Alla planerade industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fullskaligt bioraffinaderi i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av fullskaligt bioraffinaderi
Nybyggnad av bioraffinaderi i Timrå
Nybyggnad av bioraffinaderi
Nybyggnad av eMetanol-anläggning i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av eMetanol-anläggning. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeverket. Den totala investeringen beräknas ligga på 1,5 miljard kronor.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av industri på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av gödselindustri.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, loket 2 och 3.
Nybyggnad av biltvätt i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av två byggnader för biltvätt.
Nybyggnad av magasin vid museet i Örnsköldsvik
Föremålsmagasin vid museet i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Utbyggnad av industriområde. Yta på drygt sex hektar
Nybyggnad av industri i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus/lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, själevads-dal 1:41.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kyllager och vädertätningar.
Nybyggnad av anläggning för gas- och värmedistribution i Härnösand
En ny anläggning för gas- och värmedistribution
Ombyggnad av Torpshammars ARV i Ånge
Upphandlingen avser tekniska konsulttjänster inom projektering VA-anläggning samt ledningsnät.
Rivning och återuppbyggnad av stenkällare vid Haverö strömmar i Ånge
Avser entreprenör för rivning och uppbyggnad av stenkällaren vid Haverö strömmar. Arbetet kommer att genomföras under sommaren 2022 under förutsättningar att kommunen beviljas medel till projektet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.