Alla planerade anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pipline, Örnsköldsvik-Vasa
Avser ny vätgasledning över en 100 mil lång vätgasledning mellan Örnsköldvik och finska Vasa. Projektet är tänkt att sammankopplas med den planerade piplinen vars rutt är runt Bottenviken och dess städer med en avstickare till Kiruna via Luleå och Boden. Total projektkostnad för samtliga etapper av piplinen beräknas uppgå till 36 mdkr.
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 36 verk.
Kontaktledningsupprustning sträckan Mellansel-Vännäs
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd ca 1399 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Veckefjärden
Åtgärder för att minimera risken för skred.
Byte av huvudvattenledning i Örnskölsvik
Ca 1 mil lång huvudvattenledning som bör bytas ut på sikt.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Mark för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Holmen undersöker möjligheterna att söka tillstånd för att bygga och driva en vindkraftspark, Granliden. Det planeras för upp till 33 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 250 meter inom projektområdet.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage med 200-300 platser.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Nybyggnad av 400 kraftcentral i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten för uppförande av ny fördelningsstation, T400 Kraftstation.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid E4 norr Örnsköldsvik
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg.
Nybyggnad av gc-väg i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av gc-väg, Bjästa-Köpmanholmen.
Sanering av förorenad mark vid Örnsköldsvik Airport samt Midlanda flygplats
Projektledaren ersätter Trafikverkets nuvarande roll som projektledare för att fortsatt driva arbetet med förorenad mark avseende PFAS på Örnsköldsvik Airport och Midlanda Flygplats. Kompetensområdet omfattar konsulttjänst för projektledning för att säkerställa ett effektivt projektgenomförande över processens samtliga skeden – från utredning/undersökning av förorenade områden till åtgärdsutredning, projektering, efterbehandling/sanering, tillhörande efterkontroll etc.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Bjästa, Gållnäs, Holmsund, Holmån, Mellansel och Skorped.
Sanering av förorenad mark vid Midlanda flygplats
Projektledaren ersätter Trafikverkets nuvarande roll som projektledare för att fortsatt driva arbetet med förorenad mark avseende PFAS på Örnsköldsvik Airport och Midlanda Flygplats. Kompetensområdet omfattar konsulttjänst för projektledning för att säkerställa ett effektivt projektgenomförande över processens samtliga skeden – från utredning/undersökning av förorenade områden till åtgärdsutredning, projektering, efterbehandling/sanering, tillhörande efterkontroll etc.
Ny kombibrännare till Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Denna leverans omfattar utbyte av befintlig kombibrännare som finns installerad i kraftvärmeverket Hörneborgsverket. Efter utbyte ska ny/a kombibrännare kunna hantera metanolvatten (Higher Alcohols), biogas och syngas (Residual Gases).
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Plankorsningsåtgärder i Gottne
Vägskyddsanläggning med ALEX-teknik, XELA. Bandel 129, ca km 741+715.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Lännäs
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Hädanbergsån vid Hädanberg
Bärighetshöjande åtgärder (BK4). Bron ligger 2,5 km sv Hädanberg.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Björnsjö
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av korsning i Överhörnäs
Korsningsåtgärder vid E4/väg 348 och väg 348/väg 938.
Flytt av anslutning till virkesterminal i Gideåbacka
Flytt av anslutning 250 m västerut.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen E4/Tjärnvägen i Bjästa
Uppsättning av mitträcke, målning av spärrlinje och omskyltning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).