Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (2)
Gislaved (7)
Gnosjö (7)
Habo (5)
Mullsjö (3)
Nässjö (7)
Sävsjö (3)
Tranås (1)
Vaggeryd (9)
Vetlanda (6)
Värnamo (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av anstalt i Värnamo
Anstalt med cirka 250 platser
Nybyggnad av simhall i Jönköping
Planer för nybyggnad av simhall med bl.a. hoppbassäng med 10m torn, 50x25m tävlingsbassäng, 25x25m bassäng och flera multibassänger, Rosenlundsbadet Jönköping. Rivning av befintlig simhall kommer att ske när den nya står klar.
Om- och nybyggnad av F-6 skola, Handskerydsskolan, Nässjö
Hus 1, nybyggnad av skola i tre (3) våningsplan, inrymmande lärosalar, grupprum, lärararbetsplatser, slöjdsalar, administrations- och personutrymmen samt länkbyggnad mot hus 2. Hus 2, nybyggnad av skola i två (2) våningsplan, inrymmande mottagningskök, matsal, lärosalar, grupprum, lärararbetsplatser och hiss. Hus 3, befintlig huskropp (tidigare benämnt hus 2) i två (2) våningsplan, ombyggnad för nya planlösningar. Inrymmer musik- och bildsal och fritidsutrymmen. Ombyggnation för ny fjärrvärme- och elcentral som ska försörja Hus 1-5. Hus 4, nybyggnad av sporthall i två (2) våningsplan, med tillhörande omklädningsrum, hiss och läktare. Hus 5, del av befintlig huskropp i ett (1) källarplan. Inrymmer befintligt skyddsrum i källarplanet. Miljöhus med garage, nybyggnad i ett (1) våningsplan. Förråd 1 och 2, nybyggnad i ett (1) våningsplan.
Nybyggnad av högskola, kontor mm i Jönköping
Högskolan behöver nya lokaler bl.a. för att kunna stärka sin ställning i konkurrens med andra högskolor såväl inom landet som internationellt. Som en del av detta vill Jönköpings högskola bygga ett nytt utbildningscentrum för tandvård och expandera sina utbildningslokaler. Ev etappindelning av området är ej fastställd.
Nybyggnad av skola Jönköping
Planer för nybyggnad av F-6 och grundsärskola planeras för cirka 410 elever med tillagningskök samt sporthall.
Nybyggnad av simhallen i Nässjö
Avser nybyggnad av simhall med bassäng 25x25 meter, omklädningsrum. När den nya simhallen står klar ska den befintliga rivas.
Nybyggnad av fotbollsarena på Ljussevekaområdet, Värnamo
Planer för nybyggnad av fotbollsarena, tillfartsväg och parkering för ca 300 bilar med ca 10 laddstolpar. Arenan kommer att ha 4 läktare för totalt 6300 personer, huvudbyggnad med restaurang, pressrum, omklädningsrum, kiosker samt kansli med gym och sjukgymnastik. Värnamo fotbollsarena, del av Ljusseveka 2:1.
Nybyggnad av centrumverksamheter i Barnarp, Jönköping
Förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamheter.. I planförslaget ingår även park- och naturområden. Bostäder: Id 2122218
Nybyggnad av hotell i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av hotell med ca 140 hotellrum.
Nybyggnad av arkiv i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av arkiv i Nässjö .
Nybyggnad av friidrottsarena i Jönköping
Planer för nybyggnad av en friidrottsarena Råslätt.
Nybyggnad av friidrottshall i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av friidrottshall i området Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av kontor i Vaggeryd
Planer för nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av multisportarena Jönköping
Planer för nybyggnad av multisportarena med cykelvelodrom samt ett hotell med ca 80 rum.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Planer för nybyggnad av kontorshus Kv Övertaget,Skeppsbron i Jönköping.
Nybyggnad av skola i Eksjö
Avser nybyggnad av F-6 skola, nya Norrtullskolan. Skolan kommer att byggas för ca 350 elever
Nybyggnad av badhus i Gislaved
Planer för nybyggnad simhall ca 6 500 m2, 50 m bassäng med 10 banor samt 2 st undervisningsbassänger.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Nybyggnad av badhus i Vetlanda
Planer för nybyggnad av badhus i Vetlanda
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avd , Hovslätts ängar i Jönköping.
Nybyggnad av skolbyggnader samt idrottshall mm i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggnader för skolverksamhet inklusive idrottshall samt tillhörande utemiljö och parkering på fastigheterna Vasen 3, Vasen 5 och Vanten 5
Nybyggnad av skola och förskola i Habo
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola för ca 525 elever samt förskola med 6 avdelningar. Kommer även att byggas idrottshall och tillagningskök. Upphandlas i optionn Id: 1559792
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Nybyggnad av publikhall, Anderstorp
Planer för nybyggnad av publikhall/sporthall i Anderstorp, Gislaved. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Nybyggnad av gymnasieskola i Tranås
Planer finns för en ny gymnasieskola i 1-2 huskroppar, 2-3 våningar och 5000-6000 kvm.
Nybyggnad av skola med idrottshall, Gislaved
Planer för nybyggnad av 4-6 skola med idrottshall , Gullviveskolan Gislaved. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Nybyggnad av skola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 3
Planer för nybyggnad av skola F-6 för 525 elever samt en halvstor sporthall. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1024654 och 2093565.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av kontor samt parkeringshus på 3000 kvm.
Nybyggnad av detaljhandel i Habo
Ändring av detaljplan. Detaljplanen möjliggör för detaljhandel med skrymmande varor inom Habo tätort och har därför tagit fram ett förslag till ändring av gällande detaljplan för Kämparp 1:8 m.fl.
Nybyggnad av kontor Gränna Hamn
Planer finns för nybyggnad av kontorshus. Uppdraget består i att analysera omgivning och presentera en tänkt placering (skiss) av hamnbyggnad som överensstämmer med omkringliggande miljö.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Nybyggnad av simhall eller bassängyta i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av simhall.
Byggnationer i Habo centrum
En förnyelse/förändring av centrum behöver studeras och utredas utifrån olika aspekter, t.ex. markanvändning och trafikflöden. Ett mer levande centrum.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Detta är en del av ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Ombyggnad av kontorslokaler i Värnamo
Avser ombyggnad av kontorslokaler Expoområdet
Nybyggnad av skola och kontorsbyggnad i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av en ny grundsärskola på tomten. Den kommer även innehålla nya lokaler för praktiska och estetiska ämnen. vid Rosenlundsskolan. Den nya grundsärskolan dimensioneras för70 platser i årskurs 1-6 och 30 platser i årskurs 7-9.
Nybyggnad av vårdcentrum i Mullsjö
Planer finns för nybyggnad av vårdcentrum/familjecentral med bl a BVC, mödravård i centrala Mullsjö.
Nybyggnad av bostäder och förskola, Bränninge, Habo
Ny detaljplan att planlägga marken för bostadsändamål, skola och förskola.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Nybyggnad av förskola i Mullsjö
Syftet med planändringen är att möjliggöra en ny förskola på området för ca 120 barn att främst ersätta tre befintliga förskolor i Mullsjö kommun, Bullerbyn, Sagotrollet samt Tallkotten. Området som kommunen planerar ändra är beläget i nordvästra delen av Mullsjö tätort, på samma område som den befintliga förskolan Tallkotten
Nybyggnad av handels- eller centrumverksamhet i Kortebo, Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av lokaler för handelsverksamhet och centrumverksamhet. Med planens genomförande innebär det även att befintlig panncentral kommer att rivas.
Nybyggnad av förskola i Vaggeryd
Planen säkrar plats för en ny förskola med sex avdelningar och 100 platser i höjd med korsningen mellan Jönköpingsvägen och vägen till Byarum.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avd för ca 120 barn. Förskolan planeras i två plan med storkök på våning 2, Norra Råslätt, Jönköping.
Om- och tillbyggnad av skola i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för om- och tillbyggnad av Töråsskolan i Anderstorp till en F-3. Avsikt är för att förändra skolorganisationen .
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Planer finns för nybyggnation av idrottshall där utegymmet idag ligger, bredvid Hasses Sportcenter. Detta för att skolorna i Vetlanda behöver en större idrottshall för att alla elever ska få de idrottstimmar som finns på schemat när Mogärdehallen rivs.
Nybyggnad av förskola i Kortebo, Jönköping, etapp 2
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn. Etapp 1 och 3 finns på projektid: 1024654 och 2093563
Nybyggnad av ridhus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ridhus, stall och karantän stall (15 kvm). Samt rivning av befintligt stall.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnation av 3 snabbmatsrestauranger i Jönköping.
Ombyggnad av gnosjöandans kulturhus i Gnosjö
Planer finns för ombyggnad av Gnosjöandans kulturhus Upptagen i investeringsbudget 2024.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser nybyggnad av F-6 skola i tre våningar och en kapacitet för 525 elever i tre paralleller, vid Kålgården. Förskola Id 1618161 Etapp 2 Sporthall Id: 1618157 Etapp 3
Nybyggnad av förskola i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av förskola, 8 avdelningar med tillagningskök för skola och förskola inklusive ny matsal.
Nybyggnad av förskola, Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola med tillagningskök, Hok Vaggeryd.
Ombyggnad av idrottshall i Gnosjö
Planer finns för ombyggnad av idrottshall, Bäckaskolan Gnosjö. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Nybyggnad av förskola i Hok, Vaggeryd
Uppförande av en ny förskola med 4 avdelning samt tillagningskök och personalrum.
Nybyggnad av förskola Jönköping
Planer för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Skola Id: 1186727 Etapp 1 Sporthall: 1618157 Etapp 3
Nybyggnad av sporthallar, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 1 fullstora sporthalla. Rivning av den gamla skolan för att ge plats för en idrottshall Skola Id 1186827 Förskola Id 1618161
Om- och tillbyggnad av idrottshall och administration vid skola , Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall och administration vid Nyhemsskolan, Nässjö.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar i 2 plan Vid Gräshagen,Jönköping.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av en förskola i 2 våningar, 6 avdelningar med plats för 90 barn.
Byte av tak på teater i Jönköping
Planer finns för byte av tak på Jönköpings teater.
Nybyggnad av vårdhem i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lss boende. Avser nybyggnad av ett LSS boende med 6 st lägenheter, verksamhetslokaler, personaldel samt miljöbyggnad. Även ny markanläggning på fastigheten med uteplatser, parkeringsplatser samt 1 st laddstolpe för el-bilar.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum på Jordbrovallen i Jönköping
10 st nya omklädningsrum, 2 st domarrum, café och förråd. Rivning av de befintliga omklädningsrummen.
Till- och ombyggnad av förskola i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av förskola med en avdelning innehållande ett allrum, två lekrum, entré, ett skötrum och två WC, samt en personaldel med personalrum rektorsrum, kapprum
Ombyggnad av befintligt storkök m.m vid Värnamo sjukhus
Avser ombyggnad av storkök och ett nytt- och ombyggnad av befintligt dagrum. Även åtgärder och förnyelse av befintliga installationer bland annat med ny centralkyla med koldioxid som köldmedium. Innan ombyggnad skall ett provisoriskt kök och personalrum upprättas på plan 3.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskolan med 4 avdelningar. Bolaskogen
Nybyggnad av restaurang i Gislaved
Nybyggnad av Max i Gislaved.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Invändig renovering av hotell i Jönköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av centrumhuset i Bankeryd, Jönköpings kommun
Avser byte av ventilation, fönster samt renovering av lokalerna i Centrumhuset i Bankeryd. Entreprenaden omfattar: • Byte av luftbehandlingsaggregat med anpassningar av kanalsystem • Nyinstallation av vattenburet värme och kylsystem • Byte av fönster och fönsterdörrar • Renovering av ytskikt och elsystem i del av vårdcentral, etapp 3 A, B och C enligt förslag etappindelning. • Byte av yttertak (papptak ovanför ICA-butik) Optioner: 1. Solcellsanläggning 2. Ombyggnad reception vårdcentral
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Planer för nybyggnad av ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av stadshotellet i Sävsjö
Avser renovering och ombyggnad av Sävsjö Stadshotell, Bryggaren 1. Plan 2 och 3 ska byggas om till kontor, co-work, konferensrum m.m. Tillgänglighetsanpassning av lokalen. På plan 1 med befintliga hyresgäster skall åtgärder utföras tex: • Entré och hissinstallation. • Radiatorbyte • Fönster byte, fönsterflytt + igensättning fönster • Ventilationsbyte • Ombyggnad trappa invändigt
Tillbyggnad av skola, Byarum Vaggeryd
Planer för tillbyggnad av F-3 skola vid den befintliga skolan i Byarum, Vaggeryd.
Upprustning av utemiljö vid skola i Nässjö
Avser upprustning av utemiljö vid Nyhemsskolan, Nässjö
Ombyggnad skolor i Anderstorp, Gislaved
Planer finns för ombyggnad av Ekenskolan i Anderstorp till 4-6 skola. Avsikt är för att förändra skolorganisationen .
Om- och tillbyggnad av kök vid skola Vaggeryd
Planer för om- och tillbyggnad av kök vid Hok skola. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Om- och tillbyggnad Motionsgården Lövhult, Nässjö kommun
Avser om- och tillbyggnad av Motionsgården, Lövhult Nässjö
Om- och tillbyggnad av skola i Aneby
Planer för om- och tillbyggnad av fyra klassrum , fyra grupprum och entré samt tillagningskök och matsal. vid Vireda skola.
Tillbyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad av butik samt toaletter.
Nybyggnad av personallokal i Mullsjö
Nybyggnad av personalutrymme med tillhörande verkstad.
Tillbyggnad av utrymningstrappa i Jönköping
Planer för tillbyggnad av fristående utrymningstrappa.
Nybyggnad av konstgräsplan i Nässjö
Planer för nybyggnad av konstgräsplan fullt stor vid Skogsvallen, Nässjö.
Tillbyggnad av kyrka i Gnosjö
Om- och tillbyggnad av kyrka. Ny entré med hiss samt samlingslokal med servering.
Renovering av centralkök i Vaggeryd
Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket
Renovering av Forshedabadet i Värnamo
Planer för renovering av Forshedabadet. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Rivning av kontor m.m i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för kontor, samlingslokal och bostäder.
Ombyggnad av kontorslokal i Habo, Jönköping, etapp 2
Avser ombyggnad av Habo Energis kontorslokaler med en utökning av verksamhetens kontorslokaler genom integrering av tidigare garageutrymmen med fyra nya kontorsrum, grupprum och nya teknikrum.
Tillbyggnad av golfbana i Jönköping
Avser tillbyggnad av anläggning (golfsimulator samt garage för golfbil).
Rivning av butik i Vaggeryd
Avser rivning av lokal.
Byte av i kylsystem i ishall, Värnamo kommun
Avser byte av kylmaskin , ishall Värnamo kommun.
Byte av värmepump vid skola i Aneby
Avser byte av värmepump vid skola
Byte av belysning vid elljusspår i Sävsjö
Avser byte av armatur och stolpar vid elljusspår.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av skola, hus I. Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av Bäckaskolan Hus L . Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av Bäckaskola, hus K. Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Ombyggnad av kontor i Vaggeryd
Ändrad användning från pt-studio till kontor.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).