Alla planerade industriprojekt i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (0)
Krokom (1)
Ragunda (0)
Åre (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Ombyggnad till fabrik- och innovationscenter i Östersund
Avser fabrik- och innovationscenter, som även kommer inrymma ett utbildningscenter inom ögonhälsa.
Om-och tillbyggnad av reningsverk i Östersund
Om- och tillbyggnad av befintlig reningsverk för utökad kapacitet.
Nybyggnad av ett industriområde i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Utökning av arbetsplatsområde i Östersund
Avser en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krokom
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Avser utbyggnation av avloppsreningsverk men ligger år framåt i tiden.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Utökning av industriområde i Östersund
Planen avser utökning av industri/arbetsplatsområde i Verkmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning.
Nybyggnad av industrihus i Rätan
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör för en pumpstation som behövs med anledning av det nya vattenverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.