Alla planerade bostadsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Billingen, Skövde
Planer finns för nybyggnation av ca 250 bostäder på Billingen utmed Lerdalsvägen i Skövde. Det planeras för både villor och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Inom projektet Science City och detaljplanen för Kv Eldaren m.fl. har ett kvarter planerats för både grundskola (projekt 2396431) och bostäder. Båda projekten handlas upp gemensamt i en partnering.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Planer finns på att bygga cirka 100 lägenheter. Det är ännu ej fastställt om man tänker bygga hyresrätter eller bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Mariesjö, Skövde
Avser nybyggnation av cirka 200 lägenheter i kvarteret Tegelbruket i Mariesjö, Skövde.
Nybyggnad av vårdcentral, lokaler och bostäder i Mariesjö, Skövde Science City
Avser nybyggnation av bostäder i kvarteret Tegelbruket i Mariesjö. Nybyggnad av vårdcentral, lokaler och bostäder.
Nybyggnad av punkthus i Skövde
Avser nybyggnad av två punkthus med totalt 52 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skövde
I Trädgårdsstadens etapp 2 kommer Fortinova, tillsammans med Jättadalen Förvaltnings AB, samarbeta för att utveckla ett förslag till byggnation av flerbostadshus och verksamhetslokaler Fastigheterna medger byggnation om drygt 150 hyreslägenheter och ca 800 kvm lokaler.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skövde
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och kompletterande verksamheter i Skövde
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter inom fastigheten Glimmern 1, samt att förbättra trafiksituationen runt fastigheten. Den befintliga byggnadens bruttoarea uppgår till ca 11 500 m². Planförslaget möjliggör för en total bruttoarea om ca 39 000 m²
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Ekedal, Skövde
Planer för nybyggnad av 61 bostadsrätter i 6 till 8 våningar i Norra Ekedal.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Planer finns för nybyggnation av 150 bostäder i Skövde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i soutterainvåning.
Nybyggnad av radhus, småhus och gruppbostad i Hasslum, Skövde
Markreservation. Planer finns för byggnation av 58 bostäder i radhus, ett friliggande småhus och en gruppbostad på Insatsvägen i Hasslum.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Planer för nybyggnad av ett punkthus med 56 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i skövde
upptaget i kommunens investeringsbudget. Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus. Området saknar detaljplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt kontor eller handel. en yta om drygt 1300 kvadratmeter. Rivning av restaurang kryddan och nybyggnad av flerbostadhus.
Nybyggnad av bostäder i Stöpen, Skövde
Avser nybyggnation av bostäder i tre huskroppar med sex lägenheter i varje samt komplementbyggnad på gården inom grönytan norr om Stöpenskolan.
Nybyggnad av klimatsmarta bostäder i Skövde
Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder, 40-45 bostäder (radhus och kedjehus) med upplåtelseform bostadsrätt.
Nybyggnad av radhus i Trädgårdsstaden 2, Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av radhus med ca 25 lägenheter i Trädgårdsstaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser fönsterbyte i flerbostadshus i ca 350 lägenheter på Sandstenen1 och Skiffern 1, Skövde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Markberedning skall göras innan en markanvisning kan gå ut.
Markberedning inför bostäder i Skövde kommun
Markberedning skall göras innan en markanvisning kan gå ut på id: 2211357.
Nybyggnad av radhus i Trädgårdsstaden, Skövde
Avser nybyggnad av 15 radhus i en bostadsrättsförening. Tre lägenhetstyper har tagits fram som fördelas beroende på efterfrågan.
Nybyggnad av radhus i Tidan, Skövde
Planer finns för nybyggnation av 10 hyreslägenheter i form av 5st parhus. Det är framförallt för att de äldre ska kunna bo kvar i Tidan.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av radhus. Antal ännu ej fastställt.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av radhus.
Renovering av fönster på hyresfastigheter i Skövde
Entreprenaden omfattar i korthet renovering och målning av fönster samt som energibesparande åtgärd skall glas i innerbågar bytas till energiglas. Objektets läge: Billingesluttningen med adressen Gamla Kungsvägen 55.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).