Alla planerade anläggningsprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Örkelljunga
Projektet omfattar en produktionsanläggning för biometan avsett för tunga fordon, industri och sjöfart. Som råvaror används i huvudsak gödsel från omkringliggande lantbruk. Förutom biometan så kommer anläggningen att producera ett utmärkt biogödsel som återförs till lantbruken.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Planer finns för renovering av vattenverk.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder va-nätet.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av rörnät -avloppsreningsventiler -brandpost.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen.
Åtgärder av bror i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2023. Avser reparationer.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Örkelljunga
Avser nya laddstolpar till bilar i anslutning till befintligt bostadsområde.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).