Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (1)
Eda (2)
Filipstad (4)
Forshaga (3)
Grums (5)
Hagfors (6)
Hammarö (2)
Karlstad (24)
Kil (4)
Munkfors (0)
Storfors (3)
Sunne (8)
Säffle (6)
Torsby (2)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC.. Detaljplan är klar för att alternativt bygga hotell, flerbostadshus, kontor eller för handel. Inget är fastslaget ännu vad som kommer att byggas på området.
Nybyggnad och ombyggnad av skola i Karlstad
Avser nybyggnad samt ombyggnad av Skattkärrskolan. Ca 2200 m2 BTA nybyggnad 1 st enplansbyggnad 1400m2 + 1st tvåplansbyggnad 800m2 Ca 4000 m2 BTA påverkad ombyggnad enplansbyggnader Utbyggnad av tillagningskök med 600 portioner, samt bergvärmeanläggning ska ersätta pelletspanna. Skolgårdsrenovering ca 2000 kvm.
Nybyggnad av simhall i Årjäng
Avser nybyggnad av simhall med gym och wellnessdel. Simhallen kommer att ha en 25 metersbassäng, en multibassäng, en barnpool samt en bubbelpool. Övriga funktioner som ska finnas är cafédel i anslutning till reception, personalutrymmen och flexibla omklädningsrum. Rivning av befintlig simhall ingår.
Planer för nybyggnad av simhall i Filipstad
Upphandlingen avser en Partnering för att ta fram olika förslag. Partneringen ska ge underlag till politiken för beslut om simhallens framtid. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion Rivning av befintligt badhus.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Nybyggnad av skola i Storfors
Planer finns för nybyggnad av ny förskola, skola och idrottshall för 150 barn Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats.
Nybyggnad av handelshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelshandel. Detaljplan för handel vid Ullebergsleden.
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Nybyggnad av skollokaler för bygg och tekniska program. Upptaget i investeringsbudget 2020-2022.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Nybyggnad av butik i Karlstad.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Planer för nybyggnad av skola, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Avser om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Ombyggnad av hotell till kontor, Sunne
Avser ombyggnad av Hotell Salma Lagerlöf till bl a kontorslokaler.
Renovering badhus i Grums
Planer för renovering av badhus och sporthall. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Avser nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Nybyggnad av maskinhall i Sunne
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av ridanläggning i Säffle
Omfattar nybyggnad av ridhus i Säffle.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av befintliga byggnaden ca 3500 kvm.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Renovering av kök i Grums
Renovering av kök vid Jättestensskolan, Grums. Upptagen i investeringsbudget.
Utbyggnad av diskrum i Hagfors
Utbyggnad av diskrum , ny entré till bibliotek samt lärarcentrum.
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Avser ombyggnad av värmesystem.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Planer finns för ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Töcksfors.
Renovering av Deje simhall
Planer finns för nybyggnad alternativ renovering av Deje simhall.
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Renovering av terrassbjälklag m.m. vid Orrholmen i Karlstad
Projektet avser renoveringsåtgärder ovan terrassbjälklaget vid Orrholmen och kv Skeppet. Detta efter att man upptäckt läckage i Orrholmsgaraget från terrassbjälklaget. Man avser att åtgärda de läckage som uppstått och i samband med denna insats även utföra åtgärder kring den anslutande innergården för att säkerställa en hållbar utemiljö. För att utföra detta har KBAB fått dispens från Länsstyrelsen att röja och återplantera 60 st alléträd som finns planterade på innergården.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Renovering av fönster och dörrar på Nordmark kyrkor
Avser renovering av dörrar och fönster på Nordmark kyrka.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall.
Nybyggnad av personalrum vid Kommunkontoret
Tidigt skede. Uppskattad byggstart och kostnad. Strategisk partnering: 10777118, 1424445, 1556265.
Tillgänglighetsanpassning vid förskola i Hagfors
Tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm.
Nybyggnad av entré till bibliotek i Hagfors
Avser att bygga ny entré till biblioteket vid Kyrkhedens skola, Hagfors.
Renovering av Visnums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum m m.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum. Kostnad okänd.
Renovering av torn och lanternin Östra Ämterviks kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt. Uppskattad byggstart och kostnad. Renovering, målning torn och lanternin.
Renovering av fönster på Kils kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av fönster på Eskilsäters kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning och lagning av tak på Långseruds kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av frisersalong i Kristinehamn
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till frisör, massage, fotvård och veterinär.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Forshaga
Bygglov utvändig ändring skola, forshaga skolan 5.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Anmälan ombyggnad av lokal.
Återställande av torndekorationer Kil
Återmontering av skadad och nedplockad torntaksdekoration samt eventuella åtgärder efter skadeinventering av kopparbeklädnad på torn.
Renovering av skiffertak Kil kyrka
Renovering av skiffertak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av väggar och torn kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av kök vid äldreboende i Hagfors
Avser renovering och byte av kök på Lillåsen äldreboende.
Tjärning av tak på Lungsunds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av tak och fasad i Hagfors
Tjärning tak och fasad. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Restaurering kyrkomur vid Eda kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Restaruering kyrkomur
Rengöring och renovering av skifftertak vid Eda kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har delvis beviljats. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad
Nya markiser i Grums
Nya markiser. Upptagen i investeringsbudget.
Lagning och tvättning av skiffertak, Ölseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Omläggning av stentrappa på Vitsands kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning av torn på Lungsunds kyrka
Målning södra tornväggen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av läktarorgel på Väse kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.