Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmlands län

Arvika (3)
Eda (0)
Filipstad (3)
Forshaga (3)
Grums (2)
Hagfors (3)
Hammarö (3)
Karlstad (28)
Kil (2)
Munkfors (2)
Storfors (2)
Sunne (7)
Säffle (3)
Torsby (1)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 4-5
Avser nybyggnad av kontorslokaler och handelslokaler. Planerat projekt efter etapp 3. 1414177
Nybyggnad hotell och flerbostadshus i Karlstad
Avser påbyggnad på bef parkeringshus bredvid CCC.. Detaljplan är klar för att alternativt bygga hotell, flerbostadshus, kontor eller för handel. Inget är fastslaget ännu vad som kommer att byggas på området.
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Nybyggnad av skola i Storfors
Planer finns för nybyggnad av ny förskola, skola och idrottshall för 150 barn Kyrksten, Alkvetterns idrottsplats.
Planer för nybyggnad av simhall i Filipstad
Upphandlingen avser en Partnering för att ta fram olika förslag. Partneringen ska ge underlag till politiken för beslut om simhallens framtid. Entreprenaden består av tre (3) faser, översiktligt förklarat: Utredningsfas, Fas 1 framtagande av handlingar för politiskt beslut och Fas 2 produktion Rivning av befintligt badhus.
Nybyggnad av högstadieskola i Hammarö
Planer finns för en nybyggnad av Mörmoskolan eller alternativt att man kommer bygga om Hammarö utbildningscenter. För närvarande är verksamheten i tillfälliga moduler.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Ombyggnad av anläggning i Munkfors
Maskinparken ska moderniseras och samtidigt ska fyra våningar bli en. Man börjar med att bygga om lagret som första etapp.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Arvika
Avser etablering av Willys på Myråsen i Arvika, intill Mekonomen i anslutning till väg 61 och 172.
Nybyggnad av handelshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelshandel. Detaljplan för handel vid Ullebergsleden.
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Nybyggnad av skollokaler för bygg och tekniska program. Upptaget i investeringsbudget 2020-2022.
Nybyggnad av idrottshall i Karlstad
Avser nybyggnad av idrottshall i Skåre i anslutning till Ilandaskolan och Ilanda IP. Yta ca 1500-2000 kvm. Parkering för ca 35 bilar samt en buss.
Nybyggnad av förskola i Fagerås
Behovet av förskoleplatser i Fagerås ökar. Planer finns för ny förskola i Fagerås.
Nybyggnad av sporthall i Vålberg
Planer finns för nybyggnad av sporthall.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Nybyggnad av butik och/eller bostäder
Planer finns på nybyggnad av butik för Lidl söder om Stadsträdgården.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Nybyggnad av butik i Karlstad.
Om och tillbyggnad av Lågstadiet i Årjäng
Upptagen i investeringsbudget 2021. Planer för ombyggnad av lågstadiet Töcksfors skola.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Nybyggnad av skola i Karlstad
Planer för nybyggnad av skola, förråd, skärmtak och parkering samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Avser nybyggnad av affärshus vid området Smedjan 6, Säffle.
Om-, till- eller nybyggnad av förskola , Kil
Planer finns för om-, till eller nybyggnad av förskola vid Stenåsen.
Nybyggnad av aktivitetshus i Storfors
Planer finns för nybyggnad av sport- och aktivitetscenter intill den nuvarande sporthallen i Storfors. Där ska padelbanor, golfsimulator, skyttelokaler, e-sport och utrymmen för föreningar rymma.
Ändrad användning av fastighet i Arvika
Planer finns att på fastigheten Spaken 3 att ändra från skolverksamhet till annat ändamål.
Nybyggnad av förskola i Sunne
Planer finns för ny förskola beläget på västra sidan av Frykensundet i Sunne för ca 100 barn.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sunne
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
På- och ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ny detaljplan som även tillåter kontor och hotell. Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet kan det bli restaurang.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus på ca 1300 kvm.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Nybyggnad av rackethall i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en rackethall intill Nobelgymnasiet.
Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång.
Nybyggnad av vårdboende m.m. i Vålberg
Stadsbyggnadsnämnden kommer att upprätta en detaljplan. Den aktuella platsen har bedömts som lämplig för byggande av villor och seniorboende med närhet till vårdcentralen.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av idrottshall i Sunne
Planer finns för ny idrottshall vid Skäggebergsskolan.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Avser om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Renovering badhus i Grums
Planer för renovering av badhus och sporthall. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av padelhall, Sunne
Avser nybyggnad av padelhall med 8 banor, 2500 kvm i Sunne.
Nybyggnad av annex i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av annex med 11 dubbelrum.
Nybyggnad av ridanläggning i Säffle
Omfattar nybyggnad av ridhus i Säffle.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av befintliga byggnaden ca 3500 kvm.
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Avser ombyggnad av värmesystem.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Planer finns för ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Töcksfors.
Renovering av Deje simhall
Planer finns för nybyggnad alternativ renovering av Deje simhall.
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Renovering av terrassbjälklag m.m. vid Orrholmen i Karlstad
Projektet avser renoveringsåtgärder ovan terrassbjälklaget vid Orrholmen och kv Skeppet. Detta efter att man upptäckt läckage i Orrholmsgaraget från terrassbjälklaget. Man avser att åtgärda de läckage som uppstått och i samband med denna insats även utföra åtgärder kring den anslutande innergården för att säkerställa en hållbar utemiljö. För att utföra detta har KBAB fått dispens från Länsstyrelsen att röja och återplantera 60 st alléträd som finns planterade på innergården.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Renovering av fönster och dörrar på Nordmark kyrkor
Avser renovering av dörrar och fönster på Nordmark kyrka.
Kylanläggning ishall i Grums kommun
Avser ny kylanläggning vid Billeruds ishall.
Nybyggnad av personalrum vid Kommunkontoret
Tidigt skede. Uppskattad byggstart och kostnad. Strategisk partnering: 10777118, 1424445, 1556265.
Tillbyggnad av tennishall i Kristinehamn
Planer finns för tillbyggnad av den befintliga padelhall .
Ombyggnad av förskola i Hagfors
Tombyggnad och renovering av förskola , samt tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm.
Montering och utbyte av ventilation i Forshaga
Upptaget i kommunens budget/flerårsplan 2021-2023
Renovering av Visnums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum m m.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för utredning och projektering inför renovering av kyrkorum. Kostnad okänd.
Ombyggnad av restaurang i Munkfors
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till restaurang. munkfors munkfors 9:61.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.