Alla planerade anläggningsprojekt i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Sanering VA-ledningar i Munkedal
Projektet avser sanering av VA-ledningar i sommarstugeområde.
Nybyggnad gata och VA-ledningar till nytt villa område i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata och VA-ledningar till nytt villa område.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Ombyggnad av väg 165 i Fiskebo
Översvämningsrisk.
Exploatering industriområde i Munkedal
Projektet avser exploatering av industriområde.
Nybyggnad av gc-väg i Gläborg
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt exploateringsområde.
Ny toppbeläggning i Munkedal
Projektet avser ny toppbeläggning på gator.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.