Alla planerade bostadsprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 500 bostäder i blandning av olika storlekar och upplåtelseformer samt att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende och/eller skolverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nyproduktion av hyreshus inom projektet ”Anderstorp Gård”.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Visionen är att förvandla Scharins till en exklusiv boendemiljö, omgiven av grönska och vatten. Ca 40 hektar
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Föreslås en blandning av flerbostadshus och sammanbyggda småhus som radhus, parhus och kedjehus
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Skellefteå
Tillfälliga bostäder, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sävenäs, Skellefteå
200 nya bostäder, och platser för aktiviteter och avkoppling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 120 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Skellefteå
Planer finns för nybyggnad av fyra hus som blir fyra våningar höga, ett höghus på åtta våningar samt en lågdel på en våning. Man planerar för 90 lägenheter samt möjligheter till affärer, restauranger och annan verksamhet i bottenplan
Nybyggnad av bostäder och handel, kontor i Skellefteå
Möjliggöra bostäder samt handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra för ca 100 nya bostäder samt utökad förskoleverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter fördelade på två hus om 10 våningar, som förbinds med en skyddad upphöjd gård.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus i 2-4 våningar
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder samt centrumverksamhet eller lokaler för allmänt ändamål. Planområdet ligger på Skellefteälvens norra strand, på gränsen mellan stadsdelarna Prästbordet och Centrala stan. Genom planområdet går Lasarettsvägen som ansluter till Karlgårdsbron.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Det utpekade området ligger mellan bostadsbebyggelse i väst och industriverksamhet i öst, mellan Risbergsgatan och Torsgatan. Det ska också utredas om fastigheten kan utökas österut.
Nybyggnad av radhus i Anderstorp, Skellefteå
Radhusen får Företagsvägen i söder och Lövgränd i väster. Det blir även några radhuslängor lite längre in i kvarteret. Lövgränd förlängs i och med förtätningen av området. Bostäderna kommer att byggas där Nallebjörnens förskola ligger idag. En ny och större förskola kommer att byggas längre in i området.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Planer för nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Skellefteå
Syftet med planen är att bygga bostäder och lokaler med hänsyn till kulturmiljö.
Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Avser nybyggnation av flersbostadshus. Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4.
Utveckling av område i Skellefteå
Skellefteå: Örviken Förutsättningar: Örviken är en gammal bruksmiljö med tidigare sågverk och industri. Idag ägs marken både kommunalt och privat. Skellefteå kommun ska växa från 72 500 till 90 000 invånare redan år 2030. Det handlar om en befolkningsökning på mer än 16 000 människor på bara åtta år. Detta betyder att Skellefteå har stort behov av bostäder på kort tid. Befolkningsökningen och behovet av bostäder innebär också att fokus behöver läggas på rekreationsområden och andra värden. Utmaning: Det tidigare bruksmiljön med industribyggnader och dess närhet till vattnet har stor potential att bidra till hållbara och attraktiva livsmiljöer för Skellefteåborna. Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan området utvecklas och möta behovet av nya hållbara och inkluderande bostäder och mötesplatser samtidigt som kulturmiljön bevaras? Hur ser området ut om 5, 10, 50 år? Vad krävs för att Örviken ska växa stegvis mot en hållbar grön/blå stadsdel? Finns svaren att hämta i den historiska relationen till vattnet eller hur flottningen har ändrat landskapet?
Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Avser nybyggnation av flerbostadshus. Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4. Etapp 1, 1332168.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Skellefteå
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende, 120 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Nybyggnad av 20 st radhus med carport.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skellefteå
De två punkthusen ska bli 3,5 våningar höga, bestå av cirka 30 lägenheter och placeras i den västra delen av fastigheten där det idag står en carport.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
På Prästbordet, i kvarteret Kaplanen, innebär en ny detaljplan att 10–15 radhus kan byggas på en fastighet där det idag står en förskolebyggnad som inte längre används.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
I kvarteret Volten på Sörböle planeras det för 300 hyreslägenheter fördelade i nio hus. Lägenhetshusen blir 4-8 våningar och byggs på ett gammalt industriområde med Brogatan i öst och Karlgårdsleden i väst.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostadstomter i form av friliggande villor. Planområdet är totalt ca 2 hektar, beläget vid södra Tuvan, ca 5 km sydost om Skellefteå centrum.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Bureå
Planer finns för nybyggnad av lägenhetshotell.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus och carport.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Skellefteå
OVK-besiktning i flerbostadshus.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för målning av trapphus.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Skellefteå
Målning av trapphus/offentliga ytor.
Installation av porttelefon i flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för installation av porttelefon.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).