Alla planerade industriprojekt i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (1)
Krokom (2)
Ragunda (1)
Åre (0)
Östersund (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av ett industriområde i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Utökning av arbetsplatsområde i Östersund
Avser en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.
Nybyggnad av reningsverk i Funäsdalen
Avser nybyggnad av reningsverk samt personalbyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen utrustat för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Avser utbyggnation av avloppsreningsverk men ligger år framåt i tiden.
Nybyggnad av industrihus i Bräcke
Nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Nybyggnad av ligghall i Köttsjön
Nybyggnad av ligghall
Nybyggnad av stall i Östersund
Nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Rätan
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.