Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (2)
Filipstad (2)
Forshaga (1)
Grums (2)
Hagfors (4)
Hammarö (4)
Karlstad (16)
Kil (2)
Munkfors (0)
Storfors (1)
Sunne (0)
Säffle (2)
Torsby (5)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad.
Nybyggnad av vårdcentral och studentbostäder i Karlstad
Planen syftar till att skapa en modern funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder inom fastigheten Mandolinen 1. Befintliga byggnader planeras att rivas.
Nybyggnad av simhall i Hammarö
Planer finns för en ny simhall i Hammarö. Inriktningen är en 25-metersbassäng med hopptorn och trampoliner.
Nybyggnad av högstadieskola i Karlstad
Planer finns för en ny centralt belägen högstadieskola. Placering ej fastställd.
Nybyggnad av handelsområde i Karlstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel (bygghandel, hem- och fritidshandel av primärtt skrymmande karaktär, ej livsmedel) inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud i kommunen och stärka handelsnoden Bergvik. Planen syftar även till att bevara natur med höga värden. Bergvik 1:34, 1:36 och 1:37.
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Nybyggnad av skola i Storfors
Planer finns för nybyggnad av ny förskola, skola och idrottshall för 150 barn Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Nybyggnad av polisstation i Eda
Avser nybyggnad av en svensk-norsk polisstation på riksgränsen vid Eda i Värmland.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
Byte av fönster på kontorsbyggnad i Karlstad
Avser byte av ca 5400 fönster på Kv Karolinen i Karlstad. I entreprenaden ingår även plåtarbeten. Arbetet kommer att delas upp i etapper, byggherren har rätt att avbryta avtalet om det inte uppfyller byggherrens krav.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Nybyggnad av förskola i Fagerås
Behovet av förskoleplatser i Fagerås ökar. Planer finns för ny förskola i Fagerås.
Ombyggnad av idrottshall Kristinehamns kommun
Planer för ombyggnad av idrottshallen Stora Södermalmshallen.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av idrottshall i Kristinehamn
Avser nybyggnad av hall för truppgymnastik med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Upptagen i investeringsbudget.
Utbyggnad av högstadieskola i Karlstad
Upptaget i budgeten. Planer finns för utbyggnad av Mariebergsskolan för att kunna ta emot 120 elever till.
Om och tillbyggnad av Lågstadiet i Årjäng
Upptagen i investeringsbudget 2021. Planer för ombyggnad av lågstadiet Töcksfors skola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Planer för nybyggnad av butik i Karlstad.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Renovering av badhus i Torsby
Planer finns för renovering och utveckling av TorsbyBadet.
Om-, till- eller nybyggnad av förskola , Kil
Planer finns för om-, till eller nybyggnad av förskola vid Stenåsen.
Nybyggnad av annex, ombyggnad av ladugård mm i Eda
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Skarbol 1:77 och del av Skarbol 1:2 vid Noresunds golfbana med boende, mer lämplig och uppstyrd parkeringsyta, maskinhall för golfbaneutrustning samt rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning. Boendemöjligheterna ska främst skapas genom att bygga sju nya annexbyggnader kring herrgården. Herrgården kan rivas och ersättas med ny byggnad.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Töcksfors
Planer för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Utbyggnad av förskola i Arvika
Förskolan Bäckleken har behov av större lokaler då de inte ryms i befintlig förskolebyggnad. Planändringen ger möjlighet till utbyggnad av förskolan Bäckleken, med friytor och parkering.
Renovering badhus i Grums
Planer för renovering alternativt en nybyggnad av badhus och sporthall i Grums.
Nybyggnad av ridanläggning i Säffle
Planer för nybyggnad av ridhus i Säffle.
Nybyggnad av industrihus i Forshaga
Avser nybyggnad av garage som kommer vara indelad i 16 garagedelar på 60 kvm vardera. Varje del kommer att ha vatten/avlopp, el och egen port.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av befintliga byggnaden ca 3500 kvm.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Planer finns för ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Töcksfors.
Ombyggnad av badhus i Karlstad
Avser ombyggnad av kök och matsal för annan verksamhet. Lokal för ungdomsverksamhet (UNO) .
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Tillbyggnad av tennishall i Kristinehamn
Planer finns för tillbyggnad av den befintliga padelhall .
Renovering av fönster och dörrar på Nordmark kyrkor
Avser renovering av dörrar och fönster på Nordmark kyrka.
Ombyggnad av gammal skola till vandrarhem i Torsby
Avser ombyggnad av f.d Ambörby skola till vandrarhem med ca 10-12 rum.
Ny solcellsanläggning på kontor i Arvika
Avser montering av solcellsanläggning 250 kW på fastigheten Tobaken 1 i Arvika kommun. Option med möjlighet att lägga till ytterligare effekt.
Målning av kyrka i Torsby
Kyrkoantikvarisk ersättning . Avser ommålning av yttre fasad på kyrka.
Renovering av fönster på i Ekshärads kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats . Avser renovering av kyrkans fönster.
Renovering av Visnums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum m m.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum. Kostnad okänd.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall. Kombinerad kyl- och värmepumpsanläggning ska installeras för att betjäna ishallen i ny kylcontainer.
Renovering av fasad på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad . Renovering av fasad på kyrka.
Tjärning av tak Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Renovering av fönster och dörrar på kyrka i Björneborg
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering/målning av fönster och dörrar
Renovering av tak på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad . Renovering av tak.
Tjärning av spåntak på Gustav Adolfs kyrka i Hagfors
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad .
Rengöring av klockstapel Hammarö kyrka
Renovering av klockstapel.
Tjärning av tak på Lekvattnets kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.