Alla planerade bostadsprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Planprogram för Södra Haga inklusive utredning avseende behov. Ca 100 bostäder, både flerbostadshus och gruppbyggda småhus planeras. Som en del av arbetet ska även behov av Arningevägens förlängning prövas.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Planer för ca 500 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 300 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus. Marken ägs både av privata aktörer och kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
400 byggrätter som är fördelad på ca 200 lägenheter och 200 rad/parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Planer för ca 200 bostäder på Norra centrumtomten i Västra Vallentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Totalt i området planeras ca 300 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 170 hyresrätter. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Projektet i tellhuskvarteren i centrala Vallentuna planläggs för bostäder och verksamheter samt parkområde.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ingår i samma detaljplan som Björkesta (Vallentuna Bällsta 2:374) Kommer ev delas upp i flera projekt.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ingår i samma detaljplan som Solgården (Vallentuna Bällsta 2:16) Kommer ev delas upp i flera projekt.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Kristineberg ligger strax öster om Vallentuna centrum. Området är inne i ett expansivt skede och ska utvecklas till en stadsdel med omkring 1 800 bostäder av olika slag, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Titanias del i projektet omfattar 19 kedjehus, 88 radhus och 10 villor.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Vallentuna
Avser nybyggnad av äldreboende samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 100 bostäder. Inom planområdet ska skapas förutsättningar för i huvudsak småhus. Omfattningen, typ av bebyggelse och exakt planavgränsning kommer slås fast senare under planarbetets gång.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Ur bostadsbyggnadsprognos 2018-2020. Marken ägs både av privata aktörer och kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av sambostäder i Vallentuna
Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av sambostäder i 2-4 våningar inom fastigheten Bällsta 2:158. Målet är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten.
Nybyggnad av villor och radhus i Vallentuna
Syftet med detaljplanen för Nyborg är att möjliggöra ca 300 nya bostäder i anslutning till den nya vägförbindelsen mellan Bällstaberg och Nyborg samt en bussgata över kommungränsen till Täby. Naturvärden och viktiga gröna stråk säkerställs som natur.
Nybyggnad av radhus/parhus i Vallentuna
Planer för ett 40-50 tal rad och parhus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vallentuna
Grundtanken är att skapa ett hållbart boende med bostadsrätter för en bred äldre målgrupp. Bostäderna ska innehålla lokaler för gemenskap och social samvaro.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ur bostadsbyggnadsprognos 2018-2020. Ca 35 nya bostäder planeras. Marken ägs av privata aktörer.
Nybyggnad av radhus i Vallentuna
Nybyggnad av ca 22 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med kommersiella lokaler på bottenplan.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Vallentuna
Avser nybyggnad av 10 radhuslägenheter, 4 parhuslägenheter och 2 attefallshus.
Nybyggnad av villor i Vallentuna
Avser nybyggnation av villor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Avser ändring av lokal till 4 st bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus. Rivning av äldre ladugårdsbyggnad.
Relining i flerbostadshus i Vallentuna
Avser relining i flerbostadshus i Vallentuna.
Byte av tak på flerbostadshus i Vallentuna
Avser omläggning av tak på flerbostadshus i Vallentuna.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Vallentuna
Avser dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Vallentuna.
Installation av solceller på flerbostadshus i Vallentuna
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus i Vallentuna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).