Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av ishall, event- och upplevelsearena i Gränby, Uppsala
Ny ishall på Gränby sportfält med tänkt byggstart under våren 2023. Event & upplevelsearenan med plats för 5000 åskådare beräknas en byggstart våren 2024.
Nybyggnad av kontor och hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell och kontor
Nybyggnad av kontor, handel mm i Uppsala
Utveckling av det nuvarande handelsområdet till att bli en stadsnod som kompletterar den ursprungliga stadskärnan. Uppdragsområdet var den befintliga markparkering som idag omsluter gallerian på tre sidor och fokus skulle ligga på en utvecklad stadskaraktär. Processen har landat i en uppdelning av området i två delar där BAU får i uppdrag att utveckla den större kontorsvolymen på områdets sydöstra sida.
Nybyggnad av kontor i Uppsala, etapp 3
Avser 4 kvarter i områdets norra del som gränsar till Gränby centrum vid Vaksalagatan. I denna del byggs det kontor.
Nybyggnad av grundskola och förskola på Gamla Uppsala, Uppsala
Nybyggnad av grundskola i 2-3 våningar för cirka 400 elever, en förskola med fyra avdelningar samt nytt tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus, skola, förskola och grundskola i Ulleråker
Avser nybyggnad av cirka 2 800 bostäder varav 600 studentlägenheter. Bostäderna föreslås preliminärt fördelas så att 1200 lägenheter blir hyreslägenheter och resten bostadsrätter. Utöver bostäder så planerar vi för 18 800 kvadratmeter kontorslokaler, 3 500 kvadratmeter centrum/handelslokaler, 432 förskoleplatser, 600 grundskoleplatser och två mobilitetshus.
Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden.
Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden.
Nybyggnad av flerbostadshus, skola, förskola och grundskola i Ulleråker
Aver nyggnad av 1600 nya bostäder, 2 700 kvadratmeter centrum/handelslokaler, 432 förskoleplatser, 400 grundskoleplatser och två mobilitetshus.
Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Ett av 3 delprojekt av Sydöstra staden.
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 1
1 etappen är en ny 50 M bassäng. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Nybyggnad av skola , förskola mm i Kungsängen, Uppsala
Skolan blir en F-9 skola för 780 elever och ska ha en fullstor idrottshall och en förskola för 144 barn. 29 000 kvadratmeter kontor. Fastigheterna Kungsängen 24:1, 24:2 och 24:8
Nybyggnad av skola i Uppsala
•Skollokaler för 420 elever, vilket motsvarar 14 klasser à 30 elever, åk F-6. •Ett gemensamt tillagningskök/matsal för både förskolan och skolan, 1 000 portioner. •Fritidsklubb. •Fullstor idrottshall.
Renovering av skola och idrottshall i Bälinge
Ombyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Boländerna i Uppsala etapp 1
Uppsala Lighthouse ligger intill en av parkerna, Knivstaplan. Det blir en byggnad med kontor och laboratorier om totalt 12 000 kvm verksamhetsyta. I den öppna bottenvåningen skapas plats för restauranger, butiker och ytor för spontana och planerade möten. Castellum planerar även för konceptet "workout" för att möta det ökade behovet av flexibla mötes- och arbetsplatser. Konceptet innebär arbetsytor utomhus som är möblerade med bra sittplatser, el för att ladda dator och mobil, wifi och pergolor för skugga.
Nybyggnad av F-6 skola, förskola samt idrottshall i Gunsta
F-6 skola för 630 barn. Förskola med 4 avdelningar.
Nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset i Uppsala
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Rivning samt nybyggnad av hotell i Uppsala
Nybyggnad av hotell på Svandammshallarnas tomt. 243 rum
Nybyggnad av vårdboende, flerbostadshus mm i Uppsala
Omfattar en ny byggnad i kv Högne med 5-7 våningar innehållande vårdbostäder, lgh och centrumverksamheter.
Ombyggnad till kontor i Uppsala
Fastigheten Uppsala Kvarngärdet 33:2, även kallat Mejeriet, och delar av projektfastigheten Uppsala Kungsängen 22:2.
Rivning samt nybyggnad av kontor/handel på Kungsängen, Uppsala
Omfattar en ny byggnad för centrumverksamhet i 6 våningar + en indragen takvåning och parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av skola och förskola i Uppsala etapp 1
Södra Storvreta skall byggas ut med ca 1000 nya bostäder Fullerö 23:4 och 42:4
Nybyggnad av skola på Årsta, Uppsala
Planer för ny skola för åk 6-9 med 360 platser med möjlighet till utökning med 120 platser.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Uppsala
54 vårdplatser och 8 avdelningar förskola i botten på huset. 6 våningar
Nybyggnad av kontor i Uppsala
15 000 kvm kontor
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uppsala, Etapp 1
Totalt ska Fredrike Bremeskolan ha en elevkapacitiet på ca 540 elever och nu planeras en nybyggnad för 180 elever samt en ombyggnad av gamla skolan för 360 elever. I nybyggnationen ingår även ny gymnastiksal, tillagningskök och matsal. I första etappen ska nybyggnationen göras.
Utökning av verksamhetsområde i Uppsala etapp 2
Uppsala Business Park skall utöka verksamheterna
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 3 - Ångmaskinen Norr om Ställverket ligger etapp tre, Ångmaskinen. Denna del ligger nära stadskärnan och Centralstationen och kan med fördel byggas för verksamheter som får mycket besök.
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 2 - Lokstallet Etapp två är Lokstallet. En mindre etapp som ligger i den södra delen av Främre Boländerna.
Nybyggnad av handel och logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Nybyggnad av kontor mm, Boländerna i Uppsala etapp 2
Nybyggnad av kontor och mindre industri/tillverkning
Nybyggnad av simsportanläggning i Gränby, Uppsala
Objektet avser nybyggnation av Simsportanläggning ) i anslutning till Gränby sportfält. Byggnaden omfattar ca 10000 kvm BTA. I entreprenaden ingår också utomhusbassäng, omkringliggande ytor och tillhörande parkering.
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av idrottshall vid Årstaskolan i Årsta
En fullstor idrottshall med läktare för ca 200 personer och fyra omklädningsrum planeras.
Ombyggnad av badhus och sporthall i Uppsala etapp 2
1 etappen är en ny 50 M bassäng. 2 etappen är ombyggnation och renovering av befintlig simhall. Nya bassänger på Fyrishov, bland annat en ny 50-meters bassäng, varmbassänger för undervisning och en rundbana för motionssimning
Nybyggnad av kontor, restaurang mm i Uppsala
Kvartersmark för kontor, centrumservice, hantverk, restaurang och hotell.
Nybyggnad av förskolor i Uppsala, etapp 5
Byggnation av en förskola i två plan innehållande 8 avdelningar för 144 barn och storkök med tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Fastighetens yta är ca 4786 kvm. Byggnadens storlek är ca 1916 kvm BTA med tillagningskök för ca 300 portioner. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bilcenter i Fyrislund, Uppsala
Nybyggnad av Porsche Center Uppsala med verkstad och showroom.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
4 avdelningar i 2 plan
Nybyggnad av förskola på Årsta, Uppsala
Ny förskola med plats för ca 108 st barn.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Förskolelokaler för 144 barn, vilket motsvarar 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Förskola Kvarngärdet 7:3 mfl
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av 8 avdelningar
Nybyggnad av förskola i Vänge
Nybyggnad av koncept förskola med 4 avd.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar med plats för 144 barn.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 108 platser.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 4 avd
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Nybyggnad av förskola 4,5 eller 6 avdelningar
Ombyggnad av skola mm i Uppsala, Etapp 2
Totalt ska Fredrike Bremeskolan ha en elevkapacitiet på ca 540 elever och nu planeras en nybyggnad för 180 elever samt en ombyggnad av gamla skolan för 360 elever. I nybyggnationen ingår även ny gymnastiksal, tillagningskök och matsal. I andra etappen ska ombyggnationen göras.
Om- och nybyggnad för konstmuseeum i Uppsala
Om och tillbyggnad på sammanlagt ca 4000 kvm Ny entréhall som rymmer reception, butik, hissar och en ny generös trappa. Borggården och slottsparken ska rustas upp och utvecklas så att de blir en naturlig del av konstmuseet. Slottsparkens generösa ytor ger plats för såväl en amfiteater, nya gångstråk och tillgänglighetsanpassade kommunikationslösningar.
Nybyggnad av förskola i Storvreta
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bilhall i Uppsala
Handelsverksamhet med inriktning på bilförsäljning som komplement till den befintliga bilprovningsverksamheten
Nybyggand av förskola i Uppsala
Förskola för ca 150 barn.
Nybyggnad av grundsärskola i Uppsala
Avser nybyggnad av grundsärskola i Uppsala med ca 50-75 platser.
Rivning och nybyggnad av förskola i Järlåsa
Rivning av befintlig och nybyggnad för ca 75 barn
Nybyggnad av idrottshall i Uppsala
Nybyggnad av en idrottshall göt Palmbladsskolan och föreningslivet.
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Nybyggnad av kontor
Om- och nybyggnad av skola i Uppsala
Om- och nybyggnad, utökning till totalt 700 elevplatser.
Nybyggnad av förskola i Vaksala
Förskola för åtta avdelningar, vilket motsvarar platser för 144 barn. Planen möjliggör uppförande av tillbyggnader i en våning i anslutning till Vaksala kyrkskola.
Nybyggnad av förskola i Björklinge
Avser nybyggnad av förskola med 72-144 platser. Ur investeringsplanen år 2022.
Totalrenovering av skola i Uppsala
Renovering av Ärentunaskolan.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser nybyggnad av förskola med 144 platser.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser nybyggnad av förskola som avser 144 platser. Avser permanent ersättning av moduluppställning. Ur investeringsplanen för 2022.
Nybyggnad av förskola i Skyttorp
Avser ca 108 platser.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
Avser nybyggnad av förskola i Södra Gunsta.
Nybyggnad av omklädningsrum i Uppsala
Nybyggnad av omklädningsrum.
Rivning av vårdcentral i Flogsta
Rivning av vårdcentral
Nytt restaurangkvarter i Uppsala
Utveckling av de gamla industrikvaretet till Foodmarket med flera olika minirestauranger mm.
Renovering av grundskola i Uppsala
Invändig renovering av grundskola.
Ombyggnad av gymnasieskola i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från kontor till gymnasieskola samt fasadändring, Bygglov för fasadändring på kontor Kronåsen 1:15.
Ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen, Uppsala
Avser ombyggnad av kylcentralen i Recoverhallen. En utredning görs just nu vad som behöver göras med anläggningen. Kylcentralen som idag står ute ska även byggas in och kopplas in till den nya konståkningshallen.
Upprustning av idrottsplats i Uppsala
Friidrott, nytt konstgräs, ny belysning, Boulebana, utegym och en liten läktare
Ombyggnad av vårdcentral mm i Kungsgärdet, Uppsala
Avser fasadändring på vårdcentral och ändring av brandskydd samt montage av brandtrappa.
Lokalanpassningar av Kungsängens gård i Uppsala
Avser ombyggnation av före detta kostall (Stall C) till kontor och verksamhetslokal. Ombyggnadsyta ca 310 m2.
Renovering av förskola i Storvreta, Uppsala, etapp 3
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Klimatåtgärder i Vaksala kyrka i Uppsala
Ombyggnad av VVS-tekniska system.
Renovering av förskola, utemiljö mm i Storvreta, Uppsala, etapp 4
Tillbyggnad förskola, fasadändring, rivning skärmtak.
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Fasadrestaurering på prefektbostaden (muséet) vid Linnéträdgården i Uppsala
Entreprenaden omfattar fasadrestaurering av Prefektbostaden (museet) vid Linnéträdgården. Entreprenadens omfattning: 1. Putslagning och kalkavfärgning Bomputs som bedöms att ej kunna sitta kvar hugges bort. Sprickor upphugges varsamt. 2. Justering av fönster- och dörrsnickerier. Rengöring för målning med linoljefärg.
Modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) samt Ångströmslaboratoriet i Uppsala
Avser modernisering av hissar vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) C63:07-H1, C63:16-H1 samt Ångströmslaboratoriet C109:H8. Objekteten är belägna i Uppsala, hiss C109:H8 Lägerhyddsvägen 1 samt Hissarna C63:16-H1, C63:07-H1 Norbyvägen 18D.
Utbyte av konstgräsmatta på Studenternas IP, Uppsala
Byte av konstgräsmattan på Studenternas IP i Uppsala, inklusive ny sand, ny gummigranulat och nya linjemarkeringar. Bytet ska göras på befintlig sviktpad. Konstgräsmattans totala yta uppgår till 8617,1 kvadratmeter, se rambeskrivning.
Utvändig målning av kyrka i Uppsala
Målning av fasad, fönster och klockstapel. Rengöring och målning av plåttak

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).