Alla planerade industriprojekt i Värmlands län

Arvika (4)
Eda (0)
Filipstad (0)
Forshaga (0)
Grums (0)
Hagfors (1)
Hammarö (0)
Karlstad (4)
Kil (1)
Munkfors (2)
Storfors (1)
Sunne (1)
Säffle (2)
Torsby (0)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne
Tanken är att bygga en 167 hektar stor anläggning, där fordonsindustrin ska kunna testa bilar under olika klimatförhållanden i tunnlar. Finansieringen är inte löst ännu. Byggstart och kostnad är uppskattad.
Tillbyggnad av industri i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av industri i Arvika
Planer för byggnation av industri. Område på 11 000 kvm och kommer att troligen delas till två intressenter. Exploatering av området på Id: 2017604
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med 7 portar samt kontorslokal i två plan.
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Framtagande av industrimark i Kil
Syftet med planen är att skapa möjlighet att uppföra byggnader och anläggningar för industriändamål.
Nybyggnad av utjämningsmagasin i Karlstad
Projektet ligger vilande, byggstart tidigast 2022.
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden. Ingenting är påbörjat med ev provtagningar.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Tillbyggnad av lager i Karlstad
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Renovering av reningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad, 379 kvm, höjd 6 1/2 m .
Ombyggnad av avloppsanläggning i Årjäng
Avser ombyggnad av avloppsanläggningen. Är i dag markbädd.
Om- och nybyggnad av lager i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av lager samt ombyggnad av befintligt , Karlstad.
Anläggande av materialhanteringsgård i Munkfors
Avser anläggande av materialhanteringsgård för avfall vid kyrkogård, samt staket.
Renovering av skrapspel i bassänger Munkfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.