Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omvandling till världskulturmuseum, bostäder mm i Norrköping
Omvandling av kraftverksområde till världskulturmuseum, bostäder både för permanent boende och sommarboende, samhällsservice, marina, hotell, konferenscenter, restauranger med mera. 1 000–1 200 nya bostäder, ett 200 rumshotell, en konferensanläggning, en datorhall, en marina, ett behandlingshem och ett äldreboende.
Nybyggnad av resecentrum i Butängen, Norrköping
Nybyggnad av resecentrum och tågstation
Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.
Nybyggnad av butiker och restauranger i Ingelsta, Norrköping
Ca 25 st nya butiker och restauranger. Silvret 1 och Silvret 9
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18 & Liljan 6
Nybyggnad av grundskola F-6 i Kneippen
Nybyggnad av F-6 skola för ca 670 elever
Nybyggnad av postterminal på Händelö, Norrköping
Terminal för paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Inre hamnen, Norrköping
Projektet innehåller en större rektangulär byggnad, åtta till tio våningar hög, och en mindre, lägre rund byggnad. Båda är i glas och med raster i metall respektive trä utvändigt.
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
Lokaler för domstolverksamhet - Norrköpings tingsrätt. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Nybyggnad av förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder i Norrköping
Förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av kontorshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 2
Projektet Damen med det banbrytande "Kvarteret Svanen 5" omfattar kontor på totalt 7750 m² och ett parkeringshus med 515 st parkeringsplatser. Kontorshuset är utformat med välbefinnande i fokus med möjlighet att arbeta utomhus på enskilda arbetsplatser på djupa balkonger, ett auditorium och konferensytor högst upp med högt tak. Kvarteret har byggnader med fyra respektive sju våningar som har utformats för bästa möjliga dagsljusinsläpp. Damen är utformat som ett slutet kvarter med öppna bottenvåningar där det uppstår liv och rörelse med en känsla av trygghet. Här finns rum för verksamheter såsom restaurang och café, som sommartid kan flytta ut på torget. En del av bottenvåningen utgörs av en mobilitetshubb som förmedlar tjänster inom biltvätt, bilpool, utläming av cykel och elsparkcykel och hämtning och lämning av kemtvätt och e-handel.
Förtätning av stadsdel i Norrköping
50-60 lägenheter, ny skola och vårdboende.
Nybyggnad av stadsarkiv i Norrköping
Nybyggnad av Stadsarkiv.
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende.
Nybyggnad av kontor och garage på Gamla staden, Norrköping
Ca 4000-5000 kvm kontor och garage. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontorslokaler samt någon typ av publik verksamhet i bottenplan.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Anpassning/tillbyggnad av skola
Nybyggnad av förskola i Vilbergen
Nybyggnad av förskola 6 avd
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av 4-6 avd förskola.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Norrköpings kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bygga ett helt unikt landmärke och en ny målpunkt i Norrköping. Byggnaden ligger mitt i Inre hamnens hjärta där stråken som löper längs kajen, mot Johannisborg och mot stadens södra stadsdelar korsas. Byggnaden ska innehålla restaurang och vara ett besöksmål och en orienteringspunkt.
Ombyggnad i skola mm i Norrköping etapp 1
Renovering av skolmuseum, nybyggnad av idrottshall mm i Centrala Norrköping Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Förskola med upp till cirka 120 barn. Förskolan är även tänkt att kunna erbjuda förskoleplatser på kvälls- och nattid.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Nybyggnad av förskola i Smedby
Nybyggnad av 4 avdelningar
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan i Norrköping
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.
Anpassning av gymnasieskola i Norrköping
Himmelstalund fd floristgymnasiet, anpassning lokaler
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av förskola efter rivning
Anpassning och ombyggnad av apassat gymnasium i Norrköping
Rot projekt på särskilt gymnasium i Norrköping
Nybyggnad av hotellbyggnad i Norrköping
Sandviken 3:4 och Sandviken 3:7, Hantverksbyn
Nybyggnad av kontor, restaurang och affär i Nordantill
Verksamheter som detaljhandel, kontor, restaurang och dagligvaruhandel.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Ingelstad
Utöka befintlig verksamhetsmark genom att skapa nya kontors- och verksamhetslokaler.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ny förskola och nya bostäder i Norrköping
Nybyggnad av förskola samt bostäder.
Nybyggnad av brandstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Tillbyggnad av förskola i Kolmården
Tillbyggnad med 2 avd och mottagningskök
Ombyggnad i skola mm i Norrköping etapp 2
Renovering av skolmuseum, nybyggnad av idrottshall mm i Centrala Norrköping
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Nybyggnad av bensinstation i Norrköping
Uppförande av bensinstation, biltvätt och butik; förhandsbesked. Ca 300-400 m2 stor byggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Lokalanpassningar på korttidsboende i Norrköping
Lokalanpassningar av korttidsboende
Upprustning av brandstationen i Åby
Intill Konsumvägens södra sida står Åbys före detta brandstation. Byggnaden rustas upp och får ett nytt innehåll, till exempel aktivitetslokaler, café, restaurang eller museum
Uppställning av paviljonger för skolsalar i Norrköping
Ca 20 st klassrum och personallokaler
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola.
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Ombyggnad/anpassning av kontorslokaler i Norrköping
Sjöfartsverkets personal har växt och myndigheten har ett behov av att se över Sjöfartsverkets lokaler på huvudkontoret i Norrköping, så att dess yta nyttjas optimalt. Lokalerna består av ca 9 500 kvm fördelat på fyra (4) våningsplan med en personalstyrka på ca 470 st.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning
Ny och ombyggnad av butik och restaurang i Ingelsta
Möjliggöra användningen livsmedelshandel i befintlig byggnad samt möjliggöra en ny byggnad för snabbmatsrestaurang.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av maskinhall samt personalbostäder.
Uppställning av paviljong vid skola i Norrköping
Avser uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet vid Åbymoskolan.
Grundförstärkning på förskola i Norrköping
Grundförstärkning av byggnad
Ombyggnad av samlingslokal i Vikbolandet
Ombyggnad av befintlig lokal

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.