Alla planerade bostadsprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av bostäder, hotell för golfanläggning m.m. i Bara
Planer finns för byggnationer vid Bara Söder. Kan röra sig om bostäder, hotell m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Planer finns för utveckling av bostäder om ca 13 000 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för nybyggnad av bostäder, minst 100-tal.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för nybyggnad av ca 150 bostäder.
Nybyggnad av punkthus i Bara
Planer finns för nybyggnad av 150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Avser nybyggnad av 100-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för en förtätning av befintligt bostadsområde med bostäder i flerbostadshus. Planerad åtgärd avser en förtätning med tre flerbostadshus för ca 65 bostäder. Flerbostadshusen utformas som lamellhus i 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Svedala.
Projektet avser nybyggnad av 60 bostäder. Planområdet ligger nordväst om Tittentévägen, nära anslutningen till E65.
Nybyggnad av äldreboende i Svedala
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre i Svedala. Boendet kommer att ha 60 lägenheter fördelade på 2 plan. Huset kommer att certifieras enligt LEED Gold och här finns till exempel solceller på taken och laddningsmöjlighet för elbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av ca 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nygårds dammar, Svedala
Projektet planeras för 80 bostäder i Nygårds dammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bara, Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 40-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bara, Svedala
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, centrumverksamheter, parkeringsplatser till boende och centrumbesökare samt att skapa planmässiga förutsättningar för att bibehålla det befintliga fjärrvärmeverket. Omfattar 3 huskroppar i 4 plan samt 3 huskroppar i 8 plan.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 13 st radhuslägenheter samt ombyggnad av lokal (i tidigare Folkets Hus) till 7 st marklägenheter. Planområdet ligger centralt i Svedala tätort.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för rivning av 3 äldre hus med totalt 15 lägenheter samt nybyggnad av 30 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av 15 st grupphus. Äganderätter.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av 10 grupphus -äganderätter.
Utvändig underhållsmålning på flerbostadshus i Svedala
Avser underhållsmålning på Tegelmästarens gård 1, 2 och 3. Målningsarbeten ska genomföras utvändigt på förråd, gemensamhetsbyggnader, miljöhus och plank. Adress: Tågmästaregatan nr 4-20 samt Byggmästaregatan nr 11-65. Otto Nilssons Byggnads AB ha genomfört utbyte av trä då det i dag är rötskadat på en del ställen, nytt trä kommer att vara grundmålat med en strykning.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Svedala
Avser framtida planer för byte av fönster i flerbostadshus. Omfattar ca 70-75 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).