Alla planerade bostadsprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder vid stadsdelen Kulltorp, i Ängelholm
Planer för nybyggnation av flerbostadshus. Etapp 1: 1582477 Hela projektet består av ca 750 bostäder och kommer att byggas ut mellan 2025-2033
Nybyggnnad av bostäder i Barkåkra i Ängelholm
På området planeras för 150-300 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Fridhem, Ängelholm
Kvarterets utformning har tagit tydlig hänsyn till en levande gårdsmiljö och blandade boendeformer. I den norra och sydöstra delen byggs cirka 75-100 lägenheter i två flerbostadshus på cirka 6 100 kvm. I sydväst uppförs 8 stycken radhus på cirka 1 000 kvm. Under radhusen byggs ett mobilitetshus med plats för bil-och cykelparkering. Här kommer det finnas möjligheter att ladda elektriska fordon och en verkstadsplats för cyklar som ska främja ett högt cykelanvändande. All byggnation kommer genomgående att kläs i träfasad för att skapa en helhetskänsla. Kvarteret kommer certifieras enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planerna för fastigheten innebär att nuvarande byggnader rivs och lämnar plats för mindre flerbostadshus som utformas i harmoni med omgivande bebyggelse. Lägenhetsstorlekarna planeras variera från två till fyra rum och kök, ca 42 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad för bostäder samt trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för bland annat logistik och lagerhållning samt industri samt flerbostadshus. Logistikcentrum: 2095473
Uppförande av bostadsbebyggelse och parkering, Hjärnarp
Planer finns för uppförande av bostadsbebyggelse och parkering inom området.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Projektet omfattar nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus och eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad. Avser 13 äganderätter radhus. Byggherre kommer handla upp entreprenörer för Etapp 1, med option på etapp 2 vilket är liknande i omfattning, 13 äganderätter radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m, Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, kontor och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning. Avser 12 bostadsrätter i 1.5 våning.
Nybyggnad av bostäder i Vejbystrand, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för bostadsbebyggelse. Avser bostadsbebyggelse i form av rad-, par-,kedje- samt enbostadshus .
Nybyggnad av förskola, i Ängelholm
Planer finns för nybyggnation av förskola.
Nybyggnad av bostäder intill Kulltorp, i Ängelholm
Etapp 1. Består av ca 26 små hus bostäder och består av både äganderätter och bostadsrätter. 3 flerbostadshus med totalt 60 hyresrätter ska också uppföras. etapp 2: 2302357
Ombyggnad av vindsvåning i Ängelholm
Ändrad användning av vindsvåning. Planer finns för 18 nya lägenheter (1 rum o kök) fördelat på 3 fastigheter.
Nybyggnad av radhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av ett radhus med 7 st bostäder i äganderättsform. Samt mur och plank samt komplementbyggnad. BTA ca 805 kvm.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse, Ängelholm
Planer finns för ny bostadsbebyggelse i form av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan .
Bulleråtgärder längs Västkustbanan sträckan Ängelholm-Hallandsås
Fönster/fasadåtgärder samt lokala skärmar vid uteplatser.
Stambyte i flerbostadshus i Ängelholm
Planer för stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nyinstallation av värme.
Ombyggnad av vind i Ängelholm
Avser inredning av vind i flerbostadshus (två lägenheter) samt stambyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finns för byte av va-ledning (stambyte).
Byte av radiatorer i flerbostadshus i Ängelholm
Planer för byte av radiatorer och termostater.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).