Alla planerade anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderödsåsen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Byte av broar längs E22 över Helge å, Kristianstad
Den gamla bron rivs och en ny bro byggs, ca 2 m högre än den befintliga. 130 m lång och 26,5 m bred. En ny gc-förbindelse byggs under bron på östra sidan av Hege å.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammarslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av parkeringshus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för 180-200 bilar.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av pumpstation på Hedentorp, Kristianstad
Igångsättning tidigast 2025. Framtida projekt.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Nybyggnad av panncentral i Kristianstad
Nybyggnad av panncentral.
Ny skyddsvall i Kristianstad
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen, ca 1400m.
Åtgärder av trafikled i Kristianstad
Upptaget ur investeringsbudget.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Ombbyggnad av avloppsreningsverk i Kristianstad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverket som behandlar avloppsvatten från Orkla Foods. Anläggningen är i dåligt skick och behöver därför byggas om och ersättas med ny utrustning. Därtill ska anläggningens kapacitet ökas. Även betongarbeten av en yta om ca 3*3 meter, ledningsförläggning samt trädfällning ingår i entreprenaden. Det kan finnas farligt avfall i marken.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).