Alla planerade industriprojekt i Uppsala län

Enköping (5)
Heby (6)
Håbo (3)
Knivsta (2)
Tierp (2)
Uppsala (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Cirka 50 hektar kvartersmark för olika typer av verksamheter. Den huvudsakliga markanvändningen är industri och verksamheter i kombination med centrumverksamhet och besöksanläggningar på vissa utvalda platser längs huvudgatan där tillgängligheten är hög. Husbyborg 1:84 • Husbyborg 1:1 • Husbyborg 1:4 • Husbyborg 1:7 • Husbyborg 1:9 • Librobäck 1:4 • Librobäck 1:46
Nybyggnad av lager i Enköping
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med plats för 6-7 hyresgäster.
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Utbyggnad av stadsdel i Främre Boländerna, Uppsala
Etapp 5 - Turbinen Turbinen ligger i östra delen av området och är etapp fem. Etappen gränsar till företaget Cytiva och Testa Center. Av den anledningen kan det finnas fördelar för tekniskt inriktade verksamheter att etablera sig här. I denna etapp kommer många befintliga byggnader stå kvar eller byggas om. Det har med att det inte får vistas lika många personer stadigvarande i denna etapp som i de övriga.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad 5000-11000 kvm, samt mur och plank.
Nybyggnad av industri, lager, restaurang, hantverk, kontor samt handel i Norra Ar, Knivsta
Ansökan om avstyckning är inlämnad och den nya fastigheten beräknas bli tillgänglig inom ca ett år.
Ev nybyggnad av verksamhetsområde i Harbo
Heby kommun arbetar med en detaljplan (DP 396 Del av Forsbo 1:66 och Forsbo 1:119) för att ta fram verksamhetsmark i Harbo. Aktuellt planområde ligger längst väg 272 i södra utkanten av Harbo tätort. På planområdet planeras för verksamhet, vilket kan inrymma olika typer av verksamheter med begränsad omgivande påverkan. Exempelvis serviceverksamheter, tillverkning, lager eller verkstäder.
Nytt verksamhetsområde i Älvkarleby
Verksamheter och handel.
Nybyggnad av lager, lättindustri i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och miljöhus, samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av industrihus i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av industri-/verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Verkstad som är till för service på båtar. Samt anlägga bryggor.
Nybyggnad av lagerlokal i Heby
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby, etapp 1
Avser nybyggnad av en industrilokal med 7 separata förråd med portar för uthyrning.
Nybyggnad av industrihus i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad med 450kvm uthyrningsbar yta med 8m i takhöjd, samt marklov avseende schaktning och uppfyllning. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby, etapp 2
Avser nybyggnad av en industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Heby
Rivning och nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).