Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotlands län

Gotland (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell I Gotland
Planer finns för nybyggnad av ca 150 hotellrum, 30 strandsviter, spa och restaurang.
Nybyggnad av hotell, restaurang mm. i Visby
Planer finns för nybyggnation av hotell och restaurang mm. Planområdets läge: nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.
Ny- och/eller ombyggnad av skola på Visborg i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2022 samt plan 2023-2025.
Nybyggnad av badhus i Visby
Projektet avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av idrottshall i Visby
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall.
Ny-/ombyggnad av förskola i Väskinde, Gotland
Väskinde förskola, som delvis delar lokaler med skolan, ska byggas om. Nybyggnationen omfattar sex förskoleavdelningar.
Nybyggnad av förskola på Visborg, Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Nybyggnad av förskola i Visby
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad på sjukhus i Visby, Gotland
Planer finns för ombyggnad på Visby Lasarett för att ge plats åt en PCI-utrustning.
Ombyggnad av storkök och matsal i Visby
Projektet avser ombyggnad av befintligt tillagningskök och matsal i skola. Köket ska efter ombyggnad klara att leverera 800 portioner per dag. Ombyggnaden omfattar även utbyggnad av lastkaj med skärmtak, befintligt aggregatrum samt rivning och ombyggnadsarbeten för nya installationer mm på vind och i källare.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Sökt bygglov avseende uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hästpoloanläggning i Gotland
Detaljplanen syftar till att pröva idrottsändamål – hästsport inklusive eventuella verksamheter som kan knytas därtill. Planarbetet ska även pröva för bostadsändamål där så kan vara möjligt.
Nybyggnad av kontor i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st lager- och kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Planer finns för nybyggnad av livsmedelsbutik och parkering Havdhem Prästgården 1:37,1:15.
Ombyggnad av scen i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av skolkök, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av skolkök i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Ombyggnad av skolkök i Stånga, Gotland
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av skolkök i Burgsvik
Projektet avser ombyggnad av skolkök.
Ombyggnad av nedlagt badhus i Visby
Projektet avser ändring av brandcellsindelning, ändring av va och ventilation i nedlagt badhus.
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av 4 st garage/kontor samt 1 st garage/självtvätt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).