Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vårdavdelningar mm på sjukhus i Gävle
Ombyggnad hus 1, vårdavdelningar, mottagningar mm.
Rivning av hus 11-14 & nybyggnad 62 Gävle sjukhus, Gävle
Rivning av hus 11-14. Ersätts med nybyggnad hus 62.
Ombyggnad av akutmottagning samt tillbyggnad på sjukhus i Gävle
Upphandling av till- och ombyggnation av Hus 29 Gävle sjukhus. Här kommer man även bygga en barnakut.
Nybyggnad av utbildningslokal i Gävle
Nybyggnad av utbildningslokal.
Nybyggnad av förskola & skola i Gävle
Ny förskola & skola i Furuvik.
Ny- och ombyggnad av skola i Gävle
Tanken bakom skolan är att den ska ligga i anslutning till en gymnasieskola.
Nybyggnad av F-6 skola i Gävle
Nybyggnad av F-6 skola. Källö 35:5 m.fl.
Nybyggnad av handelshus i Valbo
Svenska Handelsfastigheter har glädjen att välkomna den finländska familjeägda järnhandels- och fritidsutrustningskedjan Motonet till Valbo Köpstad. Cirka 5 000 kvm ny butiksyta kommer att byggas med planerad öppning under tredje kvartalet 2024.
Avser nybyggnad hotell, kontor och handel i Gävle
Utveckling av området runt stadsdelen Gavlehov. Denna avser utveckling av kvarter B och C.
Rivning & nybyggnad av skola i Gävle
Riva & återuppbygga låg- & mellanstadiet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området ligger mellan gasklockorna och Gavleån. Området på den södra hamnpiren, mittemot den nya stadsdelen Gävle Strand, är i dag planlagt för hamnändamål. Om det ska gå att bygga bostäder där måste detaljplanen ändras.
Rivning & nybyggnad av förskola i Valbo
Rivning & återuppbyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola i Sätra som ersätter Smultronstället.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola i Kungsbäck.
Nybyggnad av förskola Hemsta
Avser ombyggnad till förskola för ca 80 barn.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Ny förskola för 100-120 barn.
Utbyggnad av handelsområde i Gävle
Avser utökning av Hemlingby handelsområde i Gävle. Totalt 5 tomter (ca 9ha), varav 1 är markanvisad, se 1590710.
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av förskola Gavlehov.
Nybyggnad av gymnastiksal i Gävle
Rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Rivning & nybyggnad del av skola i Gävle
Rivning & återuppbyggnad del av skola.
Ombyggnad till förskola i Hille, Gävle
Avser ombyggnation av skola till förskola i Gävle.
Till och ombyggnad av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Nybyggnad av lokaler i Gävle
Avser nybyggnation av kontorslokaler i Gävle.
Nybyggnad av restaurang & konferens i Gävle
Planer finns för nybyggnad av restaurang- och konferensverksamhet med tillhörande brygganläggning (ev. besöksplatser för båtar). I anslutning till den större restaurangbyggnaden planeras fem sammanbyggda mindre byggnader med totalt tio lägenheter avsedda för boende till konferensverksamheten. Mellan lägenheterna och huvudbyggnaden planeras en större parkeringsanläggning för besökare samt ställplatser för t.ex. husbilar. Man planerar även för en obemannad lanthandel och en lekplats i anslutning till anläggningen.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Rivning och nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av Andersbergsgården.
Nybyggnad av cirkuslokal i Gävle
Nybyggnad av cirkuslokal.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Ny isbana och konstgräsplan i Gävle
Ny isbana och konstgräsplan.
Ombyggnad av kyrka i Strömsbro, Gävle
Strömsbro kyrka är byggd 1899, tillbyggd 1997. Ska nu i sin helhet renoveras, byggas om och energi anpassas. Höga krav på kvalité / detaljutförande. Bygg: Tillbyggnadsdelen från 1997 byggs om invändigt i sin helhet till kontor och publik sal och kök. I kyrkobyggnaden från 1899 byggs nya rum, tillgänglighetsanpassningar, justering av dörrar och brandanpassningar. Utvändig tillbyggnader av nya ramper / terasser / ny entré och fönsterpartier i fasad. Ett antal snickeriarbeten (finsnickeri). Lås: Nytt lås och passagesystem generellt. Mark: Uppdatering av utemiljö på hela fastigheten. Planteringar, grusgångar. Stenbeläggning ny ramp och terrass. El: Generellt ny el i hela tillbyggnadsdelen för kontor och sal. Exteriör belysning. Diverse el rivning och nya dragningar i kyrkorum för ombyggnation. Ljud/Ljus/AV Konferenssystem, hörslingor, scenljus, scenljud, projektor, dukar, ljud, mic, mm. VVS/Styr: Nytt vattenburet värmesystemsystem i hela byggnaden som ansluts till fjärrvärme. Ny ventilation. Nytt styrsystem. Undertak: Nytt undertak i tillbyggnaden från 1997. Golv: Nytt golv i tillbyggnadsdel. Golvslip i kyrkorum. Massivträgolv plank, linoleummattor. Måleri: Generell ommålning i tillbyggnadsdel efter ombyggnationer. Diverse ommålningar och viss dekormåleri i kyrkobyggnad. Eventuell exteriört måleri på del av fasad. Renovering av fönsterbågar. Glas: Tilläggsisolering med kassetter i kyrkobyggnad. Renovering blyspröjsade fönster. Fönsterrenovering.
Nybyggnad av konferenshotell i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av konstgräs i Gävle
Planer för 2 st nya konstgräsplaner, platsen är inte fastställd i dagsläget.
Ny snabbmatsrestaurang i Gävle
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurangen ChopChop vid Gävle Bro.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Renovering av kök på skola i Bomhus, Gävle
Renovering av Vikingaskolans kök.
Nytt konstgräs i Valbo
Utbyte av konstgräs, Åbyvallen.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Gävle
2 nya omklädningsrum.
Ombyggnad till vandrarhem i Gävle
Ombyggnad till vandrarhem.
Upprustning av hemkunskapssal på Sofiedalskolan i Gävle
Avser upprustning av hemkunskapssal i Sofiedalsskolan, Gävle.
Installation av larm i lokal i Gävle
Installation av larm, konstcentrum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).