Alla planerade bostadsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omvandling av kvarter i Enköping
Romberga 22:1, 22:4 och 24:1. Totalt är det ca 30.000 kvm BTA bostäder och inslag av lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping
Totalt ca 600 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Det kommer att säljas tomter löpande under en 15 års period. Ca 30 st radhus/år Ca 100 lägenheter/år
Nybyggnad av punkthus i Enköping
Bergvreten 1:32 och Gånsta 2:3
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Örsundsbro
Åtta radhuslägenheter och två flerbostadshus
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av radhus. 7 olika tomter med 1 huskropp med 5 lägenheter i varje. Ekolsund 1:247, 1:248, 1:249, 1:250, 1:251, 1:252 och 1:253
Nybyggnad av radhus i Enköping
Nybyggnad av 5 st radhus och komplementbyggnader. Ekolsund 1:265, 1:266, 1:274 och 1:275
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 4 flerbostadshus Ekolsund 1:255,1:263,1:279,1:289.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Enköping
På fastigheten planeras trygghetsbostäder och bostadsrätter för seniorer inom ramen för konceptet Seniorliv Plus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Enköping
Invändig renovering badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Nybyggnad av radhus på Ekolsund 1:254, 2 st radhus på Ekolsund 1:257 och 3 st radhus på Ekolsund 1:259.
Nybyggnad av friliggande hus (55+) i Örsundsbro
6 st friliggande 55 plus boende.
Tilläggsisolering på vindar i flerbostadshus i Enköping
Avser tilläggsisolering för 3 vindar med förråd.
OVK-besiktning av flerbostadshus i Enköping
OVK-besiktning av flerbostadshus.
Spolning av stammar på flerbostadshus i Enköping
Spolning av stammar på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).