Alla planerade anläggningsprojekt i Osby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning vid Brunkelstorp Osby
Avser utökning av verksamhetsområde med spillvattenledning och vattenledning för 34 fastigheter.
Anläggande av gc-väg, broar mm i Osby
Planer finns för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg runt Osbysjön. Omfattar även 2 broar.
Sanering av VA-ledningar i Lönsboda
Avser sanering av va-ledningar vid Tranebodavägen.
Nybyggnad av bro vid kyrkan i Osby
Planer finns för nybyggnad av bro.
Åtgärder av pumpstationer och reningsverk i Osby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av pumpstationer och reningsverk i Osby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av gatubelysning i Osby
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Va-arbeten i Osby
Avser mindre nyanläggningar inom VA. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Va-arbeten i Osby
Avser mindre nyanläggningar inom VA. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).