Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vårdavdelningar mm på sjukhus i Gävle
Ombyggnad hus 1, vårdavdelningar, mottagningar mm.
Om- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
Upphandling av Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak.
Rivning av hus 11-14 & nybyggnad 62 Gävle sjukhus, Gävle
Rivning av hus 11-14. Ersätts med nybyggnad hus 62.
Ombyggnad av akutmottagning samt tillbyggnad på sjukhus i Gävle
Upphandling av till- och ombyggnation av Hus 29 Gävle sjukhus.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Nybyggnad av förskola & skola i Gävle
Ny förskola & skola i Furuvik.
Nybyggnad av byggvarubutik i Gävle
Nybyggnad av Bauhaus i Södra Hemlingby.
Ny- och ombyggnad av skola i Gävle
Tanken bakom skolan är att den ska ligga i anslutning till en gymnasieskola.
Nybyggnad av F-6 skola i Gävle
Nybyggnad av F-6 skola. Källö 35:5 m.fl.
Rivning & nybyggnad av skola i Gävle
Riva & återuppbygga låg- & mellanstadiet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området ligger mellan gasklockorna och Gavleån. Området på den södra hamnpiren, mittemot den nya stadsdelen Gävle Strand, är i dag planlagt för hamnändamål. Om det ska gå att bygga bostäder där måste detaljplanen ändras.
Rivning & nybyggnad av förskola i Valbo
Rivning & återuppbyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola i Sätra som ersätter Smultronstället.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola i Kungsbäck.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Nybyggnad av förskola Hemsta
Avser ombyggnad till förskola för ca 80 barn.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Ny förskola för 100-120 barn.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Utbyggnad av handelsområde i Gävle
Nu ska en detaljplan tas fram som gör det möjligt att bygga ut handelsområdet.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Om- och tillbyggnad av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Rivning & nybyggnad del av skola i Gävle
Rivning & återuppbyggnad del av skola.
Nybyggnad av restaurang & konferens i Gävle
Nybyggnad av restaurang & konferens.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Nybyggnad av kontor & handel i Gävle
Planer på nybyggnad av kontor & handel.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av Andersbergsgården. Detaljplan för utökning av förskoleverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av handelshus i Valbo
Planer finns för nybyggnad av handelshus i Valbo.
Renovering av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Ny långbana för skytte mm vid Älgsjön i Gävle
Ny elektronisk utrustning, nya tavlor samt ny långbana.
Ombyggnad till förskola i Gävle
Ombyggnad av Nynäs Herrgård till förskola/nattis.
Nybyggnad av konstgräs i Gävle
Planer för 2 st nya konstgräsplaner, platsen är inte fastställd i dagsläget.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Utvändigt underhåll av förskola i Gävle
Fönsterbyte & dränering.
Renovering av kök på skola i Bomhus, Gävle
Renovering av Vikingaskolans kök.
Nytt konstgräs i Valbo
Utbyte av konstgräs, Åbyvallen.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
Planer för 2 nya omklädningsrum samt förråd.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Gävle
2 nya omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Valbo
2 nya omklädningsrum planeras.
Påbyggnad av tak på befintlig byggnad i Gävle
Påbyggnad av tak på glashus.
Rivning av förskola i Gävle
Nybyggnad av Andersbergsgården.
Ombyggnad till vandrarhem i Gävle
Ombyggnad till vandrarhem.
Byte av avfuktare i ishall i Gävle
Avser byte av avfuktare i Nynäs ishall.
Omläggning av tak på förskola i Gävle
Objekten avser omläggning av tegeltak på Myrbackagårdens Förskola beläget på Berghemsgatan 34 i Gävle kommun. Byggnaden har ett låglutande sadeltak och belagd med svart 2-kupigt tegel. Ytan som ska läggas om uppgår till ca 1160 m², taknock 95 m och takfot 325 m.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Installation av larm i lokal i Gävle
Installation av larm, konstcentrum.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).