Alla planerade bostadsprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnation av bostäder med både flerfamiljshus samt radhus/ parhus. Cirka 250- 300 lägenheter i våning upp till åtta. Kopplat projekt (2179071)
Nybyggnad av bostäder i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, växthus och park på Sävast udde i Boden.
Nybyggnad av flerbostadshus, drivmedelsanläggning och pendelstation i Boden
Planläggning avser för att möjliggöra förtätning av flerbostadshus samt etablering av drivmedelsanläggning. Planen ska också möjliggöra pendeltågsstation.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Tre nya punkthus Sävast 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bodens kommun har beslutat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nybyggnation av ett flerbostadshus, 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av 19 radhus fördelat i 6 st huskroppar. Detta är första etappen av tilltänkta 3 etapper (2193023), (2193019).
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av ca 18 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Boden
Avser nybyggnation av radhus ca 18 st.
Nya bostäder och gc-väg i Boden
Detaljplanen syftar till att utveckla området i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde samt möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven. Syftet är även att tillskapa och möjliggöra för nya bostäder i varierande storlekar, ändamålsenliga platser samt skydda känslig natur- och kulturområden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybygg av flerbostadshus med ca 10-14 lgh. Etapp 2 (2204905)
Byte av plåttak på flerbostadshus i Boden
Planer finns på byte av plåttak på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av solceller.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Boden
Planer finns för spolning av stammar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Boden
Planer finns för OVK-besiktning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av solceller.
Installation av porttelefon i flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av porttelefon.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Boden
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör.
Installation av bredband i flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av bredband.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Boden
Planer finns för byte av dörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).