Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handelshus, småindustri, kontor m.m i Ekerö
Planer finns att utveckla Svanhagen Centrum med handel, kontor, småindustri, bostäder. PÅ sikt kan det tillkomma ca 200-300 bostäder.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola.
Nybyggnad av skola i centrala Ekerö
Planer finns på nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av handelshus, flerbostadshus, infartsparkering m.m. i Ekerö
Planer finns att utveckla området med centrumändamål, strandnära kommersiell service, infartsparker och bostäder.
Nybyggnad av skola i Ekerö kommun
Avser nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus på Ekerö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av kontorslokaler vid Lovö vattenverk på Ekerö
Ombyggnad av kontorslokaler ca 1200 kvm LOA.
Nybyggnad av båthall i Ekerö
Nybyggnad av kallhall för båtförvaring på fastigheten ilända 1:6.
Utvändig renovering av kyrka i Drottningholm
Renovering av tak, fasad, fönster och konservering av sten i fasaden.
Utvändig renovering av kyrka i Färentuna
Byte av tak och lagning av puts
Tillgänglighetsanpassningar i kyrka, Adelsö
Förbättrad tillgänglighet

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.