Alla planerade bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för höghus med bostäder och eventuellt centrumverksamhet. Ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra.
Nybyggnad av småhus och flerbostadshus i Kvicksund, Eskilstuna
Kvicksund är en kommungränsöverskridande tätort. Den norra delen är belägen i Västerås kommun. Södra delen ingår i Eskilstuna kommun. Kommunerna har tillsammans tagit fram en utvecklingsplan för Kvicksund.
Nybyggnad av bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål på platsen.
Nybyggnad av studentbostäder och kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av studentbostäder och kontor.
Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Avser nybyggnad av äldreboende. Till vardera lägenheten finns även gemensamt kök och sällskapsutrymmen. I huskroppen planeras även ett garage under mark för parkering. I huskroppen finns även gym, spa, storkök och restaurang.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. I etapp 1 B så ingår det byggnation av 16 våningar. Utformning kommer att framgå i detaljplanen. Utformning av torget och rivning av del i befintlig byggnad och ledningsflytt ingår även i denna etapp.
Nya bostäder och verksamheter i Eskilstuna
Nya bostäder och verksamheter. Planläggningen ska också se till att Rosenforsparken och närliggande naturmiljö skyddas.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
I västra utkanten av Hällbybrunn planeras för nya bostäder i form av villor, rad-, parhus och mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. Källbacksvägen 105 lägenheter med underliggande garage. Option från etapp 1-3 (2080215).
Nybyggnad av flerbostadshus & radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 1 hus 11-14) samt Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 2 hus 21-25) samt Nybyggnad av 7 flerbostadshus samt 8 radhus. (Del 3 hus 41-44) samt nybyggnad av flerbostadshus och radhus (Del 4).
Nya bostäder i Eskilstuna
I Ekeby planeras det för cirka 80 nya bostäder. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus samt par- och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 3
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av vårdboende, 80-100 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. Källbacksvägen 105 lägenheter med underliggande garage. Option från etapp 6-7 (2167541).
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för nya bostäder i stadsdelen Odlaren i form av friliggande enbostadshus. Planeras för cirka 30 nya bostäder.
Utveckling av stadskärna i Torshälla
Utveckling av mark runt Östra torget.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. I etapp 1A planeras höghus 16 våningar.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte av 106 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Det nya kvarteret Vikingen får en blandning av bostäder med allt från smarta ettor på ca 35 kvm till stadsradhus om 90-100 kvm. Lokaler för exempelvis handel planeras i gatuplan längs Stenmansgatan mot befintlig handelsområde. Ett parkeringsgarage planeras också i området. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av bostadsbebyggelse som möjliggör för handel och kontor i bottenvåningen inom fastigheten Speditören 1 och att pröva ny användning för den f.d. macktomten i anslutning till rondellen.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Mesta, Berga och Borsökna I västra delen av Borsökna planeras det för bostäder i form av radhus, parhus och villor.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för byggnation av 45 nya kedje- och radhus.
Nytt bostadsområde i Eskilstuna
Planer att på området bebygga med en blandning av bostäder, service, verksamheter och samhällsfastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 71 lägenheter, tekniska utrymmen samt parkeringsplatser i markplan. Objektet är beläget i kvarteret Golfaren 1 & 2, Eskilstuna, mellan Hammarbyvägen och Edvardslundsgatan i Torshälla.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Eskilstuna
I ett centralt läge nära Eskilstunas resecentrum planeras nu bl.a. för bostäder.
ROT-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
ROT-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder- och centrumändamål på fastigheterna Valnöten 6 och 14.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
För Hökaren 14 vill sökande uppföra två punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Skogstorp
Här planeras för nya bostäder intill Rosenforsvägen i Skogstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av boende för 55+. Kfast har i ambition att bygga på en befintlig del av kvarteret för att möjliggöra för flera lägenheter. Detaljplaneprocessen är i slutfasen därför har Kfast en ambition om en byggstart under hösten 2023.
Nybyggnad av bostäder i Mälby
Här planeras för nya bostäder i form av småskalig bebyggelse.
Tillbyggnad av radhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av 22 st radhus ovanpå affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av flerbostadshus med garage samt rivning av befintlig garagebyggnad.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, fönsterbyte, FTX Aggregat med återvinning, enerigieffektiviseringar, takbyte inkl solceller. En huvuddel med 122 Lgh, uppdelad på 5 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264426, 2264429 samt 2264431.
Nya bostäder och vård-omsorgsboende i Eskilstuna
Här planeras för bostäder i form av par-, rad-, kedjehus och friliggande villor samt vård- och omsorgsboende. Detaljplanen ska också ge förutsättningar för ett LSS-boende inom fastigheten Mesta 6:40 utmed Borsöknavägen.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
I Snopptorp planeras bostäder. För Hökaren 14 vill sökande uppföra två punkthus.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 7, 4 hus med 4- 6 våningar.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Saxen 31, Stenkvistavägen 21-Vasavägen 38, Eskilstuna som innehåller totalt 24 st lägenheter, byggt 1959. 3 st våningsplan med lägenheter, samt lokal i källarvåning.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Nybyggnad av bostäder i Nyfors, Eskilstuna
Planer för nya bostäder och eventuellt butikslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Planer för nybyggnad av trygghetsboende. För Haken 1 vill sökande ändra befintlig byggrätt från 1 våning till 6 våningar.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 12 radhus och 2 parhus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus, parhus och fristående enbostadshus. Fastigheten Hässeltorp 2:1 ägs av en privat fastighetsägare.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Torshälla
I den gamla anrika industribyggnaden Gjutaren planeras för bostäder och nya verksamheter.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 12 1 hus med 17 våningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostadshus (gruppboende 10 lägenheter).
Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, fasadarbete.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, ej fönsterbyte, enerigieffektiviseringar, takbyte samt förstärkning för att förbereda för solceller, 29 st lägenheter. En huvuddel med 2 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264429 samt 2264431.
Nybyggnad av singelboende i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av singelboenden samt huvudbyggnad belägen på fastigheten Valtomta 1:11 utanför Eskilstuna. BTA Singelboende: 2 st på vardera 49,5 kvm samt 1 st på 63,8 kvm.
Byte av fönster i flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för byte av fönster.
Byte av fönster på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för fönsterbyte/renovering på flerbostadshus i Eskilstuna.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för fönsterbyte/renovering på flerbostadshus i Eskilstuna.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Eskilstuna
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).