gemensamhetsbyggnad, förskola, restaurang med pool- och lekområde.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och parkeringsgarage i Visby
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 73-75 lägenheter, kontor på bottenplan (ca 250 kvm) samt parkeringsgarage, lägenheters förråd och teknikrum i källarplan. Total yta: 8500 m2.
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 76 st studentbostäder. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen.
Nybyggnad av äldreboende och flerbostadhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och ca 100 lägenheter i centrala Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av SÄBO i Slite
Projektet avser nybyggnad av SÄBO med 60-90 platser.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftspark utanför Gotland
Vindparken Pleione planeras ligga cirka 30 km öster om Gotland. Förutsatt att alla tillstånd erhålles kan vindparken stå färdig 2031 och beräknas kunna förse motsvarande 3,9 miljoner hushåll med förnyelsebar energi.
Nybyggnad av skola i Visby
Planer finns för att ersätta befintlig skolpaviljong med nya skollokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad 55 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnation av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med garage under mark. Totalt planeras det att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Syftet är att ändra detaljplanen för Visby Blåelden 6, 7 och 11 och på så sätt möjliggöra för byggnation av flerfamiljshus på fastigheterna, det avser bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus i bostadsrättsform om ca 70 lägenheter. Fastigheterna ligger utmed Solbergagatans södra sida och på fastigheterna finns idag före detta Björkmans byggvaruhus byggnader.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Projektet avser nybyggnad av ca 70 bostadsenheter.
Ny- och ombyggnad av vattenverk på Gotland
Projektet avser byggnation av en process- och distributionsbyggnad för dricksvatten med tillhörande ledningar, omläggning av ledningar. I entreprenaden ingår tre reservoarer med tillhörande arbeten med ventilkammare. En reservoar renovereras, en reservoar rivs och byggs upp igen och en reservoar byggs helt ny. Objektets läge: I Visbys närområde
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hemse på Gotland
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av koldioxidavskilningsanläggning i Slite, Gotland
Avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. När anläggningen driftsätts år 2030 och fångar in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Väskinde, Gotland
Nybyggnation av flerbostadshus i Visby
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus i 3 våningar. Totalt planeras det att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Nybyggnad av vattenverk i Lärbro, Gotland
Projektet avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnation av flerbostadshus och verksamheter i Visby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3-5 våningar med 4 st lokaler på markplan. Totalt planeras det att byggas tre nya kvarter med totalt 112 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Visby
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhusbebyggelse. Parkeringsplatser placeras i områdets ytterkanter för att skapa ett bilfritt område bland bostäderna.
Nybyggnad av idrottshall i Roma, Gotland
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Klintehamn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i en mix av radhus, kedjehus och friliggande villor med varierande tomtstorlekar. Bilparkering i eget garage eller carport. Gemensamma sophus på strategiska platser. Området ligger i utkanten av Klintehamns samhälle, utmed länsväg 140 och 141. Området omfattar ca 16 hektar.
Nybyggnad av förskola på Visborg, Visby
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Stånga
Projektet avser nybyggnad av 6 huskroppar med 3 lägenheter i varje hus i 1,5 plan.
Nybyggnad av äldreboende i Visby
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 25 st bostadshus.
Ny kraftförsörjning HSP och LSP till Visby Flygplats
Kraftförsörjningsprojekt med placering Visby Flygplats inom airside. Upphandlingsobjektet är en del av Kraftförsörjning Ställverk K50 VBY som omfattar flera delar för att öka kraftförsörjningen på Visby Flygplats. Det kommer därav periodvis pågå sidoentreprenader under genomförandetiden.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet, Visby
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av bostadshus (7 st).
Om-till och nybyggnad av hotell i Visby
Planer finns för att utveckla hotellområdet med bättre infrastruktur, bättre anpassade byggnader och ny restaurang med poolområde. I nya förslaget rivs en restaurang och hotellbyggnad och ersätts med en ny byggnad. Dessutom möjliggör förslaget en ny hotellbyggnad total 30 st hotellrum.
Anläggande av råvattenledning i Visby
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Nybyggnad av garage och lager i Visby
Projektet avser nybyggnad av garage och lager.
Nybyggnad av radhus på Visborgsområdet i Visby
Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet.
Nybyggnad av särskilt boende i Visby
Avser nytt SoL-boende som ersätter Grindvillan.
Nybyggnad av butik och lagerhall i Visby
Projektet avser nybyggnad av butik och lagerhall.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Projektet avser uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av enbostadshus och affärslokal, anordnande av parkering, väsentlig ändring av mur (mot gata), uppförande av stödmur samt installation av solceller och eldstad.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Planer finns för nybyggnad av 1 st industribyggnad, varmförråd och personalbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Visby
Projektet avser nybyggnad av 4 fritidshus.
Förhyrning av vårdpaviljong i Visby
Projektet avser förhyrning av vårdpaviljong med en yta på 350-400 m2. I projektet ingår även mark, va- samt elarbeten.
Laddstolpar bil vid flerbostadshus i Visby
Projektet avser laddstolpar bil.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).