Alla planerade anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny vindkraftspark på Kriegers flak i Östersjön
Avser nybyggnad av vindkraftpark med ca 128 st vindkraftverk med totalhöjd 280 meter.
Ny sträckning av väg i Trelleborg
Planer finns för ny sträckning av västra Ringvägen som skall sammanbinda Hedvägen och nuvarande västra Ringvägen. En utredning för att studera en mer exakt dragning – vägutredning med konsekvens – Kopplingen till väg 108 ska finnas kvar, men målsättningen är att det ska vara naturligt att välja väg E6/ E22 vid färd norrut. Ringvägen kopplas till väg 9 samt till det nya hamnområdet via en planerad östlig infart.
Utveckling av Västra entrén i Trelleborg
Avser utveckling av Västra entrén inklusive expohall inom det nya området Västra sjöstaden.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraft utanför Skånes sydkust
Nybyggnad av vindkraftpark. 45-70 verk, höjd max 330m med bottenfasta fundament. Området där parken planeras, ligger drygt 22 km söder om Skånes sydkust inom Sveriges ekonomiska zon. Planerad driftsättning 2030.
Restaurering och stabilisering av kajer i Trelleborg
Avser restaurering och stabilisering av kajerna i det gamla hamnområdet där man planerar för nya stadsdelen Sjöstaden i Trelleborg.
Stationsåtgärder i Östra Klagstorp
ÖKL- Östra Klagstorp dela stationen.
Utbyggnad av fjärrvärmeverk i Trelleborg
Planer finns för utbyggnad av ett nytt fjärrvärmeverk i direkt anslutning till befintligt fjärrvärmeverk för att kunna möta den framtida efterfrågan på värme i de bostäder kommunen planerar för.
Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan
Nybyggnad av GC-väg längs väg 101 mellan Alstad-Östra Grevie
Samfinansierat projekt Trafikverket och kommunen. 4,4 km dubbelriktad och separerad GC-väg mellan Alstad och Östra Grevie. Vid cirkulationsplatsen (där väg 101 korsar väg 108) krävs en trafiksäker GC-passage/övergång. I uppdraget ingår även byggnation och tillgänglighetsanpassning av ett antal busshållplatser. Samfinansieras med Trelleborgs kommun.
Ombyggnad av väg i Trelleborg
Avser planering av ringvägen i Trelleborg,
Anläggande av vågbrytare i Smygehamn, Trelleborgs kommun
Planer finns för ny vågbrytare i Smygehamn.
Anläggande av GC-väg Västra Industriområdet i Trelleborg
Avser nybyggnation av gång- och cykelväg, Persåkersvägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).