Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kriminalvårdsanstalt i Halltorp, Kalmar
Nybyggnation av kriminalvårdsanstalt. Anstalten kommer ha en kapacitet om ca 430 platser. Ca 36 000 kvm i LOA del av Namnerum 10:1 m.fl.
Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.
Ev Nybyggnad av hockeyarena i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnation av en ny hockeyarena för IK Oskarshamn. Publikkapaciteten skulle uppgå till ca 4500 åskådare i den nya hallen.
Nybyggnad av serverhall och regionarkiv vid sjukhus i Kalmar
Avser byggnation av en ny serverhall med redundant geoseparation och hög säkerhet om ca. 4 700 m² inkl. att byggnaden också planeras för framtida komplettering med länsgemensamt regionarkiv. Objektet är beläget vid Länssjukhuset i Kalmar, Hus 47.
Nybyggnad av hälsocentral i Mönsterås
Planer finns för nybyggnation av lokaler för Mönsterås hälsocentral.
Nybyggnad av restaurang, café mm i Kalmar
Ölandskajen skall byggas ut med restauranger, barer och caféer.
Nybyggnad av vårdlokaler i Kalmar
Nybyggnad av hälsocentral och Folktandvård på Norrliden Kalmar.
Nybyggnad av F-9 skola i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnad av F-9 skola i Oskarshamn. Den nya skolan behöver ha plats för mellan 900-975 elever. På området ska det även finnas plats för en fullstor idrottshall. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden
Planer finns för byggnation av centrumverksamheter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser byggrätt för flerbostadshus med livsmedelsbutik och eventuell annan verksamhet i bottenplan och eventuellt kontor eller annat ovanpå. Området som markanvisningen kommer att rymmas inom är på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, med ett läge söder om den kommande bad- och friskvårdsanläggningen samt på del av fastigheten Krafslösa 5:1 intill Norra vägen och entrén in till Snurrom.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Nybyggnad av arena i Västervik
Planer finns för nybyggnation av arena för issporter intill den gamla ishallen i Västervik. Den nya arenan kommer ha plats för 3000 åskådare och byggs ihop med den gamla ishallen genom en gång mellan dem.
Nybyggnad av kontor och lager i Kalmar
Nybyggnad av kontor ca 900-1000 kvm och lager ca 600 kvm
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Algutsrum, Mörbylånga
Exploateringsområdet, om ca 1,3 hektar vid brofästet, är ett nytt verksamhetsområde med en detaljplan som medger hotell, kontor, konferens mm.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mönsterås
Nya butiken föreslås ligga 60-70 meter norrut men behåller sin entré till butiken söderut. Kundparkering sker mellan entrén och Åsevadsgatan.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av handelsområde i Vimmerby
Vimmerby kommun planerar för ett nytt handelsområde i de norra delarna av staden. 7100 m2. Detaljplanen finns.
Ny och ombyggnad av konferensanläggning mm i Hultsfred
Upprustning och igångsättning av befintlig kraftstation i Brännebro/Gullringen samt skapande av det enda Glashotellet i världen som ligger i ett vattenfall och en naturlig mötesplats för de som är intresserade av kulturmiljöer och energiframställning.
Nybyggnad av idrottshall i Mörbylånga
Nybyggnad av idrottshall vid Glömminge skola
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontors- och verkstadslokal.
Nybyggnad av träningshall för ishockey i Oskarshamn
Ny ishockeyhall. Byggstart uppskattas till 2024.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad för mer personalyta och försäljning.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Renovering och tillbyggnad av simhall i Emmaboda
Emmaboda har en befintlig simhall som passerat en ålder på 50 år. Planen just nu är en totalentreprenad gällande renovering och tillbyggnad av befintlig simhallsbyggnad.
Invändig renovering av hotell i Oskarshamn
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Nybyggnad av hamburgerbar i Kalmar
Nybyggnation av restaurang med tillhörande uteservering, bilservering och parkering. Restaurangen utgörs av en huvudbyggnad samt en mindre komplementbyggnad som inhyser miljörum och förråd.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Tillbyggnad av hotell i Borgholm
Böda kronopark 2:114 tillbyggnad av hotell, 40 rum.
Tillbyggnad av kontor i Emmaboda
Tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal och kontor.
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Renovering av förskola i Lindås
Entreprenaden består av renovering av befintlig förskola i Lindås, Emmaboda kommun. Förskolan kommer ha 3 mindre avdelningar och ett mottagningskök.
Nybyggnad av kontor i Oskarhamn
Planer finns på att bygga kontor och samlingslokal.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontorsbyggnader.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Om- och tillbyggnad av begravningskapell i Borgholm
Ny fjärrvärme och fläktsystem, flytt av kök mm.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Putslagning på Virserums kyrka
Yttre putslagning på torn, fasad och portaler.
Nybyggnad av aktivitetspark i Västervik
Avser nybyggnation av aktivitetspark på Bökensved. Parken omfattar skate, klättring och spontana aktiviteter.
Ombyggnad av ventilationssystem på skola i Högsby
Avser ombyggnad av ventilationen på Fröviskolan hus C och D. Ventilationsaggregat skall placeras i källarvåningen för mellanstadiet/administrationsbyggnaden. Ventilationskanaler mellan byggnaderna skall markförläggas.
Renovering av tegeltak på Ankarsrums kyrka
Tegeltak, läkt och tjärpapp.
Nybyggnad av annex i Borgholm
Nybyggnad av café och hotellannex.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet i Oskarshamn
Luftbehandlingsåtgärder på gymnasiet.
Rivning av samlingslokal i Borgholm
Rivning av samlingslokaler på Gullvivan 8 och Gullvivan 11.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).