Alla planerade bostadsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 1
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla. Projektet hette tidigare Centrum-Torsvik, etapp 1.
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 2
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla. Projektet hette tidigare Centrum-Torsvik
Nybyggnad av bostäder mm i Rudboda, Lidingö
Avser nybyggnad av bostäder, ombyggnad av Ica-butik och utveckling av torgmiljö. Även rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planer för bostäder inom fastigheterna Lidingö 5:13, 5:14 och 5:15 och del av kvarteret Båtbyggaren.
Utveckling av fastighet på Lidingö
Utveckling av fastighet
Upprustning av fastighet samt nybyggnad av enbostadshus på Lidingö
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ändra markanvändningen på fastigheterna Lejonet 43 och intilliggande obebyggd tomt (Lejonet 42) från handel och kontor till bostadsändamål. Planen ska utreda möjligheten att uppföra 1-2 nya friliggande enbostadshus bredvid Tindra-huset..
Ombyggnad till seniorlägenheter, tillbyggnad av samlingslokal på Lidingö
Avser ombyggnation av plan 2 hus A inom fastighet Tor 11, adress Friggavägen 16–18 och Odenvägen 9-13. I dagsläget består plan 2 av ett f d storkök, en tvättstuga, samlingslokaler med kök och en korridor som går igenom hela våningsplanet. Det ska byggas om till 14 lägenheter för äldreboende, med balkonger mot gatan och uteplatser mot innergård. Projektet innehåller även en tillbyggnad av ny samlingslokal mot innergård med pentry och tillhörande fläktrum placerat i källarplan under tillbyggnaden.
Nybyggnad av LSS-boende i Rudboda, Lidingö
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en gruppbostad om högst sex lägenheter inklusive ytor för gemensamma aktiviteter, personalutrymmen och tekniska utrymmen på fastigheten. Ny byggnad ska uppföras med hög gestaltningsambition och vara anpassad till platsen och området.
Renovering av Elfviks Herrgård på Lidingö
Avser renovering av terrass, trapphusfasad och trappa mm. För ny terrass innefattas allt nödvändigt markarbete med schakt, ny markuppbyggnad, återställande inklusive återsådd av gräsytor.
Målning av tak på flerbostadshus i Lidingö
Planer finns för målning av yttertak.
Byte av tak på flerbostadshus på Lidingö
Planer finns på takomläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).