Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola i Jordbro
Ur investeringsbudget 2021-2024.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Jordbro
Olika alternativ finns: bygga om befintligt kulturhus (gamla Jordbromalmskolan) eller riva den och bygga nytt.
Nybyggnad av F-6 skola vid Port 73 området i Handen
Haninge kommun har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Folkparken, området som angränsar mot Port 73. I detaljplanearbetet kommer markens lämplighet att utredas så att Norra folkparksområdet kan planläggas för bland annat bostäder, förskolor och en grundskola.
Nybyggnad av restaurang och idrottsanläggning i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en restaurang med idrottsanläggning.
Upprustning av idrottshall i Jordbro, Haninge
Upprustning Jordbro idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Ombyggnad av idrottshall på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Villor, parhus och lägenheter i idyllisk skärgårdsmiljö. Den nya bostadsbebyggelsen omfattar 29 bostäder fördelade på elva byggnader. Delar av området underbyggs med ett garage.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Hermanstorps förskola ingår i ett nybyggnadsområde, adressen ej fastställd. Fastigheten ligger intill vändzonen på Nordenskiölds väg i Vega. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola i Kolartorp, Haninge.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola i Ribbyängar, Haninge.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 2
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Renovering/anpassning av skola i Handen
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2024.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Planer på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola, Västerhaninge
Kommunen arbetar nu fram en ny detaljplan för del av Åby 1:27, som möjliggör bostäder med inslag av verksamheter. Detaljplanen ska även inrymma en förskola som avser försöja planområdet och de lägenheter som tillkommer.
Nybyggnad av personalbyggnad i Fors, Haninge
Upphandling av entreprenad för byggnation av personalbyggnad, verkstad, förråd inkl mark och VA.
Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2024.
Upprustning av skola & förskola i Haninge
Upprustning av Muskö skola & förskola.
Upprustning av bibliotek i Västerhaninge
Upprustning av Västerhaninge bibliotek.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning Duvans förskola.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Flygande mattan.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Lärkan.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Tamburinen.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Trombonen.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Trumman.
Ombyggnation av Lyckebygården i Haninge
Ombyggnation gamla Lyckebygården, Lyckebyskolan.
Ev rivning av affärshus i Haninge
Rivning av affärshus.
Renovering av tak, fasad och fönster på Berga slott, Haninge
Berga slott ligger inom Haninge garnison, Stockholms län. Byggnaden är klassad av regeringen som statligt byggnadsminne (SBM). För SBM finns regler om tillsyn och hur eventuella ändringar i dessa får göras. Säkerhetsklassat projekt.
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte och PCB sanering.
Ombyggnad till padelanläggning i Haninge
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av kontor i Haninge
Utvändig ändring och ändrad användning/planlösning av kontorshus (bredda entré).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.