Alla planerade bostadsprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av bostads- och hyresrättslägenheter ca 160 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar. Markarbetet påbörjas i september 2023.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lerum
Planer finns för nybyggnad av cirka 88 bostadsrätter vid Tingshuset och Säveån. Det blir 2 hus med 5-7 våningar och lokaler placeras i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Lerum
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 80 bostäder i flerbostadshus, i 4-6 våningar med kontor och verksamhetslokaler i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostads & rekreationsområde i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostads & rekreationsområde i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Lerums kommun
Avser leverans av trygghetsskapande teknik inom särskilt boende (Socialtjänstlagen, äldreomsorg) samt inom funktionsstöd (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Avtalstid:2024-01-15 - 2029-01-14 Option:2029-01-15 - 2030-01-14 Option:2030-01-15 - 2031-01-14 Option:2031-01-15 - 2032-01-14 Option:2032-01-15 - 2033-01-14 Option:2033-01-15 - 2034-01-14
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt komplementbyggnader, rivning, anläggande av parkering samt anläggande av väg.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Lerum
Nybyggnad av gruppbostad.
Nyb av bostäder & verksamheter i Lerum & Partille kommun
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Lerum och Partille kommun.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Lerum
Avser nybyggnad av radhus med 12 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 9 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med komplementbyggnader.
Målning av fasader på flerbostadshus i Lerum, option
Projektet avser målning av bl a träfasad på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).