Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus mm i Järfälla
55000 kontor/industri Parkeringshus 1100 platser
Nybyggnad av skola F-6 i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad samt komplementbyggnad samt uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av hotell och kontor mm på Nya Veddesta
I etapp 3 av Nya Veddesta planeras 6 kvarter med ca 60 000 kvm för bostäder och ca 60 000 kvm för kultur, idrott, handel, kontor och lager. Avser Veddesta 2:1, 2:7 och 2:33. Denna etapp omfattar nybyggnad av hotell och kontor om ca 40000 kvm.
Nybyggnad av kontor, bostäder & centrumverksamhet i Järfälla
Planer för kontor, bostäder, café m.m.
Nybyggnad av djursjukhus i Veddesta
Planer finns för nybyggnad av ett djursjukhus med ca 150 anställda mellan Viksjö och Veddesta längs Viksjöleden.
Nybyggnad av kontorslokaler i Järfälla
Järfälla kommun, Fortifikationsverket och Försvarsmakten tecknar intentionsavtal för att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen till Barkarbystaden.
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Detaljplanen för Solbacken ska möjliggöra två nya byggnader med kontor och servicecentral i området mellan Enköpingsvägen och E18 i östra Polhem. Delar av fastigheterna Jakobsberg 18:1 och Polhem 4:1.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av förskola och komplementbyggnader (kv 12) för ca 120 barn.
Nybyggnad av lokaler i Barkarby, Järfälla
Kvarter 10 omfattar 15 500 kvadratmeter BTA med möjlighet att bygga bostäder i form av bostadsrätter eller äganderätter, lokaler för centrumverksamhet och kontor.
Nybyggnad av kontor mm i Kallhäll, Järfälla
Administration, service för mobiltelefoner mm
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Tävlingsområdet utgörs av fastigheten Jakobsberg 18:36 om 2 869 kvm. 120 platser.
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Nybyggnad av kontorslokaler.
Lokalanpassning av skollokaler i Järfälla
Skolan består idag av en huvudbyggnad och en gymnastikbyggnad och huvudbyggnaden består i sin tur av 3 sammankopplade byggnader via entréhall, och en förbindelsegång. Den byggnad som har en yta på ca 290 m² och är idag en förskolebyggnad och sammankopplad med huvudbyggnad ska byggas om till elevaktiviteter (textilslöjd, träslöjd och hemkunskap) för årskurs 3-6.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Förhandsbesked för ändrad användning av byggnad till förskola.
Nybyggnad av fotbollsplan i Järfälla
Avser flytt av 11-manna plan till fotbollsplanen vid Sandviksskolan som byggs om med konstgräs och förses med ny belysning, parkeringsmöjligheter, förråd m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).