Alla planerade bostadsprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med uppskattat ca 80-140 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Anderstorp
Inriktningen är bebyggelse av flerbostadshus som uppskattas kunna inrymma mellan 80 - 100 bostäder. Kommunen uppmuntrar till att området bland annat kan innehålla seniorbostäder 70+. Visionen om Bastuberget är ett urbant och exploaterat stadskvarter med flervåningshus som inrymmer handel och andra lokaler i markplan. Allt placeras runt ett torg som utformas som en mötesplats för olika aktiviteter
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaveds kommun
ROT- renovering av 6 st flerbostadshus i Gislaved. Arbetet omfattar: Stamrenovering, tilläggsisolering, upprustning fasad och balkonger, byte av fönster och lägenhetsdörrar, installation vattenburet värmesystem. Utbyte elanläggning inkl nätverk för bredband och viss uppdatering av utemiljö. Objektets läge: Anderstorpsvägen 4 A-B och 6 A-B och Danska vägen 9 A-B i Gislaved.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Anderstorp
Detaljplanen syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation och lokaler i Anderstorps centrum. Riktlinjer för planarbetet ska inhämtas från visionen Bro till Bro för området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lgh i färdiga moduler.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus mm i Hestra, Gislaved
Ny detaljplan släcker ut industriändamålet och istället möjliggör ändamålen bostäder, centrum, handel, kontor, tillfällig vistelse och vuxenutbildning. Dessa ändamål anses mer lämpliga för området och bidrar till en attraktivare centrum
Nybyggnad av bostäder i Reftele, Gislaved
Planen möjliggör ca. 15-30 bostäder i flerbostadshus i maximalt 2 våningar
Byte av tak och montering av solceller flerbostadshus i Gislaved
Tidigt skede. Planer finns för renovering av tak samt montering av solceller.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.