Alla planerade nybyggnationer där entreprenör inte är upphandlad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser rivning av befintliga byggnader på fastigheten, marksanering samt nybyggnad av flerbostadshus med ca 95 lägenheter fördelat på en eller flera huskroppar. Avser även garage, skyddsrum och miljöhus.
Ny-eller ombyggnad av förskola i Karlskrona
Avser ny-eller ombyggnad av förskola med 6 avdelningar för att ersätta utdömda lokaler på Jämjöskolan.
Nybyggnad av bostäder i Kallinge, Ronneby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Utökning av handelsområde i Ronneby, etapp 3
Planer finns för en tredje etapp avseende utökning av handelsområdet Viggen i Ronneby.
Nybyggnad av bostäder mm i Mörrum, Karlshamn
Avser nybyggnad av 2-4 huskroppar på 2-4 våningar med 30 lägenheter totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus på Trossö i Karlskrona
Planer i tidigt skede, nybyggnation av flerbostadshus på Trossö.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlskrona
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ronneby
Planer finns på att 3 huskroppar samt att 12 lägenheter rivs och 5 nya lägenheter byggs
Ny cirkulationsplats mm vid väg 123/väg 552 i Mjällby
Ny CPL i korsning Lv 123/552, ny vägstreckning av Lv 505, stängning av bef. korsningspunkt Lv 505/12, passage i plan för gång- och cykel över Lv 123.
Nybyggnad av industriradhus i Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av industriradhus i Karlshamn.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokaler samt rivningslov av industrilokal inom fastighet.
Nybyggnad av servicebyggnad i Karlshamn
Avser rivning av servicebyggnad samt nybyggnad av servicebyggnad på camping på ca 300 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser nybyggnad av lss-boende (6 lgh) samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av maskinhall. BYA ca 612 kvm .
Nybyggnad av bensinstation i Ronneby
Nybyggnad av bensinstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).