Alla planerade bostadsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Hemmesta, Värmdö
Totalt i området planeras ca 500-600 nya bostäder i 4-5 våningshus med handel i bottenplan. Många privatpersoner tillsammans med kommunen som är fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus, handel och kontor mm i Gustavsbergs centrum
Ca 240 lgh planeras. Ev även gruppboende, förskola och högstadieskola. I detta projekt kommer det även ingå idrottsplats m.m.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus, radhus och centrumfunktioner. Hemmesta 11:365, 11:443 och 11:12
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 100-120 lägenheter. Hemmesta 11:67, 11:328 & 11:369
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Planer för nybyggnad av 75 st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg. Kombohus.
Nybyggnad av särskilt boende på Värmdö
Centrumnära, attraktivt och tryggt särskilt boende, med ett grönskande läge i Gustavsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg, Värmdö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus
Nybyggnad av särskilt boende för äldre på Värmdö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelse av ett särskilt boende för äldre samt bibehålla befintliga LSS-boenden med möjlighet till viss utbyggnad. Mossen (fastighet Ösby 1:228 och del av Ösby 1:65 m.fl.)
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum.
Nybyggnad av bostäder i Hemmesta, Värmdö
Nybyggnad av bostäder i radhus/parhus i Hemmesta på Värmdö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (hus 1), ombyggnad av befintlig byggnad till parhus (byggnad 2), rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus (hus 3) samt nybyggnad av komplementbyggnad (byggnad 4) Säby 3:1, säby 1:318.
Om- och nybyggnad av bostäder på Runmarö, Värmdö
Nybyggnation av ett hus med 4st lägenheter. Ombyggnad till 4st bostadsrätter. 800 kvm BOA.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus i Gustavsberg.
Installation av berg/fjärrvärme flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för att installera fjärr/bergvärme i flerbostadshus i Gustavsberg.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för installation av solceller.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, förskola, idrottshallar mm på Värmdö
Möjliggör omkring 700 nya bostäder, varav cirka 145 småhus och cirka 545 lägenheter i flerbostadshus. Utöver bostäderna föreslås cirka 60 vårdbostäder samt en friliggande förskola med fem till sex avdelningar. Två idrottshallar möjliggörs invid Gustavsbergsvägen, i områdets norra respektive södra del. I sydväst, invid trafikplats Gustavsberg, föreslås en infartsparkering för cirka 260 bilar samt cykelparkering. Inom Edsberg gård vid Kvarnsjön möjliggörs för ett friluftsområde med föreningslokaler.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg
Avser installation av solceller på flerbostadshus i Gustavsberg.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Gustavsberg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Målning av fönster på flerbostadshus i Gustavsberg
Avser målning av fönster på flerbostadshus i Gustavsberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).