Alla planerade bostadsprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stadsdel i Söderköping
Möjliggöra en utbyggnad av området med en blandning av bostäder samt servicefastigheter som förskolor, skolor och vårdboenden.
Nybyggnad av bostäder i Söderköping
120-150 lägenheter Söderköping 2:36 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Söderköping
120-150 lägenheter Söderköping 2:36 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Loftgångshus i 3 våningar
Nybyggnad av LSS-boende i Söderköping
Beställaren avser att på totalentreprenad låta detaljprojektera och därefter uppföra ett LSS-boende i ett plan på del av fastigheten Söderköping 3:37 i Söderköpings kommun. Total bruttoarea för byggnaden är ca 750 m2. I entreprenaden ingår även en ny lokalgata, parkering och markarbeten.
Nybyggnad av lSS boende i Tycketorp
Nybyggnation av flerbostadshus - lss boende.
Ombyggnad av vind mm i Söderköping
Pröva möjligheten att ändra regleringen i gällande detaljplan mark för uthus och dylikt till mark för bostadsändamål i syfte om att inreda bostäder i befintliga byggnader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).