Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (4)
Eda (1)
Filipstad (1)
Forshaga (0)
Grums (1)
Hagfors (5)
Hammarö (2)
Karlstad (21)
Kil (7)
Munkfors (0)
Storfors (1)
Sunne (3)
Säffle (6)
Torsby (3)
Årjäng (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 1
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av mottagningshus samt akuthus. Ombyggnad i befintliga byggnader, Hus 51-52 och 55-53. Rivning del av sjukhusbyggnader.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 2
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av entréhus, parkeringshus samt ombyggnad av befintliga lokaer. Rivning vissa delar av sjukhuset. Etapp 1: 1536905
Nybyggnad av vårdcentral och studentbostäder i Karlstad
Planen syftar till att skapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder inom fastigheten Mandolinen 1. Befintliga byggnader planeras att rivas.
Nybyggnad av simhall i Hammarö
Planer finns för en ny simhall i Hammarö. Inriktningen är en 25-metersbassäng med hopptorn och trampoliner.
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Planer för påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC.. Detaljplan är klar för att alternativt bygga hotell, flerbostadshus, kontor eller för handel. Inget är fastslaget ännu vad som kommer att byggas på området.
Nybyggnad av högstadieskola i Karlstad
Planer finns för en ny centralt belägen högstadieskola. Placering ej fastställd.
Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad
Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18, Exploatering Id: 2140245
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med .
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av skola i Storfors
Planer finns för nybyggnad av ny förskola, skola och idrottshall för 150 barn Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats.
Nybyggnad för idrott, skola och bostäder i Karlstad
Projektet ligger vilande. Syftet med planprogrammet är att studera möjligheten att tillgodose behovet av ytor för idrott, skola och bostäder inom området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Renovering av badhus i Torsby
Avser renovering och utveckling av TorsbyBadet. Simhallen kommer att få en avdelning för mindre barn där de kommer byggas för vattenlek.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Nybyggnad av varuhus i Säffle
Planer finns för etablering av Biltema-varuhus om ca 7500 kvm väster om Guttane.
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Nybyggnad av skollokaler för bygg och tekniska program.
Nybyggnad av förskola i Fagerås
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, Fagerås Kil.
Utveckling av fastighet i Hagfors
Syftet är att utveckla god och nära vård till invånarna. Hagfors gamla sjukhus tomma lokaler kan renoveras och inrymma nya verksamheter. För dagen är det ej fastställt vilka verksamheter som kommer flytta in .
Ev nybyggnad av livsmedelsbutik i Arvika
Planer finns för nyetablering av Willys-butik i Arvika. Plats är ej fastställd.
Nybyggnad av restaurang Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Renovering badhus i Grums
Planer för renovering alternativt en nybyggnad av badhus och sporthall i Grums.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av industri- och företagshotell i Arvika
Planer finns för nybyggnation av ett industri- och företagshotell i Arvika.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Nybyggnad av förskola i Karlstad
Planer för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, personalutrymmen, tillagningskök och matsal. Byggnaden kommer att byggas ihop med befintlig förskola som har två avdelningar.
Nybyggnad av annex, ombyggnad av ladugård mm i Eda
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Skarbol 1:77 och del av Skarbol 1:2 vid Noresunds golfbana med boende, mer lämplig och uppstyrd parkeringsyta, maskinhall för golfbaneutrustning samt rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning. Boendemöjligheterna ska främst skapas genom att bygga sju nya annexbyggnader kring herrgården. Herrgården kan rivas och ersättas med ny byggnad.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Tillbyggnad av förskola i Kil
Planer för tillbyggnad av förskola med tre avdelningar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Töcksfors, Årjäng
Nybyggnad av matvarubutik samt förråd.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Tillbyggnad av orangeri i Karlstad
Planer för tillbyggnad på hotell med orangeri.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Planer för om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
Ombyggnad affärslokal till förskola i Karlstad
Planer för ombyggnad av affärslokal till förskola på Gruvlyckan i Karlstad.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar .
Nybyggnad av idrottsplats i Karlstad
Mellan Stockfallet och Edsgatan prövas möjligheten att planlägga ett område för idrottsändamål. Planläggning omfattar den västra delen av fastigheten Stockfallet 1:1
Nybyggnad av annex i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av annex med 11 dubbelrum
Nybyggnad av ridanläggning i Säffle
Planer för nybyggnad av ridhus i Säffle.
Ombyggnad av ishall i Kil
Ombyggnad av ishall. Kan bli en entreprenad tillsammans med Id 2027658 Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan.
Tillbyggnad av affärshus i Filipstad
Planer finns för tillbyggnad av affärshus i Filipstad.
Nybyggnad av kanslibyggnad Årjäng
Planer för nybyggnad av kanslibyggnad i ett plan innehållande kök med tillhörande ”kiosk”, kontor, samlingsrum, RWC, omklädningsrum med tillhörande WC och dusch, förråd samt teknikutrymme. Rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av lokal, Karlstad
Planer för ombyggnad av kontorslokal till mottagning för barnavårdscentral och barnmorskemot. Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av skola, Säffle
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, byte av fönster.
Allväderssbanor i Hagfors
Planer för allvädersbanor, Hagforsvallen.
Om- och tillbyggnad av kommunförrådet i Hagfors
Avser om- och tillbyggnad av kommunens GVA fastighet (kommunförrådet) på Bryggarevägen 7 i Hagfors.
Rivning av hotell och restaurang, Filipstad
Avser rivning av hotell med restaurang. Finns även ett skyddsrum i byggnaden.
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Tillbyggnad med fläktrum
Ombyggnad av konstgräs i Säffle
Utbyte konstgräs sporthälla Upptaget i investeringsplanen 2023-2025
Ombyggnad av gammal skola till vandrarhem i Torsby
Planer för ombyggnad av f.d Ambörby skola till vandrarhem med ca 10-12 rum.
Installation av kylanläggning Sannerudsvallen i Kil
Avser installera ett CO2 kylsystem i ishallen på Sannerudsvallen. Kommer även att byta belysning i ishallen samt flera mindre energiåtgärder
Installation av solceller på kommunkontor i Hagfors
Avser installation av solcellsanläggning på kommunens GVA fastighet, inklusive solcellsanläggning på en intilliggande byggnad.
Renovering av förskola i Töcksfors
Renovering inne och ute vid Dungen förskola. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026
Byte av sarg i ishall, Säffle kommun
Avser ersätta befintlig sarg med en ny, av typen Flexsarg, i Somashallen, Säffle.
Anläggning av konstgräsfotbollsplan i Kil
Planer finns för anläggande av ny konstgräsplan.
Ombyggnad av ventilation i klubblokal , Kil
Avser byte av ventilation i klubbhus där omklädningsrum, förråd och klubbhus för fotbollsverksamhet finns.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum. Kostnad okänd.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser i Kil
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2023-2027
Dränering vid tingshuset i Årjäng
Dränering vid tingshus. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026
Renovering av förskola i Årjäng
Renovering av förskola. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026.
Asfaltering vid skola, Årjäng
Asfaltering vid Svensbyns skolan. Upptagen i investeringsbudget 2022-2026

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).