Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 414 st.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.
Nytt centrum i Hjorthagen, Stockholm etapp 2
I denna etapp ska det byggas 5 nya byggnader och 4 befintliga byggnader som ska saneras, renoveras och byggas om. Detta kallas för Östra detaljplanen.
Nybyggnad av Nobel Prize Center i Stockholm
Den blivande byggrätten uppgår till maximalt cirka 20 000 m2 BTA.
Nybyggnad av hotell/longstay, bostäder, sportanläggningar mm i Kista, Stockholm
Projektet avser ca 300 hotellrum, ca 500 bostadsrätter, sportanläggning, kontor och butiker.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Modernisering och renovering av Avicii Arena, Stockholm
På-/tillbyggnad av kontor, plan 8.
Nybyggnad av sjukhus mm i Vasastaden
Planer finns för sjukhus och fastigheter.
Ny och ombyggnad av kontor mm i Johanneshov
Utveckling av fastigheterna Charkuteristen 1 och 7 kontor, verksamheter och restaurang
Nybyggnad av kontor, hotell m.m. på Liljeholmen, Stockholm
Planförslaget innebär en utbyggnad gallerian, nya och utbyggda kontorshus samt hotell, cirka 120 bostäder och en förskola. Överdäckning av tunnelbanespår och parkeringsplatser.
Nybyggnad samt om- och tillbyggnad av fastigheter i Kista, Stockholm
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter samt nybyggnationer. Blandat bebyggelse med kontor, bostäder, butiker, hotell och vårdverksamhet.
Nybyggnad av grundskola och idrottshall i Stora Sköndal, Stockholm
I etapp 2A planerar SISAB att bygga en grundskola inklusive grundsärskola årskurs F-9 med plats för ca 1000 elever. Det planeras även för en idrottshall i anslutning till grundskolan. Preliminär byggstart hösten 2025.
Nybyggnad av skola och förskola i Hagsätra, Stockholm
markanvisning till Skolfastigheter i Stockholm AB, för fullstor F-9 skola samt förskola om 6-8 avdelningar inom fastigheterna Svedjaren 1, Svedjaren 2, Svedjaren 3 samt del av Älsvjö 1:1.
Ombyggnad till hotell, skola, handel och kontor på Kungsholmen, Stockholm
Kungsleden vill bygga hotell, skola, handel och kontor vid sina befintliga kontorsfastigheter Gladan 5, Gladan 6, och Gladan 7 vid Stadshagen på Kungsholmen, Stockholm
Rivning och nybyggnad av F-9 skola i Gröndal, Stockholm
SISAB planerar att bygga en ny skolbyggnad för 900 elever i Gröndal på fastigheten Blocket 32. Byggnaden består av en huskropp i 4 plan(inkl. suterräng- och vindsplan), är ca 200m lång med en BTA på ca 11 500 kvm.
Nybyggnad av kontor, handel, hotell m.m. i Riksby, Bromma
Projektet avser möjliggöra nybyggnation av ca 50 000 kvm BTA för kontor, handel, hotell, parkering, vård, utbildning och centrumverksamhet inom fastigheten Trafikflyget 9 i Bromma.
Utveckling av centralstationen i Stockholm
Avser utveckling och förtätning av centralstationsområdet i Stockholm.
Nybyggnad av affärshus och flerbostadshus i Sätra, Stockholm
Del av Sätra 2:1. Ca 105 hyresrätter & 135 bostadsrätter.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och parkeringshus i Centrala Bromma, Riksby etapp 1
Ca 40 000 m2 BTA för lokaler inom kommersiell verksamhet samt parkeringshus.
Tillbyggnad av kontor och nybyggnad av bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Etapp 1B avser: - Utbyggnad av huvudkontoret längs Kellgrensgatan. - Nybyggnad av ca 150-200 bostäder - Nytt torg i korsningen S:t Göransgatan – Kellgrensgatan.
Nybyggnad av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Nybyggnation av kontorshus. BTA ca: 28,000 m2, ovan mark.
Totalrenovering av kontorshus på Södermalm, Stockholm
Totalt 5 huskroppar och ett parkeringsgarage.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Centrala Bromma, Riksby etapp 1
Markanvisning för 30 000 kvm BTA omfattande kommersiella lokaler såsom lager, lätt industri, handel eller kontor inom kvarteren 15 och 16.
Nybyggnad av grundskola, idrottshall och förskola i Hagastaden, Stockholm
Förskola, grundskola samt gymnasieskola för ca 1200 barn/elever. Detta kvarter ingår i detaljplan 2, Östra Hagastaden. Den övergripande tidplanen för byggandet i Östra Hagastaden är just nu: 2025/2026 – 2030.
Nybyggnad grundskola och idrottshall i Bromsten, Stockholm
I detaljplaneförslaget möjliggörs en skola för 660 elever, från förskoleklass till årskurs 6 och en fullstor idrottshall. Skolan föreslås uppföras i fyra våningar utmed Duvbovägen och idrottshallen i tre våningar längs Midgränd. Byggnadernas placering skapar en skolgård i en skyddad miljö. I anslutning till skolan skapas goda utemiljöer samt säkra skolvägar.
Nybyggnad av F-9 skola i Stockholm
Skola för 900 elever. Bolidenplan/Steningeparken.
Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm, Stockholm
Ökning från 400 till 1200 elever.
Nybyggnad av skola i Alvik
Ingår i stadsutveckling Alvik östra. F-9 skola för 900 elever.
Nybyggnad av högstadieskola i Mariehäll, Stockholm
För 540 elever. Mariehäll 1:10.
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Nybyggnad av hotell på Södermalm, Stockholm
Byggrätten omfattar cirka 4 500 kvadratmeter BTA och bedöms kunna inrymma upp till cirka 100 hotellrum. Sjömanshemmet är en befintlig byggnad med cirka 1 200 kvadratmeter
Nybyggnad av hotell i Hagastaden, Stockholm
ca 300 rum. Detta kvarter ingår i detaljplan 2, Östra Hagastaden. Den övergripande tidplanen för byggandet i Östra Hagastaden är just nu: 2025/2026 – 2030.
Nybyggnad av kontor, handel och bostäder på Norrmalm, Stockholm
En fastighet ovanpå Klarastrandsleden, mellan Waterfront och Klara sjö, planeras bli kontor med eventuellt inslag av bostäder. Totalt rör det sig om en kontorsbyggnad på ca 15 000 kvadratmeter, mitt emellan Kungsholmen och city. En detaljplan kommer att tas fram för projektet och användningen planeras bli i huvudsak kontor men med inslag av handel och andra verksamheter i bottenvåningarna, ett visst inslag av bostäder kommer att prövas. Om bostäder kan inrymmas i planen kommer det att bli bostadsrätter. Staden kommer att ansvara för att bygga en överdäckning medans husvolymerna kommer inrymmas i en 2D fastighet som staden har för avsikt att sälja genom en anbudstävling. Anbudstävlingen pågår mellan den 16 mars och den 11 maj 2021.
Nybyggnad av F-9 skola i Högdalen
F-9 skola med plats för ca 900 elever.
Nybyggnad av kontor på Årstafältet, Stockholm etapp 2n
Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2025-2031.
Nybyggnad av kontor i Stockholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området genom en komplettering med i huvudsak fler kontors-, handels- och servicelokaler. Planarbetet syftar till att pröva lämpligheten av höga byggnader på två platser samt möjligheten till påbyggnad på en befintlig kontorsbyggnad. På två platser förslås befintlig bebyggelse rivas för att möjliggöra den nya bebyggelsen.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Centrala Bromma, Riksby etapp 1
Grundskola med ca 1200 elever F-9 med tillhörande skolgymnastiksal samt förskola om 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler Stockholm
Projektet omfattar nybyggnation av cirka 20000 m2 BTA kommersiella lokaler, om cirka 1000 arbets­tillfällen för Life Science-ändamål, samt cirka 40 forskar- och talang­bostäder.
Nybyggnad av multihall i Vårberg, Skärholmen
Vårbergs IP ska byggas om och kompletteras med en stor multihall. Denna nya hall ska innehålla en fullstor idrottshall, 7-spels bollplan, boulebanor m.m.
Om- till- och nybyggnad av skollokaler i Skärholmen, Stockholm
F-6 skola för 840 elever med möjlighet att ställa om till F-9 för 900 elever. Rivning av hus B, C & D samt nybyggnad av hus H & J. De nya byggnaderna ska projekteras för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av kontor i Hagastaden, Stockholm
Föreslagen markanvisning till Fabege V 115 AB omfattar nybyggnation av cirka 9 000 m2 kommersiella ytor vid Sveaplan i anslutning till östra Hagastaden.
Nybyggnad av grundskola i Stadshagen, Stockholm
Grundskola för ca 600 elever. Stadshagens idrottsplats.
Upprustning samt nybyggnad av kök och matsal i Vasastaden, Stockholm
Planer för att bygga om Sveaplans högskola till en grundskola. SISAB har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av kök och matsal samt specialsalar som ska byggas på framsidan av huvudbyggnaden.
Nybyggnad av gymnasieskola i Slakthusområdet, Stockholm
Detaljplan för gymnasieskola vid Bolidenvägens förlängning omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Skolbyggnaden planeras bli fem våningar hög med den femte våningen indragen i alla riktningar. På den fjärde våningens tak i söderläge anordnas en terrass som fungerar som vistelseyta för elever och personal. Atrium Ljungberg ska bygga gymnasieskola med Sisab som hyresgäst. Del av Johanneshov 1:1 och Kylhuset 15. Atrium Ljungberg har ambitionen är att certifiera byggnaden med Miljöbyggnad Guld.
Om- och tillbyggnad av skola i Farsta, Stockholm
Projektets mål är att öka skolans kapacitet med 520 elevplatser till totalt 1080 elevplatser, samt att möjliggöra för F-9 verksamhet.
Om- och nybyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Miljöcertifiering enligt BREAM Excellent.
Nybyggnad av skola m.m. i Stora Sköndal, Stockholm
Ingår i Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal. Denna etapp avser etapp 3b - Kyrkbyn. I denna etapp planeras det för renovering av högskolebyggnaden och utveckling av ny skola och en strandpark mot Drevviken. Befintlig miljö bevaras till största delen oförändrad.
Nybyggnad av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Kontor och centrumändamål.
Nybyggnad av skola i Skärholmen, Stockholm
Förstudie ny skola i 3 paralleller på fastigheten Tankebyggarordern. Markanvisningen pekas ut som skoltomt i SAMS-utredningen, idag är fastigheten bebyggd med studentbostäder på tillfälligt bygglov som löper ut 2023-12-31.
Ombyggnad av fastighet i Kista, Stockholm
Planförslaget möjliggör cirka 1500 nya bostäder i nio kvarter samt nya förskolor med sammantaget 22 förskoleavdelningar. Ombyggnad av IBM:s huvudkontor till kontor, förskola och lokaler för centrumändamål .
Återuppbyggnad av skola på Skärholmen, Stockholm
Slättgårdsskolans huvudbyggnad brann ner i juni 2020 och detta projekt avser en ny byggnad, hus K, som ska ersätta den gamla huvudbyggnaden.
Ombyggnad av skola i Vällingby, Stockholm
Tidigare planer för nybyggnad för 100 elever är inte längre aktuell. Projektet omfattar fortsatt ombyggnation av kök och matsal, NO-salar, tillgänglighetsanpassningar, tillskapandet av toaletter och utökad ventilation.
Nybyggnad av idrottshallar på Kungsholmen, Stockholm
Två stycken fullstora idrottshallar.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Bällsta, Bromma
Den nya idrottsplatsen ska rymma friidrottshall, friidrottsplan, 11-spels konstgräsfotbollsplan, spontanidrottsytor, omklädnings-, förråds- och garagebyggnader samt parkeringsplats.
Nybyggnad samt upprustning av skola i Vällingby, Stockholm
Kapacitetsökning från 900 till 1170 elever. Projektet omfattar ombyggnation av hus A samt byggnation av en ny skolbyggnad.
Nybyggnad av grundskola F-9 på Årstafältet, Stockholm etapp 4b
F-9 skola för ca 900 elever samt 50 grundsärskoleelever. Etapp 4b omfattar totalt ca 250 bostäder och en grundskola. Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2026-2032.
Nybyggnad av kontor på Hammarbyhöjden, Stockholm
Projektet Sjöstadshöjden ligger på gränsen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Syftet är att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och att utveckla en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter i området kring Hammarbyvägen. Projektet ingår i programområde Hammarbyskogen-Björkhagen. Sjöstadshöjden utgör en av tre stora utbyggnadsetapper tillsammans med Hammarbyskogen och Nytorps gärde. Ca 450-500 bostäder och ca 5000 kontorsplatser.
Rivning och nybyggnad av skollokaler på Skärholmen, Stockholm
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Rivning av hus C, D, E och F.
Nybyggnad av skola på Årstafältet, Stockholm etapp 3
Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2025-2031.
Nybyggnad av skola på Hammarbyhöjden, Stockholm
Projektet Hammarbyskogen omfattar en del av grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjdens idrottsplats och förskolan Sjöfararen.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt seniorbostäder i Årsta, Stockholm
Inom fastigheten Ånn 7 i Årsta planerar Micasa Fastigheter att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter och ca 60 nya seniorbostäder med aktivitetscentra.
Nybyggnad av vårdboende i Tensta, Stockholm
Nybyggnad av vårdboende innehållande 80 st vårdlägenheter i 5 våningar inkl. takterrass med gemensamhetslokal & vistelseytor utomhus. I entréplan,peronalutrymmen, gemensamhetslokaler, förråd & teknikrum samt lokal för uthyrning avsedd för café. Bta 6308 m2.
Stambyte samt köksombyggnad av skola i Skärholmen, Stockholm
Projektet omfattar stambyte, tappvatten-, spillvatten- och värmestammar byts i alla hus, utom hus V. Ett antal aggregat kommer att bytas i hus A, I, H och V. Ett nytt fläktrum om 40 kvm kommer att byggas i hus V. Belysning kommer att bytas ut överallt utom i korridorer och trapphus. Skolan får en ny inkommande elservis inklusive fördelningscentral och nya elnischer i korridorer i samtliga byggnader. Nytt brand- och inbrottslarm installeras i alla byggnader. Ytskikten är i gott skick så endast återställning ingår.
Nybyggnad av ishall på Sätra IP, Stockholm
Projektet omfattar cirka 10 400 kvm uthyrningsbar area med två isrinkar: en träningshall och en förbundshall med läktare för 1200 personer.
Nybyggnad av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Ansökt om markanvisning för kontors- och centrumändamål inom Vasastaden 2:99. Bolaget äger Öskaret 1. I förslaget som nu varit på samråd tillförs tre nya byggnader med en tillkommande yta på cirka 10 000 m2 ljus BTA. Husen får sex våningar plus en indragen takvåning. De övre våningarna avses för kontor, medan bottenvåningarna får en högre takhöjd och publikt innehåll. Kvarterets nav blir innergårdarna som kopplas samman genom portiker och passager.
Om- och nybyggnad av kommersiella lokaler i Akalla
Kottbygatan Fastigheter AB är tomträttshavare till fastigheten Aura 1. Gällande detaljplan medger kontor och industri inom Aura 1. Idag finns en byggnad inom den norra delen av fastigheten och inom den södra delen finns en byggrätt om 18 000 kvm BTA som inte utnyttjats. Kottbygatan Fastigheter AB har inkommit med en ansökan om markanvisning för att möjliggöra för fler kommersiella användningsområden inom fastigheten än vad nuvarande detaljplan medger, i syfte att uppföra en byggnad även inom den södra delen av fastigheten och till viss del ändra användning inom befintlig byggnad. Planändringen ska möjliggöra att fler kommersiella ändamål tillåts inom fastigheten Aura 1. Utöver kontor och industri som tillåts i gällande detaljplan föreslås handel, centrum och verksamheter.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Tillbyggnad av skola i Bandhagen, Stockholm
Volymstudie att utöka Ormkärrsskolan till en F-9 skola för 900 elever.
Nybyggnad av undervisnings- och forskarlokaler i Slakthusområdet, Stockholm
Stockholms konstnärliga högskolas lokalprogram är varierat och innehåller främst undervisnings- och forskningslokaler av olika karaktär. De flesta av rummen har en mycket hög teknisk standard. Ett antal lokaler är för publik verksamhet, då högskolan har nära 400 föreställningar/ visningar per år inom teater, opera, cirkus, dans, filmförevisningar och andra genre överskridande händelser. Byggnadens storlek ska vara ca. 30,000 m2 BTA inklusive källare , varav högskolans verksamhet ryms inom ca 25,000 m2 BTA, inklusive teknikytor. Övrig yta ska erbjuda Stockholms konstnärliga högskola möjlighet att öka sin verksamhet över tid, men även kunna fungera separat för andra hyresgäster eller samarbetspartners. Projektet ingår i Slakthusområdet etapp 4A (Evenemangskvarteren).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).