Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lokaler för handel och kontor i centrala Nacka
Planer för totalt cirka 450 nya bostäder samt arbetsplatser och lokaler för handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.
Nybyggnad av simhall i Boo, Nacka
Inom Myrsjö sportcenter planeras för en ny simhall. Avtalstid:33 år Option:5 år Option:5 år Option:5 år
Nybyggnad av bilhall i Nacka
Nybyggnad av Mercedes-anläggning. Sprängningsarbetena är utförda i ett tidigare skede.
Nybyggnad av F-9 skola i Sickla, Nacka
Ny F-9 skola för ca 1100 elever. Idrottshall, samt fotbollsplan på taket.
Nybyggnad av hotell, konferenslokal mm i Hasseludden
Placering är strax söder om Hasseludden Yasuragi. Planerad omfattning är ca 16000 kvm stort. 4 st våningar 150-175 st parkeringsplatser. Rivning av 3 st arbetarbostäder.
Nybyggnad av F-9 skola i Nacka
Entreprenaden består av att riva nuvarande Ektorps skola som är en grundskola F-6 om ca 3 500 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad och sporthall om ca 10 500 kvm innehållande grundskola F-9, förskola samt en fullstor sporthall. Entreprenaden handlas upp som en totalentreprenad i samverkan av Nacka kommun för att sedan överlåtas på fastighetsägaren Hemsö Nacka 1 KB, ett helägt dotterbolag till Hemsö Fastighets AB.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottsområde i Sydöstra Boo
F-6 skola för 400-500 elever. Beroende av projekt för utbyggnad VA/gata 298374.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i centrala Nacka
Den förvärvade marken har en byggrätt om 1 500 kvadratmeter och ingår i stadsutvecklingsprojektet Nya gatan i Nacka, som ligger i närheten av den planerade tunnelbanestationen. Hemsö har för avsikt att utnyttja byggrätten i enlighet med detaljplanen som medger bland annat centrumändamål, utbildning och fritidsverksamhet
Nybyggnad av ridanläggning i Nacka
Avser nybyggnad av ridanläggning. Velamsund Ridanläggning har en befintlig byggnad i mycket dåligt skick som ska rivas för att ge plats åt en nybyggnation av stallet. Stallet ska inrymma ca 50 hästar och alla ska vara uppstallade på box. Utöver detta finns två politiska beslut om att ersätta befintligt ridhus med en ny byggnad samt att bygga ytterligare ett ridhus, ett ponnyridhus.
Nybyggnad av sporthall och skola i Sickla
Avser nybyggnad av skola och en sporthall.
Nybyggnad av skola i Nacka
Avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Avser nybyggnad av bostadsrätter i radhusform.
Ombyggnad av förskola i Sickla, Nacka
Förskola för ca 240 barn. 12 avdelningar.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Tlllbyggnad av tennishall i Nacka
Avser tillbyggnad av Tattby tennishall.
Ombyggnad till padelanläggning, Nacka
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Nybyggnad av tennis och padelhall i Ektorp, Nacka
En hallbyggnad för tennis och padeltennis med tillhörande verksamheter såsom café/butik föreslås.
Ombyggnad av lekplats i Centrala Parken, Orminge
Objektet avser ombyggnad av lekplatsen i centrala parken i Orminge, samt tre närliggande ytor. En planteringsyta, en grillplats ett mindre utegym. Total bruttoarea ca 2000 m2

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).