Alla planerade bostadsprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Finspång
Ca 130 bostäder
Nybyggnad av bostäder i Finspång
Planen medger både flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Ca 150 bostäder totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
Nybyggnad av ca 30 lägenheter. Nybyggnad av två flerbostadshus och fyra parhus samt komplementbyggnader.
Ombyggnad till trygghetsboende i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till trygghetsboende.
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 3-5
Rot renovering av sammanlagt 270 lägenheter.
Nya bostäder och tillfartsväg i Finspång
ca 10-40 bostäder och ny tillfart till fastigheten Doktorn 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
14-15 lägenheter Nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnad och parkering
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 2
Rot renovering av sammanlagt 270 lägenheter. I denna etapp ingår det 50 st.
Nytt bostadsområde i Finspång
Nytt bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Nybyggnad av parhus i Finspång
Nybyggnad av fem stycken parhus.
Byte av tak på punkthus i Finspång
Byte av tak på 3 st punkthus. Nanolfsvägen 16A-C
Tilläggsisolering i flerbostadshus i Finspång
Tilläggsisolering på vind/tak

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.