Alla planerade industriprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Froarp, Karlshamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt verk ingår i planområdet.
Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn
Det nya vattenverken ska byggas i anslutning till det gamla vattenverket i Långasjön.
Nybyggnad av verksamheter i Karlshamn
Karlshamns kommun erbjuder markanvisning för att hitta en eller flera aktörer som är intresserade av att utveckla ett område för verksamheter. Totalt avser markanvisningen ett markområde om ca 36 hektar.
Nybyggnad av kabeltorn i Karlskrona
Nybyggnad av kabeltorn.
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel.
Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd
Avser om- och tillbyggnad av personallokaler och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Nybyggnad av industrilokal.
Rivning av industrihus i Karlshamn
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Exploatering för nytt industriområde i Olofström
Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av industrimark
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en utställningshall för husvagnar.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.