Alla planerade anläggningsprojekt i Gullspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förbigångsspår vid Välevattnet
VSB Finnerödja, nytt förbigångsspår på nedspårssidan på sträckan Laxå-Finnerödja där 750 m långa tåg kan förbigås.
Plankorsningsåtgärder längs Kinnekullebanan sträckan Gårdsjö-Håkantorp
Åtgärderna omfattar slopningar av vissa plankorsningar, förstärkning av andra samt byggande av ersättningsvägar. Ca 200 plankorsningar totalt uppdelat på 3 etapper.
Plankorsningsåtgärder längs Kinnekullebanan sträckan Gårdsjö-Håkantorp
Åtgärderna omfattar slopningar av vissa plankorsningar, förstärkning av andra samt byggande av ersättningsvägar. Ca 200 plankorsningar totalt uppdelat i 3 etapper.
Plankorsningsåtgärder längs Kinnekullebanan sträckan Gårdsjö-Håkantorp
Åtgärderna omfattar slopningar av vissa plankorsningar, förstärkning av andra samt byggande av ersättningsvägar. Ca 200 plankorsningar totalt uppdelat i 3 etapper.
Sanering av mark vid fabrik i Gullspång
Fastigheterna Elektra 11; Elektra 6; Elektra 3; Elektra 8; Gullspång 1:8; Gullspång 14:1 och Gullspång 2:19. Höga halter metaller (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb och Zn), alifater (olja i fri fas) och PCB är uppmätta i mark och grundvatten i anslutning till den tidigare verksamheten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).