Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (3)
Eda (1)
Filipstad (1)
Forshaga (0)
Grums (2)
Hagfors (3)
Hammarö (2)
Karlstad (22)
Kil (4)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (3)
Säffle (1)
Torsby (3)
Årjäng (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 1
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av mottagningshus samt akuthus. Ombyggnad i befintliga byggnader, Hus 51-52 och 55-53. Rivning del av sjukhusbyggnader.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 2
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av entréhus, parkeringshus samt ombyggnad av befintliga lokaer. Rivning vissa delar av sjukhuset. Etapp 1: 1536905
Nybyggnad av vårdcentral och studentbostäder i Karlstad
Planen syftar till att skapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder inom fastigheten Mandolinen 1. Befintliga byggnader planeras att rivas.
Nybyggnad av simhall i Hammarö
Planer finns för en ny simhall i Hammarö. Inriktningen är en 25-metersbassäng med hopptorn och trampoliner.
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Planer för nybyggnad av 2 bilhallar samt en tvätthall.
Nybyggnad av högstadieskola i Hammarö
Planer för nybyggnad av Hammarlunden skola 7-9 för ca 525 elever
Nybyggnad av högstadieskola i Karlstad
Planer finns för en ny centralt belägen högstadieskola. Placering ej fastställd.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med .
Nybyggnad av skola i Årjäng
Planer för nybyggnad av F-3 skola. Rivning av befintlig skola på Id: 2226438
Nybyggnad av skola i Storfors
Planer finns för nybyggnad av ny förskola, skola och idrottshall för 150 barn Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Tillbyggnad av Lågstadiet i Årjäng
Avser tillbyggnad av lågstadiet Töcksfors skola F-3.
Nybyggnad för idrott, skola och bostäder i Karlstad
Projektet ligger vilande. Syftet med planprogrammet är att studera möjligheten att tillgodose behovet av ytor för idrott, skola och bostäder inom området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av skola i Charlottenberg
Avser nybyggnad av F-9 skola i Charlottenberg. Skolan kommer att byggas i suterräng
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Nybyggnad av skollokaler för bygg och tekniska program.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Planer för nybyggnad av en ny förskola med mottagningskök, Karlstad.
Utveckling av fastighet i Hagfors
Syftet är att utveckla god och nära vård till invånarna. Hagfors gamla sjukhus tomma lokaler kan renoveras och inrymma nya verksamheter. För dagen är det ej fastställt vilka verksamheter som kommer flytta in .
Nybyggnad av förskola i Fagerås
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, Fagernäs Kil.
Ev nybyggnad av livsmedelsbutik i Arvika
Planer finns för nyetablering av Willys-butik i Arvika. Plats är ej fastställd.
Nybyggnad av restaurang Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Renovering badhus i Grums
Planer för renovering alternativt en nybyggnad av badhus och sporthall i Grums.
Ombyggnad av idrottshall Kristinehamns kommun
Avser ombyggnad av idrottshallen Stora Södermalmshallen.
Nybyggnad av industri- och företagshotell i Arvika
Planer finns för nybyggnation av ett industri- och företagshotell i Arvika.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av affärshus i Torsby
Planer för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Tillbyggnad av förskola i Kil
Planer för tillbyggnad av förskola med tre avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Tillbyggnad av orangeri i Karlstad
Planer för tillbyggnad på hotell med orangeri.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Töcksfors, Årjäng
Nybyggnad av matvarubutik samt förråd.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Planer för om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Ombyggnad affärslokal till förskola i Karlstad
Planer för ombyggnad av affärslokal till förskola på Gruvlyckan i Karlstad.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
Nybyggnad av butik och hisstorn i Karlstad
Avser rivning samt nybyggnation i Mariebergsskogen. - Nybyggnation av butikslokal med teknikutrymme, förråd, miljörum personalytor såsom kontor, pausrum och toalett samt en butiksdel. - Nybyggnation av fristående hisstorn med anslutande gångbro. - I entreprenaden ingår även diverse markarbeten kring butiken, huvudentrén samt hissen.
Nybyggnad av idrottsplats i Karlstad
Mellan Stockfallet och Edsgatan prövas möjligheten att planlägga ett område för idrottsändamål. Planläggning omfattar den västra delen av fastigheten Stockfallet 1:1
Nybyggnad av annex i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av annex med 11 dubbelrum
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan, 500 kvm.
Nybyggnad av kanslibyggnad Årjäng
Planer för nybyggnad av kanslibyggnad i ett plan innehållande kök med tillhörande ”kiosk”, kontor, samlingsrum, RWC, omklädningsrum med tillhörande WC och dusch, förråd samt teknikutrymme. Rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av lokal, Karlstad
Planer för ombyggnad av kontorslokal till mottagning för barnavårdscentral och barnmorskemot. Hyresgästanpassning.
Allväderssbanor i Hagfors
Planer för allvädersbanor, Hagforsvallen.
Nybyggnad av uteservering i Karlstad
Avser nybyggnad av uteservering.
Renovering av simbassäng i Storfors
Arbetena omfattar erforderliga utrivningar av befintligt ytskikt och underlag i simbassäng och golvytor i simhall samt byte av samtliga brunnar och 2 rostfria stegar i simbassäng. Bassäng och golvytor återställs med nytt klinker och underlag och tätskikt.
Nybyggnad av restaurangpaviljong i Karlstad
Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en paviljongsbyggnad för restaurangverksamhet inom Kanikenästorget, inom del av Viken 2:1.
Utbyte av konstgräsplan i Grums kommun
Planer för utbyte av konstgräsplan vid Grums IP. Upptagen i investeringsbudget.
Tillbyggnad av tennishall i Kristinehamn
Planer finns för tillbyggnad av den befintliga padelhall .
Ombyggnad av gammal skola till vandrarhem i Torsby
Planer för ombyggnad av f.d Ambörby skola till vandrarhem med ca 10-12 rum.
Installation av kylanläggning Sannerudsvallen i Kil
Avser installera ett CO2 kylsystem i ishallen på Sannerudsvallen. Kommer även att byta belysning i ishallen samt flera mindre energiåtgärder
Ny ishockeysarg till Wasahallen i Filipstad
Avser utbyte av befintlig sarg i Wasahallen.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser tillbyggnad av fläktrum och ändring av ventilation.
Anläggning av konstgräsfotbollsplan i Kil
Planer finns för anläggande av ny konstgräsplan.
Renovering av förskola i Töcksfors
Renovering inne och ute vid Dungen förskola. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026
Upprustning av skolgård, Säffle
Avser upprustning av skolgård och utemiljö vid Tingvallaskolan, samt i samband med det ska dagvattenhanteringen på skolgården ses över.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum. Kostnad okänd.
Dränering vid tingshuset i Årjäng
Dränering vid tingshus. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026
Renovering av förskola i Årjäng
Renovering av förskola. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026.
Asfaltering vid skola, Årjäng
Asfaltering vid Svensbyns skolan. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).