Alla planerade bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350 lägenheter i flerbostadshus och infrastruktur. Avser 14 st flerfamiljshus och 70 st småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 250-300 hyreslägenheter samt lokaler och handel i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristineberg, Borås
Avser nybyggnad av 100 bostäder i Kristineberg i Borås. Detaljplanen omfattar 15 700 kvm byggrätt (BTA) i en huskropp på mellan fyra och sju plan med verksamheter i gatuplan.
Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 6
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås etapp 1
Nybyggnad av ca 201 st hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av hyreslägenheter ca 213 st.
Nybyggnad av bostäder på Östermalm, Borås
Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Byttorp, Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sjöbo i Borås
Avser nybyggnad av ca 80 hyresbostäder på södra Sjöbo i Borås.
Nybyggnad av bostäder på Övre Norrmalm i Borås
Projekten Saga Höjd 1 och 2 omfattar fastigheterna Blåvalen 10 id nr 2234000, och Marsken 11 med planer för omkring 66 lägenheter, i varierande storlekar.
Nybyggnad av bostäder på Övre Norrmalm i Borås
Projekten Saga Höjd 1 och 2 omfattar fastigheterna Blåvalen 10 och Marsken 11 id nr 2303784, med planer för omkring 66 lägenheter, i varierande storlekar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byttorp, Borås
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 3
Planer för nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 2
Planer för nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av bostäder i Borås, etapp 1
Planer för nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Borås
Planens syfte är att möjliggöra bostäder av någon typ samt verksamheter och/eller service, som till exempel café, restaurang eller butik.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostäder mm på Östermalm, Borås
Syftet med planändringen är att förtäta och möjliggöra flerbostadshus, studentbostäder samt en bottenvåning med butik och/eller service för området. Området är lokaliserat utmed Östermalmsgatan.
Nybyggnad av bostäder, kontor, mm i Lundby, Borås
Området består idag av en parkeringsyta och är lokaliserat i anslutning till Simonslands längs Skaraborgsvägen norr om Kungsbron vid Viskan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, kontor med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dalsjöfors, Borås
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa lägenhetsbostäder på fastigheten där marken idag är planlagd som jordbruksområde för trädgårdsändamål.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholmen, Borås
Planer finns för nybyggnad av 11 radhus och 39 lägenheter i flerbostadshus som byggs som loftgångshus. Flerbostadshuset byggs i 4 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Dalsjöfors, Borås
Avser nybyggnad av 38 trygghetsbostäder i Dajsjöfors, intill äldreboendet Dalhem.
Nybyggnad av parhus i Hestra, Borås
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter fördelade i 9 parhus på Hestra i Borås.
Nybyggnad av bostäder i Villastaden, Borås
Nybyggnad av bostäder i Borås.
Nybyggnad av parhus och gruppboende i Borås
Planer finns för 16 parhus som ska fördelas på åtta enheter och gruppboendet är tänkt att innehålla sex lägenheter. Varje bostad i parhusen får egen trädgård och uteplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planen avser nybyggnad av flerbostadshus med 16-17 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Påbyggnad/tillbyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Rångedala, Borås
Avser nybyggnad av 10 parhuslägenheter i Rångedala, Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 4-6 bostadsrättslägenheter i två våningar med gemensam parkering och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning från kontor till 3 lägenheter.
Nya balkongplattor på flerbostadshus, Borås
Avser rivning och gjutning av 28 balkonger på ett flerbostadshus beläget i stadsdelen Östermalm, Borås, adress Östermalmsgatan 15-27.
Byte av entrépartier på flerbostadshus i Södra Göta, Borås
Avser byte av 40 st entrépartier på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St Michaelsgatan 2, 4, Islandsgatan 2, 10, Vejlegatan 3, 4, 5, 7, 9, 11 samt Moldegatan 2, 6 i Borås.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av enbostadshus samt garagebyggnad för att möjliggöra nybyggnation på fastigheten. Nybyggnad finns på projektid: 2106594.
Installation av boendesprinkler på gruppboenden i Borås
Avser installation av boendesprinkler på gruppboende på Hansinggatan 13 och 15.
Installation av boendesprinkler på gruppboende/äldreboende i Borås
Avser installation av boendesprinkler på Byttorpsklint äldreboende och Krassegången 1 gruppboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, mur och plank samt komplementbyggnader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).