Alla planerade industriprojekt i Hallands län

Halmstad (6)
Hylte (1)
Laholm (5)
Varberg (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av lager på Sönneräng, Ullared
Utbyggnad av Gekås Ullared AB:s centrallager på Sönneräng i Ullared.
Nybyggnad av industri- och verksamhetsområde i Halmstad
Detaljplanen syftar till att utöka Kistinge industriområde i söder med mer industrimark. Målet är att kunna etablera verksamheter som inte kan finnas i blandad stadsbebyggelse. Området består idag av jordbruksmark och kommunen planerar att använda marken så effektivt som möjligt.
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser två identiska skärmtak med yttermått ca 25x73 meter, 1825 m²/skärmtak 10 dubbelfack per skärmtak, dvs. att respektive skärmtak får plats med 20 fordon m. släp alt. 40 fordon/släp/containrar. Grusad rangeryta på 35 meter på vardera sida av skärmtaken. Dagvattendammar för att hantera ytvatten för hela Hyllan.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor.
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av kontor, lager och affärsverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Planer för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industriområde i Veddige
Två tomter på totalt 3000 kvm återstår.
Nybyggnad av industriområde i Väröbacka
Marken kommer kräva pålning innan byggnation.
Nybyggnad av upplagsplats i Kungsbacka
Nybyggnad av lagerbyggnad samt mur och/eller plank. 1. Tält Bruttoarea:1500 2. Kallväxthus Bruttoarea:192 3. Varmväxthus Bruttoarea:127 4. Redskapsförråd Bruttoarea:96 5. Spolplatta Bruttoarea:120 6. Etablering Bruttoarea:42
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Byggnaden ska innehålla lager. På plan 1-2 är det enskilda lager som nås direkt utifrån. Plan 3-4 ska innehålla lager och förrådsutrymme för långtidsförvaring/magasinering. Dessa lokaler nås via hissar och trapphus.
Nybyggnad av processrening i Falkenberg
Nybyggnad av byggnad för processrening som kommer ligga kopplad i direkt anslutning till Mycrorenas livsmedelsfabrik.
Nytt industriområde vid Himlemotet i Varberg
Planer finns på etablering av industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Planer finns för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad. Byggnaden skall byggas för en ny syrgas tillverkning.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Avser nybyggnad av industribyggnad/lokal samt miljöhus på 75 kvm i plåt och två stycken cykelförråd á 24 kvm i streckmetall.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Nyetablering av verksamhetsbyggnader om ca 3900 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Nybyggnad av industri.
Renovering och ommålning av skorsten vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall måla om sin skorsten för panna 1 och 2 på Kristinehedsverkets Värmekraftverk. I samband med målningen skall ett antal mindre betonglagningar utföras samt nya flyghinderljus installeras.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Industrimark till försäljning.
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Tillbyggnad som inrymmer lager, utlastning, personalutrymmen och kontor.
Rivning av industrihus i Halmstad
Avser rivning av industribyggnad/lokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).