Alla planerade anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av produktionsanläggning för biogas.
Nybyggnad av parkeringshus, Kristianstad
Planer finns för nytt parkeringshus i sommarlustområdet.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496).
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Upprustning av bangårdsbelysning i Kristianstad, Växjö och Ystad
Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad.
Nybyggnad av pumpstation på Hedentorp, Kristianstad
Igångsättning tidigast 2025. Framtida projekt.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Ny skyddsvall i Kristianstad
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen, ca 1400m.
Nybyggnad av extern slammottagning på centrala reningsverket i Kristianstad
Avser nybyggnad av komplett produktionsanläggning för mottagning av externt slam på centrala reningsverket i Kristianstad.
Ny gång- och cykelväg mellan Kristianstad/Vä-Ovesholm
Samfinansieras med Kristianstads kommun.
Riskreducerande åtgärder längs väg 9 vid Lilleskog
Åtgärder mot erosion på 3 punkter längs väg 9 Lilleskog mellan Trelleborg och Ystad.
Ombyggnad av busshållplatser längs E22 mellan Kristianstad-Malmö
Förhöja standarden på 7 hållplatser längs E22 mellan Kristianstad-Malmö. Uppgradering av hållplatser vid tpl Vilan, Vä E22, Fogdarp, Rolsberga, Hurva, Lund Norra och Råby. Utökning av pendlarparkeringar med totalt 30 platser ingår.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Avser ombyggnation av ett tiotal korsningar från bostadsområdet Egna Hem över cykelväg, om båda sidorna längs med Prästallén. Markbeläggningen i korsningarna mot anslutande gator ska rivas och bytas mot markstenbeläggningar och gång- och cykelvägens yta ska höjas. Nybyggnad av 2 st nya timglashållplatser, vissa mindre va-arbeten ingår. De befintliga planteringsytorna under träden om båda sidorna längs med Prästallén ska renoveras.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Anläggande av våtmarksområde i Nosaby, Kristianstads kommun
Avser anläggande av ett våtmarksområde på den tidigare s k Citygolfbanan i Nosaby. Projektet syftar även till att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald och att förbättra möjligheten till friluftsliv och rekreation i området. LOVA-stöd från Länsstyrelsen Skåne beviljat för delar av projektet.
Nybyggnad av bensinstation i Kristianstad
Nybyggnad av bensinstation.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).