Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handelshus, småindustri, kontor m.m i Ekerö
Planer finns att utveckla Svanhagen Centrum med handel, kontor, småindustri, bostäder. PÅ sikt kan det tillkomma ca 200-300 bostäder.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola. 900 elever
Nybyggnad av handelshus, flerbostadshus, infartsparkering m.m. i Ekerö
Planer finns att utveckla området med centrumändamål, strandnära kommersiell service, infartsparker och bostäder.
Nybyggnad av idrottshall i Skå, Ekerö
Bygglov för nybyggnad av sporthall (sportskyttecenter) samt parkeringsplatser på fastigheten skå-edeby 4:25.
Nybyggnad av förskola i Ekerö
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Ekerö
Nybyggnad av skola
Nybyggnad av församlingshus i Ekerö
Planer finns på nybyggnad av församlingshus.
Nybyggnad av förskola i Ekerö
Avser nybyggnation av förskola i Ekerö med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Stenhamra
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Troxhammar
Planer på att utöka nuvarande verksamhet, en ny skolbyggnad på ca 1000 kvadratmeter och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av båthall i Färentuna
Nybyggnad av kallhall för båtförvaring på fastigheten ilända 1:6.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).