Alla planerade anläggningsprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistiklager i Staffanstorp
Tomtarea 88 000 kvm, Logistikhallen ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av panncentral i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för etablering av panna för fjärrvärmeproduktion.
Utbyggnad av allmän plats i Staffanstorp
Avser utbyggnad av allmän plats i Södra Stanstad i Staffanstorp. Utbyggnaden av området innebär en förtätning i ett centralt läge som ska utgöra en fortsättning på det stadsmässiga centrum som finns idag. Den aktuella allmänna platsmarken utgörs främst av gatumark och torg. Detaljplaneområdets areal är ca 2 ha. Option finns för detaljprojektera ett av kvarteren.
Leverans av krafttransformatorer, Staffanstorps Energi
Staffanstorp Energi AB, invites Suppliers from eligible local and international firms for the supply, delivery, installation, testing as a “Turn Key” delivery of: Two (2) complete 23/11,5 kV, 16 MVA, ONAN 3-phase power transformers. Delivery time during 2025.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser
Ombyggnad av parker i stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp
Avser ombyggnad av Bo97-parken och Sockerkullen samt två nya dagvattendammar inom Brågarp 6:1, Staffanstorp.
Ev sanering av förorenad mark i Staffanstorp
SGU är huvudman för utredning vid Grevie fd jaktskyttebana i Staffanstorps kommun. På platsen har det bedrivits skjutbana med hagel mellan åren 1975 till 1998, vilket lett till förorening av marken med framförallt bly, arsenik, PAH och antimon.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).