Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.
Nybyggnad av bilhall i Danderyd
Nybyggnad av billhall på ca 8000 kvm.
Utveckling av skolområde och idrottsplats i Danderyd
Avser utredning hur området kring Danderyds gymnasium kan utnyttjas och utvecklas för att möta framtida behov av bland annat utbildningsverksamhet, idrott och fritidsverksamhet samt eventuellt bostäder. Beroende på vad planprogrammet kommer fram till ska kommande arbete preciseras i en eller flera detaljplaner.
Nybyggnad av idrottshall vid skola i Enebyberg, Danderyd
Arkitekt handlas upp gemensamt med projekt Enebyskolan(pnr 2023554).
Om- och tillbyggnad av skola i Enebyberg, Danderyd
Arkitekt handlas upp gemensamt med projekt Brageskolan (pnr 1175340). Tillsammans benämns de två skolorna som Enebybergs skola. Nuvarande annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra klassrum, vilket möjliggör en utökning till åtta hemklassrum. Den befintliga skolbyggnaden renoveras och byggs om för att möta kraven på tillgänglighet och bra arbetsmiljö för elever och lärare.
Nybyggnad av förskola på Tranholmen, Danderyd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att en ny förskola uppförs inom fastigheten Tranholmen 1:92. Målet är att den nya förskolan ska kunna ersätta befintlig förskoleverksamhet som idag bedrivs i provisoriska lokaler på en pråm och vars tillfälliga bygglov löper ut 2023.
Nybyggnad av LSS-boende på Djursholm, Danderyd
Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.
Ombyggnad till padelanläggning i Danderyd
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Tillbyggnad av gymnasium i Danderyd
Föreslagen tillbyggnad av Viktor Rydbergs gymnasium planeras innehålla bland annat reception, kontorsrum, föreläsningssal och klassrum. Tillbyggnaden planeras ha en byggnadsarea om cirka 500 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).