Alla planerade bostadsprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och förskola i Sjöbo, etapp 2 mfl
Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo. Det första kvarteret som ska bebyggas ligger på projektid: 2112129.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo, etapp 1
Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo. Detta avser etapp 1 omfattar byggnation av ca 120 bostadsrätter vid Fabriksgatan. Etapp 2 mfl finns på projektid: 2176899.
Nybyggnad av flerbostadshus, bibliotek och garage i Sjöbo
Planer finns för nybyggnation av ca 50 hyreslägenheter, bibliotek i bottenplan samt et underjordiskt garage på området vid Hotellgatan i Sjöbo som idag används som parkering.
Nybyggnad av bostäder, i Sjöbo
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnad av bostäder på Sveviatomten i Sjöbo.
Möjliggöra ett allomfattande boende, Sjöbo
Planer finns för att Möjliggöra ett allomfattande boende. Men även reglera egenskapsgränser för ledningsområde och mark som inte får bebyggas. Men även också möjliggöra bebyggelse av växthus för boende. Värna och utveckla grönstruktur inom området
Nybyggnad av nya bostadshus, Sjöbo
Planer finns för att möjliggöra för två permanentbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 23 lägenheter i 3 våningar samt tillhörande underjordiskt garage.
Nybyggnad av bostäder vid Ängsgården, Sjöbo
Detaljplanearbetet pågår. Antal lägenheter, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av bostadshus, Sjöbo
Planer finns för att kunna utveckla ett mer varierat bostadsutbud intill fastigheterna flishuggen 6 & 7.
Nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo.
Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av 6-7 stycken radhus .
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Nybyggnad tre till fem mindre enbostadshus.
Ramavtal avseende elarbeten inom Sjöbohem
Ramavtal avseende löpande och planerade el- samt fastighetsautomation, larm, passage, tele- och data arbeten. Avtalstid 2023-05-01 - 2025-04-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av lagrings- och lossningsutrymme, Sjöbo
Planer finns för att kunna använda marken till att utöka lagrings- och lossningsutrymme samt att förbättra den befintliga in- och utfarten för godstransporter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).