Alla planerade bostadsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 180 st.

Nytt bostads och kontorsområde i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 6500 bostäder och ca 10000 arbetsplatser som kommer att pågå under en 20-års period. Markområde: 100 hektar. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Arbetena kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 2000 bostäder i blandad bebyggelse som omfattar ca 1600 bostäder i flerbostadshus, ca 300 radhus och parhus samt villabebyggelse. Byggnaderna får 2 till 5 våningar och en indragen våning. Objektets läge: västra delen av Elinelund från Kalkbrottsgatan i väster till koloniområdet i öster, samt från Yttre Ringvägen i söder till kalkbrottet i norr.
Nytt bostads och kontorsområde i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 55000 m2 bostäder samt 35000 m2 kontor. Byggnationerna kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet ligger vilande. Detaljplanearbetet inte påbörjat. Avser nybyggnad av ett bostadsområde med 600 bostäder vid Hemgården och Fortuna. Området är på 600 hektar och delas upp i två öar av bebyggelse. Hemgården är de södra delan och där är tanken att få en tätare bebyggelse som omfattar radhus/parhus, villor och flerbostadshus, ca 400 lgh. Fortuna är den norra delen och där är tanken att bygga ca 200 villor där vissa kan bli styckebyggda hus.
Nybyggnad av bostäder, kontor, handel, mm i Malmö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadsområdet Almgården med fler bostäder av olika typ, detaljhandel, kontor och service i form av förskola och äldrevård. Nya byggnader placeras mot Agnesfridsvägen och huvudentréerna läggs ut mot gatan. Radhus planeras i södra och sydvästra delen av planområdet längs med befintliga gångstråk.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Avser förtätning av område. Avser nybyggnad av 400 bostäder under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Projektet kommer att etappindelas
Nybyggnad av bostäder, förskola, vårdlokaler m.m. i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, förskola, butiker, vårdcentrum m.m. Yta: ca 23000 m2. På tomten finns idag en befintlig skolfastighet som ska rivas som ingår under projektnummer 217279.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norra Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 300-350 lägenheter i 5-6 våningsplan.
Förtätning av bostäder, studentboende m.m. i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, studentbostäder, förskola och äldreboende på Kv Bryggeriet. Kan röra sig om ca 300-400 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Avser nybyggnad av 318 lägenheter motsvarande 21500 kvm BTA och kombinerar bostads- och hyresrätter. Ett kontorsprojekt finns på projektid: 2173677.
Ny bebyggelse med bostäder och lokaler för handel och service i Limhamn, Malmö
Projektet avser att gestalta bostadsbebyggelse (12–15 000 kvm BTA) samt centrumverksamheter (500–600 kvm BTA) i Limhamn, Malmö. Idag står tre högre silor intill det framtida Fendertorget, som kommer att bli en central offentlig plats i området. Tre lägre silor är placerade längs Övägen, som förbinder Limhamn med Ön. Tanken är att delvis eller helt riva silorna och så långt som möjligt återbruka dem.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Malmö
Planer finns för nybyggnad av 200 lägenheter och ca 4000 m2 lokaler i sammanbyggda huskroppar. Ej fastställt vilken typ av lokaler som kommer att ingå. Projektets omfattning kommer eventuellt att ändras.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Malmö
Avser nybyggnad av det sista kvarteret i Masthusen i Malmö - Kvarter 14. Omfattar ca 240 lägenheter och publika lokaler. En del av kvarteret är tänkt att bli ett pilotprojekt för klimatneutralt byggande enligt LFM30.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 190 bostäder. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 200 bostäder i Holmastan, norra Holma.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i 4-12 plan. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Kirseberg, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av ca 200 bostäder, Planområdet omfattar fastigheterna Skjutsstallslyckan 14, 15, 18, 19, 20 och 25, totalt 33 000 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Johanneslust, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av främst flerbostadshus samt ett ett mindre antal radhus på den gamla Gullvikstomten i Johanneslust. Avser 132 lägenheter. Projektet kommer eventuellt att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ca 100-150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn, etapp mfl
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ca 100-150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sorgenfri i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 256 hyresrättslägenheter samt butiker i nedre planet. Avser sammanbyggd huskropp i 5-7 plan. Total yta: ca 14000 m2. Miljöbyggnad silver. I projektet ingår även saneringsarbeten samt rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Nyhamnen, Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kontor samt handelslokaler. Objektets läge: Vintergatan/Carlsgatan vid Nyhamnen i Malmö.
Nybyggnad av bostäder, förskola m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, förskola, mobilitetshus (P-hus) i ett område vid Perstorps station i Malmö.
Nybyggnad av nytt bostadsområde i Kirseberg, Malmö
Jernhusen har ansökt om detaljplan för området med målsättningen att det ska byggas 750 – 1 000 bostäder, en park på cirka 20 000 kvadratmeter, en grundskola med idrottshall, förskola, mobilitetshus med plats för etappens bilplatsbehov samt ett antal lokaler för centrumfunktioner. Grundskolan föreslås i en placering som är optimerad utifrån stråk och kopplingar i närområdet samt nära tillgång till olika idrottsfunktioner.
Om- och nybyggnad av bostäder och kontor i Malmö
Planer finns för ca 150 nya bostäder, med avsikten att en del bebyggs med hyresrätter och en del med bostadsrätter. Det är även möjligt att utreda andra funktioner såsom kontor, hotell och handel i detta centrala läge i staden.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie Malmö
Planer finns för nybyggnad av 120 lägenheter. Solceller på taket.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Västra Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse med flerbostadshus och radhus, ca 100-110 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Holma, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad flerbostadshus med ca 90-tal lägenheter samt 15-20 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Nyhamnen, Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kontor samt handelslokaler.
Stambyte och badrumsrenovering samt ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser stambyte med badrumsrenovering, fönsterbyte, konvertering från självdrag till frånluftsventilation med återvinning, installation av solcellsanläggning på Särla 2. Totalt 218 lägenheter och 17 lokaler fördelat på sex byggnader. Entreprenaden avser även ombyggnad av vindar till ca 60 nya vindslägenheter på Särla 2 och ca 6 nya vindslägenheter på Oasen 4, anläggning av cykelplatser och anpassning av växtlighet/dagvattenhantering för uppställningsplatser. Total boarea (BOA) på Särla 2 är ca 2100 m² och total boarea (BOA) på Oasen 4 är ca 208 m². Objektets läge: Lantmannagatan 60 A-C Lantmannagatan 62 A-E Lantmannagatan 64 A-E Lantmannagatan 66 A-E Augustenborgsgatan 3 Särlagatan 9 Särlagatan 11 A-D Särlagatan 13 A-D
Nybyggnad av bostäder och ev kommersiella lokaler intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder och eventuellt kommersiella lokaler. Yta ca 9600 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på Johanneslust, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på den gamla Gullvikstomten i Johanneslust. Avser 101 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns att uppföra cirka 150 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med yta ca 8000 m2. I projektet ingår även garage under mark. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 80-tal lägenheter. Bostadsrätter. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Norra Sorgenfri, Malmö
Planer finns för nybyggnation av bostäder om ca 8000-10000 m2 i Norra Sorgenfri, Malmö.
Nybyggnad av bostäder i Norra Sorgenfri, Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 100-tal lägenheter .
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ellstorp, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 75-80 lägenheter.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 90 lägenheter samt parkeringshus
Nybyggnad av bostäder vid Rosengårds centrum i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder på en fd bensinmackstomt nära Rosengårds centrum. Ca 80-tal lägenheter samt förskola i nedre plan. Tanken är att bygga insatslösa bostadsrätter.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av 101 lägenheter samt ombyggnad av 40 lägenheter samt butikslokaler på hela bottenvåningen i 1 huskropp i 5-8 plan. Avser även cykelplatser, bilparkering i källaren samt en grön innergård. Rivning av bef byggnad, parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Malmö
Projektet avser nybyggnad av sammanbyggda huskroppar med 78 lägenheter i 4-5 plan.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 100-tal bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 100-tal lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 70-80-tal lägenheter. Yta: 7800 m2.
Nybyggnad av bostäder i Sorgenfri i Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 135 lägenheter. Objektets läge: Östra Farmvägen/Celsiusgatan.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med bostäder. Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Bostadsrätter
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 50-tal mindre lägenheter samt ett parkeringshus. Tanken är att att projektet skollCO2-certifieras.
Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler m.m i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder med verksamhetslokaler i bottenplan, samlingslokal m.m. Tanken är att att projektet skollCO2-certifieras.
Ny bebyggelse vid Beijerskajen, Malmö
Planer finns för ny bebyggelse som omfattar bostäder, kontor och ev. centrumverksamheter, samt eventuellt parkering under mark.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 70-tal lägenheter. Yta: 7000 m2.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 60-70 lägenheter. Yta: ca 6500 m2.
Nybyggnad av bostäder i Bellevuegården, Malmö
Ikano Bostad planerar att bygga de första bostadsrätterna i Bellevuegården. Totalt handlar det om 14 radhus och cirka 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö
Projektet avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter. Yta: 6100 m2.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 60-tal lägenheter. Yta: 6300 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 64 lägenheter i 1 huskropp i 9 våningsplan med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sorgenfri, Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus ned 108 lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge. Nobellvägen/Industrigatan.
Nybyggnad av bostäder vid Bellevuegården i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Rosengårds centrum i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder på en fd bensinmackstomt nära Rosengårds centrum. Avser nybyggnad av 1 huskropp med 54 lägenheter i 4 plan samt lokaler i 2 plan. Tanken är att bygga insatslösa bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 69 lägenheter. Bostäderna byggs på befintlig källare som ingår under et 1, projektnummer 1446551. Objektets läge: intill Malmöhus slott i kvarteret mellan Västra Älvgatan och Skeppsbyggaregatan. Totalt planeras 250 bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter i 1 huskropp i 4-7 plan.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och ev kommersiella lokaler intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, 50-55 lägenheter, Yta. 5500 m2.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 50-60 -tal lägenheter. Yta: 5800 m2.
Nybyggnad av äldreboende i Malmö
Avser nybyggnad av äldreboende med 40-50-tal lägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter i Hyllie, Malmö, et 1
Avser nybyggnad av ca 131 studentlägenheter.
Nybyggnad av studentlägenheter i Hyllie, Malmö, et 2
Avser nybyggnad av ca 131 studentlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö
Projektet avser nybyggnad av radhus med 35 radhuslägenheter samt 2 parhus.
Nybyggnad av småhus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av småhus med ca 30-50 lägenheter.
Nybyggnad av småhus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av småhus med ca 30-50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 55-60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gottorps Hage, Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av radhus på Elinegård, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 38 st radhuslägenheter i 8 längor i 2-3 plan med förråd, komplementbyggnader, bullerplank samt markparkering och solcellspaneler.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ca 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Bellevuegården i Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i 6 plan.
Nybyggnad av bostäder intill Hyllievångsparken, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 40-50 -tal lägenheter. Yta: 4600 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Holma, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter. Hyllie 165:61 m.fl.
Nybyggnad av bostäder på Bunkeflo, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 bostäder. (Totalt byggs 220-230 lägenheter i samtliga 5 etapper).
Nybyggnad av bostäder på Bunkeflo, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 bostäder. (Totalt byggs 220-230 lägenheter i samtliga 5 etapper).
Nybyggnad av bostäder på Bunkeflo, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 bostäder. (Totalt byggs 220-230 lägenheter i samtliga 5 etapper).
Nybyggnad av bostäder på Bunkeflo, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 50 bostäder. (Totalt byggs 220-230 lägenheter i samtliga 5 etapper).
Nybyggnad av bostäder i Norra Sorgenfri, Malmö
CA Fastigheter har förvärvat lagerfastigheten Ugnen 5 belägen på Norra Sorgenfri. Framtida planer finns för uppförande av bostäder. Eventuellt kan det bli andra typer av verksamheter också.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 20 st bostadsrätter som får balkong med utsikt mot parken eller en altan med egen trädgårdstäppa. I fastigheten finns även hiss, gemensamma ytor med grillplats och stora odlingsbäddar. På taket byggs solceller och vindkraftverk samt hybridpaneler som producerar både el och värme. Värmen skickas till ett borrhål 200 meter ner i marken och hjälper till att få högre effekt på bergvärmen. Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Tygelsjö, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och parhus med 34 lägenheter.
Ny och ombyggnad av bostäder i Oxie, Malmö
Planer finns på nybyggnad av 25 bostäder samt en lokal. Läge: Louisedals gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxie, malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp med sju våningar.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 22 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Malmö
Nybyggnad av radhus och parhus med 23 bostäder samt förråd.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Nybyggnad av lägenheter i Malmö
Avser 1 huskropp i 4-7 plan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).