Alla planerade bostadsprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av kvarteret Veterinären med bostäder utan att påtagligt påverka riksintresset för kulturmiljövården.
Nybyggnad av bostäder, vård kontor mm i Jättene, Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostad, vård, kontor samt tillfällig vistelse. För ändamålet bostäder är det boendet som ska vara huvudsyfte med bebyggelsen och det ska vara av varaktig karaktär och gäller inom hela planområdet. I förslaget har totalt ungefär 8 700 kvadratmeter användningen bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att vårdbyggnad kan uppföras i samma omfattning som för bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att kontorsbyggnad kan uppföras i samma omfattning som för bostäder. Alla de ytor som föreslås ha användningen bostäder tillåter även att byggnad för tillfällig vistelse kan uppföras i samma omfattning som för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. I västra delen föreslås en högsta nockhöjd om 10 meter, vilket motsvarar cirka 2 våningar. I östra delen föreslås en högsta en nockhöjd om 16 meter, vilket ungefär motsvarar 4 våningar.
Nybyggnad av korttidsboende i Falköping
Avser nybyggnad av ett korttidsboende och som ska innehålla gemensamehetsytor och 20 boenderum.
Nybyggnad av radhus i Falköping
Nybyggnad av 12 radhuslägenheter.
Nybyggnad av parhus i Falköping
Förhandsbesked nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Installation av nya hissar i 6 trappuppgångar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.