Alla planerade anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk.
Ny 40/6 kV fördelningsstation T400 kraftcentral i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten för uppförande av ny fördelningsstation, T400 Kraftstation.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid E4 norr Örnsköldsvik
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Nybyggnad av gc-väg i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av gc-väg, Bjästa-Köpmanholmen.
Ombyggnad av 40 kV ställverk i Örnsköldsvik
Ombyggnad av 40 kV ställverk och kontrollutrustning.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Nybyggnad av motorbana i Byggdsiljum
Nybyggnad av motorbana.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Fiberutbyggnad i Sunnersta - Solberg, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för ortsammanbindande nät mellan Sunnersta och Solberg, Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av campingplats i Örnsköldsvik
Utbyggnad av camping sörvåge 3:38.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Ombyggnad av korsning i Överhörnäs
Korsningsåtgärder vid E4/väg 348 och väg 348/väg 938.
Upphandling av montagekoordinator till turbinrevision vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Uppdraget är uppdelat i två delar i form av en planeringsdel och en genomförandedel (montagekoordinering). Uppdrag i form av planeringsarbete genomförs under kvartal 1, 2022. Uppdrag i form av montagekoordinering genomförs i samband med stor revision av axialturbinanläggningen under maj-juni 2022.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.