Alla planerade anläggningsprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder. Geotekniska förstärkningsåtgärder vid Fiskebo/Södra Bullaresjön.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Exploatering av bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande bostadsområde.
Nybyggnad av GC-väg i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Förstärkning av bro över järnväg vid Gläborgs hållplats
BK4. Plattbro i 3 spann 1,1 km norr om Gläborgs hållplats.
Nya bryggor och tillgänglighetsanpassning av bad i Munkedal
Projektet avser nya bryggor och tillgänglighetsanpassning av bad.
Underhåll tak på brandstation i Munkedal
Projektet avser planerat underhåll tak på brandstation.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Munkedal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång-och cykelväg.
Nybyggnad av GC-väg i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Ny bro i Munkedal
Projektet avser bro över gamla E6 vid Munkedalsskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).