Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola i Handen
Avser rivning av befintlig skola för att bygga en ny och större skola med plats för cirka 525 elever.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Jordbro
Olika alternativ finns: bygga om befintligt kulturhus (gamla Jordbromalmskolan) eller riva den och bygga nytt.
Nybyggnad av simhall i Haninge
Nybyggnad av 50-meters simhall.
Nybyggnad av F-6 skola vid Port 73 området i Handen
Haninge kommun har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Norra Folkparken, området som angränsar mot Port 73. I detaljplanearbetet kommer markens lämplighet att utredas så att Norra folkparksområdet kan planläggas för bland annat bostäder, förskolor och en grundskola.
Nybyggnad av skola i Haninge
Tomt efter rivning av Runstensskolan
Tillbyggnad av kulturhus i Haninge
Tillbyggnad av Haninge Kulturhus.
Ombyggnad av kontor i Haninge
I arbetet med detaljplanen utreds ny byggnad/uppgradering av entré till pendeltågsstation Handen liksom en ny koppling till sjön och naturreservat Rudan väster om järnvägen.
Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Nyproduktion av skolbyggnad i två plan. Bruttoarea cirka 2300 kvm. Rivning av befintlig skolbyggnad hus B. Upphandlas tillsammans med rsm-id 1334019, 1476176 och 2027027.
Nybyggnad av idrottshall på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Nyproduktion av idrottshall. BTA cirka 2300 kvm. Upphandlas tillsammans med rsm-id 1401142,1476176 och 2027027.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Förskola med plats för cirka 140 barn, förskolegård, angöring samt gång- och cykelväg. Fastigheten ligger intill vändzonen på Nordenskiölds väg i Vega. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av skola i Haninge
Ny högstadieskola, utvändig ändring av verksamhetslokal (najaden), markändring samt bullerskärm.
Nybyggnad av vandrarhem i Haninge
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av butik och lager i Haninge
Nybyggnad av butik och lager.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola i Ribbyängar, Haninge.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola i Kolartorp, Haninge.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Planer på nybyggnad av förskola.
Upprustning av fritids och förskola i Haninge
Upprustning av fritids och förskola.
Tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motell i Haninge
Avser tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motel.
Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2024.
Upprustning av bibliotek i Västerhaninge
Upprustning av Västerhaninge bibliotek.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Lärkan.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Flygande mattan.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning Duvans förskola.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Trumman.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Trombonen.
Upprustning av förskola i Haninge
Upprustning förskolan Tamburinen.
Nyanläggning av konstgräsplan i Västerhaninge
Avser nyanläggning av en 11-manna konstgräsplan samt belysning. Entreprenaden innefattar även en option som avser demontering av befintlig belysning inklusive fundament och montering av nya master, fundament och armaturer vid befintlig naturgräsplan.
Ombyggnad av kontorslokaler i Haninge kommunhus
Haninge kommuns Social- och äldreförvaltningen avser att bygga om befintliga kontorslokaler i två av vingarna på våningsplan 3 i Haninge kommunhus. Syftet är att implementera ett nytt aktivitetsbaserat arbetssätt med hänsyn till människors olikheter och behov samt för att erhålla en förbättrad digitalisering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).