Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatribyggnad i Västervik
Avser nybyggnation av specialistpsykiatri, huset planeras med 6 våningar, indragen fläktrumsvåning, samt källare. Byggnaden omfattar totalt ca 22 500 m2 golvyta,Huskroppens form bildar ett slags stadskvarter med en utomhusgård i mitten.
Nybyggnad av parkeringshusi Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Planer finns på nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning. Finns inga beslut på projektet och byggstarten är än så länge oviss.
Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden
Detaljplanearbete är påbörjat och marken kan vara färdig för byggnation 2022-2023.
Nybyggnad av butiker i Kalmar
Avseer nybyggnad av två nya butiker till handelsområdet Toften. Omfattning oklar.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av gammal skola till 70 lägenheter.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kalmar
Planförslaget möjliggör ett nytt mobilitetshus som innefattar plats för cyklar och parkering för cirka 500 bilar och kan även inrymma andra funktioner som uthyrning och laddning av fordon.
Nybyggnad av hotell och kontor i Kalmar
Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av Jungmannen 8 på Barlastholmen med ny bebyggelse för centrumverksamheter, hotell, kontor och utbildningsändamål.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola. Detaljplan finns.
Nybyggnad av handelsområde i Vimmerby
Vimmerby kommun planerar för ett nytt handelsområde i de norra delarna av staden. 7000 m2. Detaljplanen finns.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 400 parkeringsplatser.
Tillbyggnad av McDonalds i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av McDonalds på ca 96 kvm.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av padelhall i Mörbylånga
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
upptaget i 2019-2021 års budget. Omfattning oklar.
Nybyggnad av idrottshall i Emmaboda
Vissefjärda 1:200, multiarena.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i två delar och upphandlingar. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta. Renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad i ishall för restaurang mm i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av restaurang. Etapp 1 1409959 Etapp 2 1409970
Nybyggnad av butik i Kalmar
Avser nybyggnad av butikslokaler. Omfattning oklar.
Ombyggnad för dialysmottagningen på Kalmar sjukhus
Projektet ligger inte i närtid.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Borgholm
Borgholms kommun avser hyrköp av en förskola med 2 avd, ca 300 kvm (LOA) i 1 plan.
Byte av tak på kontorshus i Oskarshamns kommun
Avser takbyte på Åsacentrum.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Mindre tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Om- tillbyggnad av uteservering och veranda. Byggstart under 2022.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Takrenovering på sporthall i Mörlunda
Takrenovering som skall utföras någon gång under 2020.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad med cirka 70 kvm. Ideell förening som efter beviljat bygglov kommer att söka investeringsbidrag för genomförande av projektet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.